Ахмет Тоқтабайдың Қарақалпақстандағы қазақтың киелі жерлерін зерттеу бойынша ұйымдастырылған экспедициясы барысында институт кітапханасына әкелінген кітаптар.

Ахмет Тоқтабайдың Қарақалпақстандағы қазақтың киелі жерлерін зерттеу бойынша ұйымдастырылған экспедициясы барысында институт кітапханасына әкелінген кітаптар.

 1. Курбанова З.И. Этнографическая наука Каракалпакстана: этапы
  становления, современное состояние. – Нукус: «Илим», 2020. – 124 с.
 2. Қарақалпақстан ХІХ әсирдиң екинши ярымынан ХХІ әсирге шекем. –
  Нөкис: «Қарақалпақстан» баспасы, 2003. – 556 б.
 3. Дәуітбеков Ә.Д. Сіргелі (көне этностың қысқаша тарихы): монография. –
  Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2019. – 292 б.
kk