2008#3 18.10.2008

ISSN 1814-6961 Құрылтайшы: Казақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Бас редакторы: С. Мажитов Редакциялық алка:  М. Асылбеков, Б. Аяған, М. Әбусейітова, К. Байпақов, С. Кляшторный (Ресей), Б. Көмеков, М. Құл-Мұхаммед, А. Құсайынов,  Мансура-Хайдар (Үндістан),   Т. Мансұров, Р. Масов (Тәжікстан), Муштак Кау (Үндістан), В. Плоских, (Қырғызстан), Т. Садықов, А. Сахаров

2008#2 18.07.2008

ISSN 1814-6961 Құрылтайшы: Казақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Бас редакторы: С. Мажитов Редакциялық алка:  М. Асылбеков, Б. Аяған, М. Әбусейітова, К. Байпақов, С. Кляшторный (Ресей), Б. Көмеков, М. Құл-Мұхаммед, А. Құсайынов,  Мансура-Хайдар (Үндістан),   Т. Мансұров, Р. Масов (Тәжікстан), Муштак Кау (Үндістан), В. Плоских, (Қырғызстан), Т. Садықов, А. Сахаров

2008#1 01.04.2008

ISSN 1814-6961 Құрылтайшы: Казақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Бас редакторы: С. Мажитов Редакциялық алка:  М. Асылбеков, Б. Аяған, М. Әбусейітова, К. Байпақов, С. Кляшторный (Ресей), Б. Көмеков, М. Құл-Мұхаммед, А. Құсайынов,  Мансура-Хайдар (Үндістан),   Т. Мансұров, Р. Масов (Тәжікстан), Муштак Кау (Үндістан), В. Плоских, (Қырғызстан), Т. Садықов, А. Сахаров
?>