Традиционное хозяйство и культура казахов в первые десятилетия советской власти: инерционное развитие, разрушение и последствия (историко-этнологическое исследование) 07.12.2021

Руководитель проекта: Орынбаева Г.У. ИРН: AP08857659 Жоба тақырыбының атауы: «Кеңес үкіметінің алғашқы ширегіндегі қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы мен мәдениеті: инерциялық дамуы, күйреуі және салдары (тарихи-этнологиялық зерттеу)» Өтінім берілетін ғылымды дамытудың басым бағытының атауы: 6. «Мәңгілік Ел» ғылыми негіздері (XXI ғасырдың білімі, гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер) Өтінім берілетін мамандандырылған ғылыми бағыттың атауы, зерттеудің түрі: 6.3. Гуманитарлық

Советский Казахстан: исторические уроки социальных и этнических конфликтов (1920-1991) 07.12.2021

Руководитель проекта: Шілдебай С. ИРН: AP09259347 Жоба тақырыбының атауы: «Кеңестік Қазақстан: әлеуметтік және этникалық қақтығыстар тарихының тағылымы (1920-1991 жж.)». Өтінім берілетін ғылымды дамытудың басым бағытының атауы: Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер. Өтінім берілетін мамандандырылған ғылыми бағыттың атауы, зерттеудің түрі: 7.2. Гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі, қолданбалы, пәнаралық зерттеулер: 7.2.6. Ұлы даланың Жеті қыры: мұра және қоғамның рухани

История Атырауской области с древнейших времен до наших дней 07.12.2021

Руководитель проекта: Жумагулов Б. ИРН: AP09259623 Тәуелсіз Қазақстан өңірлерінің тарихын зерттеуге және Атырау облысының құрылғанына 85 жыл толуын мерекелеуге арналған “Туған жер” бағдарламасы аясында барлық хронологиялық тізбекті қамтитын барлық бағыттар бойынша Атырау облысының бүкіл тарихын қамтитын бірыңғай еңбек құру қажеттілігі туындайды. Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының мұрағаттарынан Атырау облысы тарихынан зерттелмеген фрагменттерді терең, жан-жақты зерттеу және Атырау
?>