Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ   МИНИСТРЛІГІ


ҒЫЛЫМ КОМИТЕТІ

Ш.Ш. УӘЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ ТАРИХ ЖӘНЕ ЭТНОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

ҚР ҒЖБМ ҒК Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Сіздерді 2023 жылғы 18 мамырда белгілі тарихшы, тарих ғылымдарының докторы, профессор Зардыхан Қинаятұлының І-ші оқулары аясында ұйымдастырылып отырған Абылай ханның 310 жылдығына орай «Абылай хан және қазақ мемлекеттілігі: тарихи үдерістер мен сабақтастық» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция жұмысына қатысуға шақырады.

ХХ ғ. 60-шы жылдары, кейін, тәуелсіздік кезеңінде елімізге шетелдерден миллионнан астам қазақ оралды. Туған елге бет түзеген көштің тізгінін ұстаған азаматтардың қатарында шеттегі қазақтардың оқыған жастары мен элитасы да біршама болды. Олар қазақ мемлекетінің керегесін бірге көтерісіп, уығын бірге шаншысты. Солардың біріғалым, тарих ғылымының докторы, профессор Зардыхан Қинаятұлы. Ғалым 1994 жылы Қазақстанға қоныс аударғаннан кейін өмірінің соңына дейінгі ғұмырын Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтында ғылыми қызметке арнады. Зардыхан Қинаятұлы осы жылдар ішінде «Жылаған жылдар шежіресі», «Моңғол үстіртін мекен еткен соңғы түрік тайпалары», «Көшпенділік ғұмыр», «Шыңғыс хан және қазақ мемлекеті» және т.б көптеген тарихи кітаптар жазып, ұлт руханиятына өлшеусіз үлес қосты. Сонымен қатар Қазақстан тарихының орта ғасырлық дәуірі, әсіресе Қазақ мемлекеттілігі тарихын зерттеуде елеулі еңбек етті. Қазақ мемлекеттілігі тарихы, қазақ тарихының моңғол билігі дәуірі тарихын зерттеуші, жетекші мамандардың бірі болды.

Зардыхан Қинаятұлы Шыңғыс ханнан бастау алып, оның ұрпақтары кезінде күшейе түскен қазақ мемлекеттілігінің тарихы туралы біршама еңбектер жазды. Ғалымның ғылыми зерттеулерінің заңды жалғасы ретінде қазақ мемлекеттілігінің сабақтастығы мен одан әрі дамуы мәселелері де осы ғылыми конференцияның негізгі тақырыбы болып табылады.

Абылай хан қазақ елінің ерікті, іргелі біртұтас ел  болуын, ата қонысына жайғасып, бейбіт еңбек етуін қалады. Ол елді отырықшылыққа көшіруді, Үш жүздің басын қосуды,  туған Отанын жаудан қорғауды  мақсат етті.  Ташкент, Ходжент, Сайрам, Шымкент, Созақ, Түркістан қалалары азат болған соң, яғни  қазақ хандығына қайтадан қарағаннан кейін, Үш жүздің бірлігінің көрінісі ретінде ежелгі Түркістан қаласы қазақ мемлекетінің астанасы болып белгіленді.

Сонымен қатар, ғылыми конференцияның тағы бір мақсаты Зардыхан Қинаятұлының ізбасарлары болып саналатын, тарихи отанға оралған қандас ғалымдардың Қазақ тарихын зерттеуге арналған жаңа ғылыми еңбектерінің нәтижелерін зерделеу.

Конференцияда келесі бағыттар бойынша мәселелерді талқылау жоспарлануда:

  • Зардыхан Қинаятұлының ғылыми зерттеулері мен олардың тарихи маңызы.
  • Шет елдердегі қазақ зерттеушілерінің еңбектерінің зерделену жағдайы.
  • Шет елдерден тарихи отанға қоныс аударған қандас ғалымдардың тарихи зерттеулері.
  • Абылай хан тұсындағы Қазақ хандығы тарихының мазмұнына тұжырымдамалық және әдіснамалық тәсілдер.
  • Қазақстан тарихын зерттеудегі қазіргі тарихнамалық және деректанулық жетістіктер.
  • Қазақ хандығының тарихындағы билеушілердің, билердің, батырлардың және т.б. қызметі.
  • Алтын Орда мен Қазақ хандығының сабақтастығы мәселелері.
  • Қазақ хандығы тарихын  зерттеудің өзекті мәселелері.

Конференцияға қатысуға тарихшылар, ғылыми-зерттеу институттарының ғалымдары, жоғары оқу орындарының, профессор-оқытушылар құрамының, мемлекеттік билік органдарының өкілдері, докторанттар, жас ғалымдар, БАҚ өкілдері шақырылады.

Мекен-жайы: 050100, Алматы қ., Шевченко көш., 28.

Басқа қалалардан келген авторлар үшін конференцияға сырттай қатысуы қарастырылған. Қажет болған жағдайда жинақты ПДФ форматында электрондық пошта мекенжайына жіберу көзделген.

Ұйымдастыру комитеті форум материалдарының жинағын конференция алдында жариялауды жоспарлап отыр. Конференция бағдарламасына енгізу үшін ұйымдастыру комитетінің мекен-жайына қатысушының тіркеу формасын ұсыну қажет (қосымшаны қараңыз). Жариялауға мұқият шегерілген және редакцияланған мәтіндер қабылданады. 

Қатысу шарттары

Баяндаманы (мақалаларды, тезистерді) жариялау үшін материалдар қатаң түрде берілген талаптарға сәйкес ресімделуі тиіс: баяндама мәтіні (конференция тақырыбына байланысты және көлемі 5 б. кем емес және 16 беттен аспайтын) қазақ, орыс (немесе ағылшын) тілдерінде, тіркеу нысаны MS Word мәтіндік редакторында терілуі тиіс; файлдың аты және JPEG форматындағы суреттердің жеке файлдары автордың тегімен аталуы тиіс.

1. Кестелер, схемалар, суреттердің атаулары болу тиіс және Windows ортасында терілуі керек.

2. Беттер пішімі: А4.

3. Шекаралары: жоғарғы – 2 см, төмеңгі – 2 см, оң – 1 см, сол – 3 см.

4. Шрифт: Times New Roman, KZ Times New Roman, кегль – 12.

5. Жоларалық интервал – бір.

6. Қызыл жол шегінісі: 1,0 см.

7. Ортасында кіші әріптермен (қалың қаріппен) автордың (авторлардың) аты-жөні, .

8. Төменде: автор мен оның ғылыми дәрежесі, атағы (бар болған жағдайда), лауазымы жұмыс істейтін мекеменің толық атауы берілген.

9. Автордың аты-жөнінен төмен ортасында БАС ӘРІПТЕРМЕН (ҚАЛЫҢ ҚАРПІМЕН) баяндаманың атауы көрсетіледі.

10. Азат жол мен бір интервалдан кейін тікелей баяндама (мақала) материалы болады.

11. Әдебиеттер (және дереккөздер) тізімі мақаланың соңында орналастырылады және жұмыстарды атап өту тәртібіне сәйкес жасалады. Мәтіндегі сілтемелер тік жақшада әдебиеттер тізімі бойынша дереккөздің бетін (қажет болған жағдайда) көрсете отырып, тиісті нөмір түрінде рәсімделеді, мысалы: [1, с. 2], [1, 2-б.] или [1, р. 2]. Барлық библиографиялық мәліметтер мұқият тексерілуі керек.

12. Кестелер, сызбалар, суреттердің атаулары болып, Windows ортасында терілуі керек. Барлық суреттер мен фотосуреттер жақсы контраст пен кем дегенде 300 dpi ажыратымдылыққа ие болуы тиіс. Барлық суреттерде нөмірлеу, сурет астындағы қолтаңба болуы керек. Сурет астындағы қолтаңба қысқа, бірақ мазмұнды болуы тиіс. Кестелер көрнекі болып, олардың атауы, сериялық нөмірлері болуы керек.Егер олар мәтінде жалғыз болса, кесте немесе сурет нөмірленбейді. Мәтінде барлық кестелер мен суреттерге сілтемелер болуы керек. Суреттер мен кестелер мәтінге қажетті жерге қойылады.

13. Жалпы қабылданғандардан басқа сөздерді қысқартуға жол берілмейді. Аббревиатуралар мәтінге алғаш рет толық мағынасын ашқаннан кейін ғана енгізіледі (мысалы, Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы – ҚР ҰҒА).

14. Ескертпелер жоғарғы индекс түріндегі сандармен рәсімделеді және рет-ретімен нөмірленуі тиіс. Ескертпе мәтіндері мақаланың соңында ЕСКЕРТПЕ бөліміне жатқызылып, жоғарғы индекс түрінде санмен нөмірленеді. Мәтінде жол сілтемелерін қоюға болмайды.

Егер мақалада ЕСКЕРТПЕЛЕР де, ӘДЕБИЕТТЕР (ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕР) ТІЗІМІ де болса, алдымен ЕСКЕРТПЕЛЕР қойылады.

15. Белгілерді біріздендіру: тырнақшалар – «»; даталардағы ғасырлар – рим цифрларымен, жылдар – араб. Сызықшаны (-) және ортаңғы сызықшаны (–) пайдалануды ажырату қажет. Соңғысы сандық, хронологиялық шектерді және т. б. белгілеу кезінде көрсетіледі: с. 89–92, 179–185-бб.; 1878–1879 жж.; XV–XVI ғғ. (шыңдаусыз), немесе XV ғ. соны – XVI ғ. басы (шыңдаумен); 7–8 км; М.–Л. және т.б.

16. Табуляция жасауға, сөздерді сиректетіп теруге, автоматты режимде орындалатын командаларды қолдануға, макростарды қолдануға, мәтінді шаблон түрінде сақтауға БОЛМАЙДЫ.

17. Файлдың атауы автордың тегімен аталады (мәтіндік файлдар үшін – Омаров_өтініш.doc, Омаров_мақала.doc; иллюстрациялар үшін – Омаров_сур1.jpeg).

Редакциялық алқа рәсімдеу талаптарына сәйкес келмейтін мақалаларды қабылдамауға құқылы (төмеңде үлгіні қараңыз).


 МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ

Жеңіс Ж.Ж., т.ғ.к.Ш.Ш. Уәлиханов ат. Тарих және этнология институты, Ежелгі және ортағасырлық Қазақстан мен іргелес елдер тарихы бөлімінің меңгерушісі ШЫҢҒЫС ХАН ИМПЕРИЯСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ Баяндама мәтіні, баяндама мәтіні, баяндама мәтіні  Пайдаланылған әдебиеттер мен деректер тізімі:1 Абусеитова М.Х. История Центральной Азии: концепции, методология и новые подходы // Материалы международной научно-теоретической конференции «К новым стандартам в развитии общественных наук в Центральной Азии». – Алматы: Дайк-Пресс, 2006. – С. 10–17.2  …..

Тіркеу нысаны және баяндама (мақала) материалдары2023 жылдың 15 сәуіріненкешіктірілмей қабылданады.

Іс-сапар шығындары

Жол жүруге және тұруға байланысты шығындар іссапарға жіберуші тараптың есебінен жүзеге асырылады.

Баяндамаларды келесі мекен-жай бойынша жіберулеріңізді сұраймыз:

Қазақстан, 050010, Алматы қ., Шевченко к-сі, 28. ҚР БҒМ ҒК Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты.

E-mail: zhozhengis@gmail.com.

ТЭИ байланыс телефондары: тел./факс 8 (727) 261-67-19;

Байланысушы тұлғалар

(ғылыми-ұйымдастыру мәселелерді шешу үшін)

Арепова Анар – институттың аға ғылыми қызметкері; E-mail: arepovaanar@mail.ru; тел.: +7 705 100 3727;


 Қосымша

Тіркеу нысаны (қазақ немесе орыс тілінде)

ЧТегі  
 Аты 
 Әкесінің аты 
 Ғылыми дәрежесі, қызметі  
 Мекеме (ғылыми мекеменің, ЖОО-ның және т.б. атауы, оның мекен-жайы) 
 E-mail 
 Телефон/факс (халықаралық байланыс кодымен) 
 Баяндама атау  

Құрметпен, ұйымдастыру комитеті