Үйлестіру кеңесі

Аты-жөні

Диссертация атауы

Мамандығы

Ғылыми кеңесші

1 Байдалы Рауан Жомартұлы Айдархан Тұрлыбаевтың өмірі және қоғамдық саяси қызметі

Тарих

Кабульдинов З.Е.
2 Егинбаева Айгуль Есенгалиевна Сарыарқа ландшафтарының динамикалық өзгерістерін анықтаудағы топонимикалық зерттеулердің ғылыми-теориялық негіздері

Тарих

Сапаров Қ.Т.

Емин Атасой

3 Рахимов Ернур Кендибаевич Этнография казахов России в трудах отечественных и зарубежных исследователей (XVIII- начала XXI вв.)

Тарих

Калыш А.Б.;

Павелкова Я.

4 Серубаева Аурика Темирхановна Ш.Ш. Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және орта  ғасыр тарихын зерттеуге қосқан үлесі

Тарих

Көмеков Б.Е.

Әбділәшімұлы Д.

5 Купаева Айсұлу Корабековна Орхон ескерткіштеріндегі туынды сөздердің семантикалық ерекшеліктері

Тарих

Шаймерденова Н.Ғ.Марош Л.К.