KAZAKİSTAN’IN ÖNEMLİ DEVLET ADAMI J. ŞAYAHMETOV İLE İLGİLİ KİTAPLARIN TANITIMI YAPILDI


3 Mart 2023’de Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı, Bilim Komitesi Ş.Ş.Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Kazakistan’ın önde gelen devlet adamı J. Şayahmetov hakkında (Üstün devlet adamı Jumabay Şayahmetov’un hayatı ve faaliyetlerinden bilinmeyen sayfaların bilimsel projesi dahilinde) “Üstün devlet adamı Jumabay Şayahmetov’un hayatı ve eserlerinin bilinmeyen sayfaları (1902-1966)” (Almatı: “Litera-M” LLP, 2022. -392 s.), “Jumabay Şayahmetov: belgeler, materyaller, fotoğraflar” (Almatı: “Litera-M” LLP, 2022. – 672 sayfa) başlıklı kitapların sunumunu yaptı. Kitapların hazırlanmasında Kazakistan, Rusya Federasyonu arşiv fonları ve torunu R.R. Şayahmetov’un kişisel arşivinden ender materyaller kullanıldı.

Jumabai Şayakhmetov (1902-1966) yüzyılın akranlarından biridir. Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri (1946-1954), SSCB Yüksek Konseyi Milletler Konseyi Başkanı (1950-1954). SSCB Merkez Komitesi Üyesi (1952-1956), SSCB Yüksek Konseyi milletvekili (1941-1958). Kızıl Bayrak İşçi Nişanı (1939), Onur Rozeti Nişanı (1942), üç tane Lenin Nişanı (1945, 1947, 1952) ile ödüllendirildi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Şayahmetov, insan ve maddi kaynakların seferber edilmesinden, doğuya tahliye edilen sivillerin, sürgün edilen halkların, sanayi ve savunma işletmelerinin, yüksek eğitim kurumlarının, bilim ve kültür kurumlarının kabulü ve barınmasından sorumlu bir organizatör olarak gösterildi. Savaş sonrası yıllarda Şayahmetov, endüstriyel, tarımsal, bilimsel-teknik ve manevi potansiyelin yaratılmasına ve güçlendirilmesine, ulusal personelin eğitimine büyük katkı yaptı. Kazak SSC Bilimler Akademisi’nin kurucularındandı, Devlet Konservatuvarı, Kadın Pedagoji Enstitüsü, Yabancı Diller Enstitüsü, Beden Eğitimi Enstitüsü, Karagandı Madencilik Enstitüsü, Çimkent Kimya Teknolojisi Enstitüsü, Genç Seyirci Tiyatrosu’nun açılışına katkıda bulundu.

Parti arşivinin ifade ettiği gibi, Şayahmetov’un Kazakistan’daki şefaati sayesinde, 1940’ların sonlarında ve 1950’lerin başlarında aydınlara yönelik büyük çaplı bir zulüm önlendi. Bilimler Akademisi’nin görevden alınan Başkanı K.Satpaev, yazar M.Auezov ve diğerleri tutuklanmaktan kurtuldu. Fakat Sovyet dönemi siyasi gücün katı bir şekilde merkezileştirilmesi durumunda, durumu temelden değiştiremedi. Kruşçev’in reformları sırasında Şayahmetov, bakir toprakların kitlesel gelişimine ve hayvancılığın gelişmesi için bölgelerin sürülmesine karşı çıktı ve Kazak topraklarını korumaya başladı.

Ş.Ş.Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Müdürü, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Sorumlu Üyesi, Tarih Bilimleri Doktoru Profesör Kabıldinov Ziyabek Yermuhanulı toplantıyı açılış konuşmasıyla başlattı. Ardından Enstitünün baş araştırma görevlileri- Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi akademisyeni, Felsefi Bilimler doktoru ve J. Şayahmetov dönemin tanığı profesör  Dosmuhamed Kişibekulı Kişibekov ve Kaydar Seysembaulı Aldajumanov’a kürsüden yer verildi.

Söz konusu bilimsel projenin koordinatörü, Enstitü’nün dünya tarihi bölümünün başkanı, tarih bilimleri adayı Didar Beysengaliovna Kasımova, Kazak SSC’nin ilk Kazak liderinin hayatı ve faaliyetlerine ilişkin çalışmanın ana sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Ayrıca bir monografi ve bir belge koleksiyonu oluşturma projesi üzerindeki çalışma aşamalarını da kaydetti. Tam bu sırada, büyük katkı sağlayan Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Devlet Tarihi Enstitüsü Devlet Tarihi Enstitüsü Baş Araştırmacısı Tarih Bilimleri Adayı Doç. Dr. Talgatbek Mahmetulı Aminov’un konuşması kitap malzemelerinin Kazak diline çevrilmesi bu salonda duyuldu.

Tanınmış gazeteci, Uluslararası Enformasyon Akademisi akademisyeni Ermekbay Jumahmetulı Zangirov, Kazakistan halkının genç kuşakları arasında J.Şayahmetov’un yaşam yolunun bir örneği olarak, tarih bilincinin ve vatanseverliğin oluşumuna katkıda bulunan kitapları çok takdir etti.

M. Kozıbayev Kuzey Kazakistan Üniversitesi doçenti ve Petropavl’dan gelen tarih bilimleri adayı Lyudmila Aleksandrovna Grivennaya, Kuzey Kazakistan bölgesi devlet arşivinde J. Şayahmetov ile ilgili arşiv belgelerinin tespit edilmesi çalışmasının bir bölümüne odaklandı.

Akademisyen K.I. Satbaev’in anma müzesi müdür yardımcısı Bakıtjamal Ahmetgalyovna Aymuhambetova, akademisyen Satbaev ile ilişkisi olan J. Şayahmetov’un mirasına sahip çıktığı için enstitü müdürüne teşekkür etti. Bişkek’teki Cusup Balasagun Kırgız Ulusal Üniversitesi’ndeki enstitü şubesinin başkanı olan tarihçiler K.N. Baltabaeva ve J. Baydildeev’e de birer konuşma yapıldı.

Şayahmetov ailesinden bir gazeteci ve halk figürü olan Rinat Şayahmetov kapanış konuşmasını yaptı ve seçkin bir devlet adamı olan büyükbabası Jumabay Şayahmetov’u sonsuza dek anmak için kitap hazırlama çalışmalarını organize ettikleri için Kabıldinov ve Enstitü’nün diğer çalışanlarına büyük şükranlarını dile getirdi.

Sunuma aralarında bilim adamları ve J. Şayahmetov’un torunları dahil olmak üzere 40’tan fazla kişi katıldı.