“XVIII-XX YÜZYILLAR KAZAKİSTAN TARİHİNDE BİLİMSEL TERİM VE KAVRAMLARIN TANIMI VE BİRLEŞTİRİLMESİ” METODOLOJİK SEMİNERİ


15 Mart 2023 tarihinde Ş.Ş. Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü’nde (bundan sonra Enstitü), “Eski çağlardan günümüze Kazakistan tarihi” çok ciltli akademik yayın hazırlama projesi çerçevesinde “XVIII-XX YÜZYILLAR KAZAKİSTAN TARİHİNDE BİLİMSEL TERİM VE KAVRAMLARIN TANIMI VE BİRLEŞİMİ” konulu metodolojik bir çevrimiçi seminer düzenlendi. Seminerin çalışmaları, yeni çağda Kazakistan tarihinin güncel konularının araştırılmasının ana yönlerine, bilimsel ilkelere ve metodolojik yaklaşımlara, tarihsel, toponimik ve antroponimik terimlerin birleştirilmesine ayrıldı.

Enstitü müdürü, tarih bilimleri doktoru, profesör Z.E. Kabyldinov seminerin açılışını yaptı ve çok ciltli “Eski çağlardan günümüze Kazakistan Tarihi” adlı yayının 5. cildinin hazırlanmasına ilişkin ilerlemeyi sundu. Bu cildin yazımında 11’i yabancı olmak üzere toplam 60 yazar yer aldı. Ayrıca cildin hazırlanmasında yedi alandan uzmanların görev alacağı kaydedildi. Genel olarak çalışmalar yoğun bir şekilde yürütülüyor.

İkinci konuşmacı Dr. K.Ş. Hafizova, Kazakistan Cumhurbaşkanı K.K. Tokayev’in “Tarihimiz sistematik, doğru ve en önemlisi bağımsız bir ülke bakış açısıyla yazılmalıdır” sözleriyle başladı. Ona göre artık yazarlarımız tarihi bağımsız bir ülke, tüm insanlığın ve dünya topluluğunun tam teşekküllü bir üyesi açısından yazmalı. Tarihin bu dönemi özellikle politize edilmiş, Kazakistan küresel süreçlere dahil olmaya başlamış, ülke İslam dünyasının güçlerinin çıkarları perspektifinden yazılmıştır. Genel olarak olayların tarihsel değerlendirmesi çok karmaşıktır, bu nedenle Batı tarihçiliğinin, onun kanonlarının ve İslam’ın baskısından kurtulmak gerekir. Bilimde tehlikeli sezgisel kibirden kaçınmak için yabancı yazarlar da çalışmaya dahil edildi. Bilim adamı, modern tarih yazmanın temel sorunlarını özetleyerek, akademik yayın yazarlarının metinlerinin nesnel ve bağımsız bir bakış açısıyla yazılacağına olan güvenini dile getirdi.

Enstitünün önde gelen araştırmacısı tarih bilimleri adayı. G.Ü. Orınbaeva, terim yazma, adları ve kavramları birleştirme (yer adları, antroponimler, vb.) Konuları hakkında konuştu.

Etkinlik sırasında tarihçi-bilim adamları Sıdıknazarov Muhit-Ardager, Alimbay Nursan, Devlet Tarihi Enstitüsü Müdür Vekili Ayagan Burkitbay, Mustafina Rauşan, Ahmetova Uljan ve diğerleri görüş ve önerilerini paylaştı.

Sonuç olarak, çevrimiçi çalıştayın eş moderatörü, 5. cildin koordinatörü, tarih bilimleri adayı G.A. Şotanova, etkinliğin işleyişini özetledi. İncelenen tüm konu ve görüşlerin, yazar ekibinden alınan önerilerin görüşülmesine ve program hedefli finansman projesinin daha fazla uygulanması için uygun önlemlerin alınmasına karar verildi. Çalıştaya enstitü çalışanları, akademik yayının 5. cildinin yazarları, tarihçiler, bilim adamları dahil katıldı.

Şotanova G.A. Ş.Ş. Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı, Tarih Bilimleri Adayı.