Рецензия на монографию: К. Ускенбай «Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII — начале XV века» 21.05.2014

Одна из интересных страниц в истории Казахстана является история улуса Джучи и его потомков. Огромная территория этого средневекового ханства включала степную зону Казахстана, более того именно казахские степи стали родовым юртом тюрко-монгольских народов, объединившихся в самостоятельное государство в монгольский период мировой истории.   Рецензия на монографию: Каната Ускенбай «Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII — начале

М.Х. Асылбек О некоторых дискуссионных вопросах Новой истории и Советского периода Казахстана 22.04.2014

Следует признать, что к сегодняшнему дню проделана значительная работа по подготовке десятитомной истории Казахстана, произведено распределение многотомника по крупным периодам, как древней и средневековой, новой и новейшей истории, а также по современному периоду. Внутри этих периодов определены также основные этапы развития Казахстана. Обсуждена структура отдельных томов, назначены исполнители соответствующих глав, параграфов и т.д. Значительная часть

Ажигали С.Е. История с одной публикацией 07.04.2014

В самом конце прошлого года в Сборнике материалов конференции по казахской диаспоре (Алматы: «Атажұрт», 2013) был опубликован без моего согласия неготовый к печати материал, который представлял лишь предварительные наброски к статье. Естественно, мною было подготовлено опровержение в связи с этой нелигитимной публикацией и направлено письмо в редакцию ж. «Отан тарихы». Однако руководство последнего, почему-то, отказалось

Асылбек М-А.Х. Бүркіт Аяғанға дауа жоқ! 02.04.2014

Себебі – еш уәжге тұрмайды. Жақында «Жас Алаш» газетінде профессор Бүркіт Аяғанның көрнекті тарихшы ғалым Қайдар Алдажұмановтың «Тарихқа өтірік жүрмейді» деген мақаласына [1] жауабы жарияланды [2]. Қ. Алдажұмановтың әділ де және деректермен дәйектелген сынына Б. Аяған мырза өзінше жауап беруге тырысқан. Бірақ оның сөзі көбінесе тарихи шындықтан, жалтару, өз кемшіліктері мен қателерін басқа біреуге аудара

Алдажұманов Қ. Аяғаншылдық – бүгінгі тарих ғылымындағы індет 27.03.2014

 1.  «Өтіріктің құйрығы бір-ақ тұтам» Шынын айтсам, осы мақаланы жазуға құлықсыз едім. Себебі оқырман мұны ғалымдар арасындағы келіспеушілік деп қабылдауы мүмкін. Алайда, бұл Б.Аяған мен Қ. Алдажұманов арасындағы жеке бас дауы емес. Бұл бүгінгі тарих ғылымындағы ахуалдан туындаған пікірталасы. «Жас алаштың» 2013 ж. 19 желтоқсандағы басылымында жарияланған менің «Тарихқа өтірік жүрмейді» деген мақалам жан-жақты тексерістен

ЖЕР ШЕЖІРЕСІ – ЕЛ ШЕЖІРЕСІ 06.03.2014

Т.А. Апендиев, Ш.Ш. Уәлиханов                                             атындағы Тарих және этнология институтының ғылыми қызметкері,  гуманитарлық ғылымдардың магистрі    Шежіре арқылы біз халықтың этникалық құрылымы, шығу тегі, таралуы, тұтастығы жөнінде мол мағлұмат бере отырып қазақ тарихының негізгі дерек көзін шежіреден аламыз.  Көшпелі қоғам туғызған қажеттілік және көшпелілердің әдет-ғұрып, салт-санасының негізінде туғаны бізге белгілі. Ел арасында өмір тарихын өте

Уалтаева А.С. Изучение исторического прошлого казахского народа в свете Послания Главы государства 17.02.2014

Уалтаева А.С. к.и.н., СНС отдела «Проблем народонаселения и исторической персоналистики» Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК Изучение исторического прошлого казахского народа в свете Послания Главы государства Н. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Исследование истории нашего народа и изучение богатого прошлого должно основываться на принципах нравственности

Ө.Қанай, Т. Апендиев – Ақын Сара ауылынан табылған көне кітаптар 10.02.2014

6-қаңтар күні Ескелді ауданы Ақын Сара ауылын бетке алып жолға шықтық. Мақсатымыз – алашқа аты шыққан Сара Тастанбекқызының туған ауылын аралап, көзқарақты қарттардан өткен күннің әңгімесін тыңдап қайту болатын. Бұл «Жүз ауыл», «Жүз қария», «Шежіре», «Ұлттық ою-өрнек» бағдарламасы аясындағы этно-тарихи экспедициялық іс-сапарымыздың басталуы болатын. Бізді аудан орталығы Қарабұлақ кентінен қарсы алған Ақын Сара ауылының әкімі

Несипбаева Ж.Ж. Казахстан и ОЭСР: перспективы сотрудничества в области образования и науки (по Посланию Президента РК – 2014) 10.02.2014

В современную эпоху интенсивных интеграционных и модернизационных процессов каждая страна старается адаптироваться, найти свой путь развития в мировом сообществе. Наше государство также с каждым годом осваивает все новые технологии, участвует в деятельности международных организаций и делает значительные успехи в области внешнеполитических и экономических отношений. Более того,нужно отметить что, в 2010 г.Казахстан председательствовал в Организации по безопасности

Мәлік-Айдар Асылбек. ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ТАРИХЫНА БАСҚА ЕМЕС, ӘДІЛДІК КЕРЕК! 16.01.2014

http://www.writers.kz/journals/?ID=10&NUM=251 Қазақ әдебиеті №48-49 (3369) Осыдан бір жарым ай бұрын (27-қыркүйек) «Қазақ әдебиетіндегі» «Ұлы Отан соғысы тарихына әділеттік керек!» деген мақалама Астанадағы Мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Амангелді Қашқымбаев пен ғылыми қызметкер Жасұлан Абдрамановтың жауабы екі мақала ретінде сол «Қазақ әдебиетінің» 8-қарашадағы нөмірінде жарияланыпты. Бірінші мақаланың тақырыбы айқайлап тұр: «Екінші дүниежүзілік соғысының
?>