“KAZAKİSTAN’DA EL YAZMALARI KAYNAKLARI: KORUMA VE ARAŞTIRMA” KONULU ULUSLARARASI SEMİNER


19-20 Mayıs 2023 Ş.Ş. Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Çalışanları Kurmanalina N.N, Mukanova G.K, Bayjumanova Z.B, Nur-Mubarak Mısır İslam Kültürü Üniversitesi ve IRCICA (İstanbul, Türkiye) tarafından düzenlenen “Kazakistan’da El Yazmaları Kaynakları: koruma ve araştırma” konulu uluslararası bilimsel-pratik seminerine katıldı.

Uluslararası seminer programında genel ve bölgesel toplantılar ve konuşmacıların sorularının cevapları. Tartışma konuları: arşiv kaynaklarını araştırma sorunları, eski basılı kitapların el yazması stokları, Arapça ve Farsça epigrafik kalıntılar, minyatürler ve kitabeler, haritacılık, kodlama ve sayısallaştırma, restorasyon ve konservasyon programları. Modern dijitalleşme olanakları, Kazak halkının asırlık tarihinde ilk kez ulusal yazılı ve maddi değerleri birleştirme olanağı sağlıyor.

Seminerin açılış töreninde Dr. N.T Openov, Nur-Mübarek Üniversitesi Rektörü Muhammed el-Şahat Abdulhamid Muhammed El-Jindi, Dr. Cengiz Tomar (IRSIKA, İstanbul) ve diğerleri seminerin açılış töreninde konuştular. Etkinliğe katılanlar arasında Kazakistan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhuriyeti’nin önde gelen araştırmacıları, tarihçileri, oryantalistleri, müze ve arşiv çalışanları, yüksek öğretim kurumlarının profesörleri, genç bilim adamları fikir alışverişinde bulundular ve “IRSICA Hattat Mezunları” konulu uluslararası yarışmanın kazananların eserlerinin sergilenmesiyle tanıştılar.

32 bölüm ve 22 stand sunumu arasında (yönetici tanınmış bir Oryantalist, Ph.D., Profesör Aşirbek Kurbanulı Muminov’dur), Ş.Ş. Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü personelinin sunumu “Nadir fonlar ve takvimler Kazakistan’daki Arap Takviminin Tarihi: Kataloglama ve Koruma Önlemleri” Seminer katılımcılarının gerçek ilgisini çekti. Tarih bilimleri adayı, profesör Gülnar Kayrollakızı Mukanova tarafından Kazakistan Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi’nin nadide fonunda bulunan, Orenburg’daki Alaşlılar tarafından yüz yıl önce yayınlanan ender baskı “1923 Kırgız (Kazak) Takvimi”nin slaytları istek üzerine gösterildi.

Arapça ve Farsça dillerindeki mevcut kaynakların bir araya getirilerek sayısallaştırılarak Arapça bilen eleman yetiştirilmesi ve gelecekte devlet tarafından yapılacak çalışmaların koordine edilmesi konusunda seminere katılanlar oy birliğiyle karar verdiler. Bu acil konu, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Senatosunun dikkatine sunulacaktır, çünkü ulusun refahı gelecek nesiller için özen ve korumaya ihtiyaç duyar.