Мусульманские и православные миссионеры в Казахстане: деятельность и результаты (XIX – начало XX веков) 07.12.2021

Руководитель проекта:  Садвокасова З.Т. ИРН: AP08855385 Жоба атауы: «Қазақстандағы мұсылман және православ миссионерлері: қызметі мен нәтижелері (XIX – XX ғ. басы)» Өтінім берілетін ғылымды дамытудың басым бағытының атауы: 6. “Мәңгілік ел” ғылыми негіздері (XXI ғасырдың білімі, гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер) Өтінім берілетін мамандандырылған ғылыми бағыттың атауы, зерттеу түрі 6.3 гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі, қолданбалы,
?>