Новые рассекреченные российские архивы о неизвестных страницах жизни и деятельности казахских ханов, султанов, батыров (18 – первая половина 19 вв. 07.12.2021

Руководитель проекта: Курманалина Н.Н. ИРН: АР08052271 ЖТН AP08052271 «Қазақ хандарының, сұлтандарының және батырларының өмірі мен қызметінің беймәлім қырлары туралы құпиясыздандырылған Ресей мұрағаттары (18 – 19 ғасырдың бірінші жартысы)» 2020-2022 жж. Зерттеу тобының  мүшелері Курманалина Нургуль Нурсултановна – жоба жетекшісі, PhD, Researcher ID K-2214-2013, ORCID 0000-0001-7165-9935 Апендиев Тимур Акимханович  – PhD, ORCID 0000-0002-4279-3921 Рыскулов Тимур Азизбекович – т.ғ.к.
?>