PROF. R.A. ALŞANOV KAZAK GENETIĞININ SIRRIN AÇTI 


28 Şubat 2023’de Ş.Ş.Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü bilim adamları, enstitü başkanı ve Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi muhabir üyesi, tarih bilimleri doktoru, profesör Z.E. Kabyldinov’in liderliğinde “Turan” Üniversitesi Rektörü ve İktisadi Bilimler Doktoru Profesör Rahman Alşanulı Alşanov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında R.A. Alşanov 2021’de yayınlanan “Yirmi Bin Yılın Sırları: Araştırmalar ve Haberler” kitabını sundu ve “Kazakların Genetik Tarihi” konulu bir sunum yaptı ve kitabın ana kurallarına ilgili bilgi aktardı.

Bu çalışma, birçok ülkenin bilim adamları ve uzmanları tarafından 20 bin yıl önce feci sonuçlara neden olan güçlü meteorit saldırılarının keşfi üzerine uzun yıllar süren araştırmaların sonuçlarını özetlemektedir. Eski Aryanların kültüründe “Avesta” nın özel yeri ve Zerdüşt’ün modern Kazakistan topraklarında doğuşu not edilmektedir. Yazara göre Kazakların koruduğu gelenekler ve kökenleri “Avesta” da yansımaktadır. Örneğin: Nevruz bayramı ile kurban törenleridir. Bununla birlikte R.A. Alşanov, Kazak genetikçilerin, Uzak Doğu’daki göçebe grupların gen akışının ve İranca konuşan popülasyonların küçük eklemelerinin tespit edildiği antik ve orta çağların mezarlık alanlarından alınan kemik kalıntılarından mitokondriyal DNA haplogrupları çalışmasında elde ettikleri başarılara dikkat çekti.

Bahsi geçen görüşme tarihçiler arasında büyük ilgi çektirdi, dinleyiciler aktif bir şekilde yazara sorular sordu ve tarih biliminde disiplinlerarası bir yaklaşımın önemini öğrendi. Toplantıya katılanlar yazarın elinden kitabın bir nüshasını alarak enstitü kütüphanesine teslim ettiler.