“Altın Orda Tarihi: Bir bilim adamının kişisel görüşü” metodolojik semineri


30 Mart 2023’de  Ş.Ş. Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü, “Altın Orda Tarihi: Bir bilim adamının kişisel görüşü” konulu bir metodolojik seminer düzenledi.

Ana konuşmacı olarak Nazarbayev Üniversitesi (Astana, Kazakistan) Kazak Dili ve Türkoloji Bölüm Başkanı ve Profesörü, Avrasya Çalışmaları Doktorası, Wisconsin-Madison Üniversitesi Fahri Profesörü, Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Yabancı Üyesi Yulai Şamiloğlu konuştu. Seminere Kazakistan ve yabancı ülkelerden 50’den fazla bilim camiası temsilcisi katıldı.

Konuşmacı, Altın Orda ile ilgili mitler, devletin aşiret yapısı, tarihinin dönemlere bölünmesi, sosyo-politik ve ekonomik sistemler gibi konulara odaklandı. Aynı zamanda ekonomik açıdan Moğol İmparatorluğu’na özel bir önem verildi. Şamiloğlu, ticaret yollarının korunması, göçebelik, tarım ekonomisinden çıkış, ticaret yolları (Akdeniz bölgesine kadar) gibi konulara özel önem vererek, Altın Orda tarihinde ticaretin rolünün yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bununla birlikte devletin medeniyet yönleri de ele alındı, yani imparatorluğun dili ve İslam Türk medeniyeti etrafında devlet inceleme konuları tartışıldı.

Altın Orda’nın tarihi de yeni bir bakış açısıyla sunuldu: salgın hastalıkların tarihi, bunların devletin gelişimi ve tarihsel gelişimi üzerindeki etkileri ve iklim değişikliğinin devlet tarihi üzerindeki etkisi anlatıldı. Seminerde ele alınan diğer konular arasında ise devletin iç gelişimi (demografik değişiklikler, iç ekonominin yönleri) yanı sıra Müslüman araştırmacıların eserlerinde Altın Orda tarihi ve “Sonraki Altın Orda” ya geçiş dönemi yer alıyor.