Kategori: Жаңалықтар


 • BİLİMSEL ARAŞTIRMACILAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

  BİLİMSEL ARAŞTIRMACILAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

  12 Nisan Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü’nde Bilim Emekçileri Günü münasebetiyle tören toplantısı düzenlendi. Enstitü adına bir dizi bilimsel çalışan: A. Nursan, O.H. Muhatova, M.J. Abdirov, J. Jenis, A.T. Kaypbaeva, R.E. Orazov, R.J. Kubeev, N.N. Kurmanalina, A.N. Konkabaeva, yerli tarih biliminin gelişimine katkılarından ve kişisel bilimsel başarılarından dolayı “Kurmet” diplomaları ile ödüllendirildi. Bilim Emekçileri Günü’nün Bağımsızlık […]

 • “MODERN DÜNYADA KAZAKİSTAN: TARİHİ YOL TARTIŞMASI” KONFERANSI

  “MODERN DÜNYADA KAZAKİSTAN: TARİHİ YOL TARTIŞMASI” KONFERANSI

  Devlet Başkanı Kasımm-Jomart Tokayev’in emriyle “Kazakista’’ın eski çağlardan günümüze tarihi” başlıklı 7 ciltlik akademik bir yayın geliştirilmektedir. Ana tarihimizin yazılması sırasında bir takım çalışmalar yapılmıştır. Kazakistan tarihi ile ilgili 7 cildin planı, konsepti, görevleri tartışıldı. Ülkemize ünlü tarih bilim adamlarının katılımıyla metodolojik bir seminer-danışma ve çeşitli konferanslar düzenlendi. 14 Nisan 2023 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Bilim […]

 • “AKADEMİK K.İ. SATBAEV’İN DOĞUMUNUN 125. YILDÖNÜMÜNE HAZIRLIK VE POLİTİKASININ TEMEL KONULARI” YUVARLAK MASA TOPLANTISI DÜZENLENDİ

  “AKADEMİK K.İ. SATBAEV’İN DOĞUMUNUN 125. YILDÖNÜMÜNE HAZIRLIK VE POLİTİKASININ TEMEL KONULARI” YUVARLAK MASA TOPLANTISI DÜZENLENDİ

  12 Nisan 2023 tarihinde Merkez Bilim Kütüphanesi “Gylym Orda” konferans salonunda “Akademisyen K.I. Satbaev’in 125. doğum yıldönümüne hazırlık ve uygulanmasının gerçek sorunları” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Ş.Ş. Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü’nün (bundan sonra Enstitü olarak anılacaktır) katılımıyla düzenlendi. Etkinliğin moderatörlüğünü Akademisyen K.İ. Satbaev Müzesi Dostlar Kulübü başkanı BazarbayYerkebayulıAltayev tarafından yürütüldü. Enstitü adına halkla ilişkilerden sorumlu müdür […]

 • Almatı bölgesinin tarihi araştırmacıların ilgisinde

  Almatı bölgesinin tarihi araştırmacıların ilgisinde

  Bilim Emekçileri Günü arifesinde, Almatı bölgesi Toplum Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen “Büyük Bozkırın Büyük İsimleri” projesi çerçevesinde “Karadala ve Kegen bölgeleri: tarih ve modernite” bilimsel seferi gerçekleştirildi. Sefere Ş.Ş. Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü, A.H. Margulan Arkeoloji Enstitüsü, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi ve Abay Ulusal Pedagoji Üniversitesi’nden tarihçiler, arkeologlar, siyaset bilimi uzmanları ve genç araştırmacılar […]

 • “Atırav bölgesi tarihinin güncel sorunları” başlıklı uluslararası bilimsel ve uygulamalı konferans

  “Atırav bölgesi tarihinin güncel sorunları” başlıklı uluslararası bilimsel ve uygulamalı konferans

  Abay Kazak Ulusal Pedagoji Üniversitesi Tarih ve Hukuk Enstitüsü, 7 Nisan 2023 tarihinde “Atırav bölgesi tarihinin güncel sorunları” başlıklı uluslararası bir bilimsel ve uygulamalı konferans düzenledi. Konferans, Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı’nın “Eski çağlardan günümüze Atırav bölgesinin tarihi” bilimsel projesinin uygulanmasının bir parçası olarak düzenlendi. Konferansın ana amacı, genç neslin ülkenin geçmişi ve […]

 • “Altın Orda Tarihi: Bir bilim adamının kişisel görüşü” metodolojik semineri

  “Altın Orda Tarihi: Bir bilim adamının kişisel görüşü” metodolojik semineri

  30 Mart 2023’de  Ş.Ş. Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü, “Altın Orda Tarihi: Bir bilim adamının kişisel görüşü” konulu bir metodolojik seminer düzenledi. Ana konuşmacı olarak Nazarbayev Üniversitesi (Astana, Kazakistan) Kazak Dili ve Türkoloji Bölüm Başkanı ve Profesörü, Avrasya Çalışmaları Doktorası, Wisconsin-Madison Üniversitesi Fahri Profesörü, Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Yabancı Üyesi Yulai Şamiloğlu konuştu. Seminere Kazakistan ve […]

 • Polonya’nın Kazakistan Büyükelçisi Dr. Profesör Selim Hezbiewicz, “Polonya ve Litvanya Tatarlarının Tarihi” konulu bilimsel seminer verdi

  Polonya’nın Kazakistan Büyükelçisi Dr. Profesör Selim Hezbiewicz, “Polonya ve Litvanya Tatarlarının Tarihi” konulu bilimsel seminer verdi

  24 Mart 2023 tarihinde Ş.Ş. Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Eski ve Orta Çağ Kazakistan ve Komşu Ülkelerin Tarihi bölümü tarafından Polonya’nın Kazakistan’daki Yetkili Büyükelçisi Dr. Profesör Selim Hezbiewicz, “Polonya ve Litvanya Tatarlarının Tarihi” konulu bilimsel seminer düzenledi. Müdür yardımcısı, Tarih Bilimleri Adayı Tleubaev Ş.B. başkanlığındaki bilimsel seminere Enstitünün bilim adamları ve genç araştırmacılar katıldı. Seminerde […]

 • DEVLET MÜSTEŞARI YERLAN KARİN, SİYASİ ZULÜM KURBANLARININ TAM BERAATINA İLİŞKİN DEVLET KOMİSYONU’NUN ÇALIŞMALARINA KATILAN ENSTİTÜ ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR MEKTUPLARI GÖNDERDİ

  27 Mart 2023 tarihinde Ş.Ş. Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Müdürü Z. E. Kabyldinov, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Müşaviri E.T. Karin, Siyasi Baskı Kurbanlarının Tam Beraatına İlişkin Devlet Komisyonu’nun çalışmalarına katılan Enstitünün tarihçi-bilim adamlarına teşekkür mektuplarını teslim etti. Siyasi Zulüm Kurbanlarının Tamamen Aklanması için Devlet Komisyonu çalışmalarına aktif katılımı ve ulusun tarihi ile ilgili materyallerin hazırlanmasındaki […]

 • “XVIII-XX YÜZYILLAR KAZAKİSTAN TARİHİNDE BİLİMSEL TERİM VE KAVRAMLARIN TANIMI VE BİRLEŞTİRİLMESİ” METODOLOJİK SEMİNERİ

  “XVIII-XX YÜZYILLAR KAZAKİSTAN TARİHİNDE BİLİMSEL TERİM VE KAVRAMLARIN TANIMI VE BİRLEŞTİRİLMESİ” METODOLOJİK SEMİNERİ

  15 Mart 2023 tarihinde Ş.Ş. Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü’nde (bundan sonra Enstitü), “Eski çağlardan günümüze Kazakistan tarihi” çok ciltli akademik yayın hazırlama projesi çerçevesinde “XVIII-XX YÜZYILLAR KAZAKİSTAN TARİHİNDE BİLİMSEL TERİM VE KAVRAMLARIN TANIMI VE BİRLEŞİMİ” konulu metodolojik bir çevrimiçi seminer düzenlendi. Seminerin çalışmaları, yeni çağda Kazakistan tarihinin güncel konularının araştırılmasının ana yönlerine, bilimsel ilkelere […]

 • KÖKŞETAV ÜNIVERSİTESİ YANINDAN Ş.Ş. UALİHANOV TARİH VE ETNOLOJİ ENSTİTÜSÜNÜN ŞUBESI AÇILDI

  KÖKŞETAV ÜNIVERSİTESİ YANINDAN Ş.Ş. UALİHANOV TARİH VE ETNOLOJİ ENSTİTÜSÜNÜN ŞUBESI AÇILDI

  ÜLKEMİZİN KUZEY VE KUZEYDOĞU BÖLGELERİNDE TEMEL TARİHİ VE ETNOLOJİK ARAŞTIRMALAR YAPILMALIDIR Modern dünyanın bazı jeopolitik koşulları nedeniyle Kazakistan’ın Kuzey ve Kuzeydoğu bölgelerinde derin tarihsel araştırmaların yapılması gerektiği doğrudur. Çünkü son dönemde bazı ülkelerin bazı siyasetçilerinin bu bölgelerle ilgili çeşitli olumsuz ve kışkırtıcı düşünce ve görüşlere sahip olduğu bir sır değildir. Bu nedenle enstitümüzün şubeleri bu […]