Атыгаев Н.А. Директордың орынбасары

1АТЫҒАЕВ НҰРЛАН ӘДІЛБЕКҰЛЫ – тарихшы, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент. 1973 жылы Шығыс-Қазақстан облысының Семей қаласында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Тарих факультеті (1996 ж.) мен Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының аспирантурасын (2000 ж.) тамамдаған. 2000-2008 жылдары  Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтында жұмыс істеді, кіші ғылыми қызметкер (2000-2002 жж.), ғылыми қызметкер (2002-2004 жж.), аға ғылыми қызметкер (2004-2006 жж.), Бөлім меңгерушісі (2006-2008 жж.). 2003 жылы «XV-XVI ғасыр ортасындағы Қазақ хандығы» атты такырыпта кандидаттык диссертация  қорғады. В 2004-2005 жылдары Институттың Кәсіподақ комитетін басқарды. 2008-2010 жылдары мемлекеттік қызметте болды. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде, Алматы қаласы әкімдігінде, ҚР Иран Ислам Республикасындағы Ешілігінде жұмыс істеді. 2011-2013 жылдары қоғамдық жұмыста, «Жәдігер» Қоғамдық қорының директоры. 2013 жылдың қаңтарынан ҚР БҒМ Тарих және этнология институтының директорының орынбасары.

Қазақ хандығы тарихы бойынша маман. Қазақстанның ортағасырлық тарихына арналған 100-ден астам қазақ және орыс тілдерінде жарияланған ғылыми және ғылыми-танымдық жұмыстардың, солардың ішінде ұжымдық монографиялар – «Қазақ мемлекеттігі тарихы» (А., 2007), «Алматы тарихы» (А., 2006), «Қазақстанның үлкен көркемделген тарихы» (А., 2008, 2010) – авторы.

Бірнеше ғылыми жинақтарының құрастырушысы және редакторы, Халықаралық және республикалық ғылыми конференциялардың жұмыстарына қатынасқан. «Казахстан: национальная энциклопедия» (2-3 томдар), «Казахстан. Краткий энциклопедический Справочник» және т.б. басылымдардың ғылыми кеңесшісі.

Ұстаздық тәжірібесі бар. ҚазЕжӘҚА, Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде, Д.А. Қонаев атындағы университетінде дәріс берді.

Дарынды жас ғалымдарға арналған Мемлекеттік сыйлықтың (2000 ж.), Қазақстанның жастар одағының «Серпер» жүлдесінің иегері (2006 ж.).

 

Негізгі ғылыми жұмыстары

Автореферат

  1. Казахское ханство в XV – середине XVI века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. А., 2003. 30 с.

 

Негізгі ғылыми мақалалар (2012-2014) 

Жұмыстың атауы Беттері Баспа, журнал, № Екінші автор
1 Образование Казахского ханства: источниковый фонд и историографический диспут 187-194 Материалы Международной научно-практической конференции «История Казахстана: итоги научных исследований и презентация проекта десятитомной «Отан тарихы» / История Отечества». А., 2012 -
2 О некоторых материалах Фонда редких рукописей и книг Научной библиотеки РГП «Ғылым ордасы» по истории Казахского ханства 46-49 Сирек кітаптар мен қолжазбалардың ғылымдағы орны мен маңызы» атты Ғылым күніне арналған дөңгелек үстел Материалдары. Алматы: «Ғылым ордасы», 2013.– 260 б -
3 Жетысу в период образования Казахского ханства 105-109 «Профессор А.Е. Ержанов және жоғарғы мектептегі тарих ғылымы: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конфренцияның материалдар жинағы. «Профессор А.Ержанов и историческая наука в высшей школе»: Сборник материалов Республиканской научно-практическойконференции. Алматы: Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, 2013. -380 бет. -
5 Сведения Алам-ара-йи Шах Исмаил о казахах и Казахском ханстве XVI века 273-282 «Қазақстан тарихы: инновациялық тұжырымдамалар мен дәуірлеу ғылыми танымның басым бағыты» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 1-кітап, Алматы, 18 сәуір, 2013 ж. – Алматы: «Елтаным» баспасы, 2013. – 428 бет. Джандосова З.А.
8 Исторические находки. Рукописи заговорили 44-47 Мәңгі ел. 02.11.2013. (№2). Джандосова З.А.
9 Артық туған Абылай (Қазақтың ұлы хан туралы бір кереғар пікірге жауап) 62-68 Абылай хан мұрасы: идеялардың өзара байланысы және сабақтастығы»: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.  10 желтоқсан 2013 жыл. – 608 б.
10 Новый источник по истории Казахстана XVI века: предварительные результаты изучения Алам-ара-йи Шах Исмаил 73-84. Отан тарихы-Отечественнная история. 2013. №2. Джандосова З.А.
11 Тарих ғылымының жаңа міндеттері 82-87 2013 жылдың 26 қарашасында өткен Бірінші Президент күніне арналған Алматы қалалық конференцияның материалдар жинағы. А., 2013. -167 б.

 

Шетелдегі негізгі басылымдар

Жұмыстың атауы Беттері Баспа, журнал, № Екінші автор
1 Некоторые персоязычные источники по истории Казахстана XVI века 46-48 Материалы Международной конференции «300 лет иранистике в Санкт-Петербурге». СПб., 2003 -
2 Историки Сефевидского Ирана о казахах и Казахстане XV-XVI вв. 27-29 Иран: культурно-историческая традиция и динамика развития. Материалы международной конференции. 15-15 февраля 2006 г. М., 2006
3 Хронология правления казахских ханов (XV–середина XVI века) 50-62 Тюркологический сборник – 2006. Москва, 2007. – 366 с.
4 Сведения «Тарих-и Рашиди» Мирза Мухаммад Хайдара об исламизации могулов. 46-51 Мир ислама. История. Общество. Культура. Материалы Международной исламоведческой научной конференции.11-13 декабря, 2007. Москва: РГГУ. изд. дом. Марджани. 2009. – 360 с.
5 Новые сведения о кыргызах XVI века в персидских источниках сефевидского круга (Тезисы) 103-105. Кыргызский каганат в контексте средневековой государственности и культуры тюркских народов: Тезисы материалов II Международной научной конференции, посвященной 1170-летию образования Кыргызского каганата в Центральной Азии: 15-17-ноября 2013 г. / г. Бишкек: «Maxprint» баспаканасы, 2013. – «Мурас» коомдук фонду. – 232 б. Джандосова З.А.
6 Некоторые замечания о казахско-башкирском султане Хакк-Назаре 38-43. Страны ШОС и БРИКС: проблемы экономического сотрудничества, научного и культурного взаимодействия: Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции. Республика Башкортостан. г. Стерлитамак, 4 декабря Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013,-208 с.