Silkway Халықаралық университетімен ынтымақтастық туралы шарт

2019 ж. сәуір айында «Silkway Халықаралық университеті» мекемесінің ректоры И.Е. Ефимова мен Институт директоры З.Е. Қабылдинов арасында ынтымақтастық туралы келісімшартқа қол қойылды. Осы шарттың нысаны білім беру қызметін көрсету саласында тараптың бірінің білім алушысы екінші тараптың білім ұйымында өткен пәндерін, модульдерін өзара мойындау және Тараптардың қызметкерлері әріптес жоғары оқу  орнында жұмыс істеген кезеңде академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету шарттарымен ынтымақтастық жасау болып табылады.