Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

ТАРИХ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША PHD ФИЛОСОФИЯ ДОКТОРЫ ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІН АЛУ ҮШІН ҚОРҒАЛҒАН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМДЕМЕСІ

 

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

 

Аты-жөні

Диссертация атауы

Мамандығы

Қорғалған жылы

 

1

Сарыбаев М. История развития взаимоотношений Республики Казахстан с постсоциалистическими странами Центральной Европы (1991-2009 гг.)

Тарих

2010

2

Байдавлетова М.Д. ХІХ ғ. екінші жартысы – ХХ ғғ. алғашқы онжылдықтарындағы Қазақстандағы этноәлеуметтік және этномәдени мәселелерге қазақ зиялыларының көзқарастары

Тарих

2011

3

Кумганбаев Ж.Ж. Служба и действия представителей национальной интеллигенции на пути независимости автономного государства (1917-1939 гг.)

Тарих

2014

4

Искакова Г.З. Түркі қағанаттарының этно-тарихи географиясы (VІ ғ. ортасы – Х ғасыр)

Тарих

2015

5

Рүстем К.М. Культурный контекст эпохисталинизма в 1929-1953 гг. (на примере становления системы цензуры печатных изданий)

Тарих

2014

6

Өскенбай М.Ә. Орта Азия түркі тайпаларының этно-әлеуметтік сабақтастығы (8-12 ғғ.)

Тарих

2017

7

Кошымова А.О. VІІІ–ХІІІ ғасырлардағы Оғыздардың түркі халықтарының этногенезінің қалыптасуындағы орны

Тарих

2019

8

Абнасыров Д.Ж. Шетелдік зерттеулердегі ХV-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ тарихының этно-саяси және әлеуметтік-экономикалық мәселелері

Тарих

3 курс

9

Сабыргалиева Н.Б. Қазақстанның батыс өңірлеріндегі дәстүрлі ислам өкілдерінің рухани-ағартушылық қызметі (ХІХ ғ. екінші жартысы – ХХ ғ. басы)

Тарих

3 курс

10

Тоқсанбаев А.К. Орталық Азия көшпелілерінің ортағасырлық қоғамындағы билік жүйесі: тарихнама және методология мәселесі

Тарих

3 курс

11

Сагинаева А.Н. VІІІ–ХІІІ ғасырлардағы коман-қыпшақтарының көрші халықтармен этно-тарихи байланыстары

Тарих

Қорғалған жоқ

12

Бижанова М.Т. Алтын Орда мен Қазақ хандығы арасындағы тарихи сабақтастық мәселелері

Тарих

Қорғалған жоқ

13

Конырова А.М. ХІХ ғ. екінші жартысы – ХХ ғ. бірінші жартысындағы ресейлік және кеңестік биліктің қазақ қоғамын орыстандыру саясаты: тарихи-салыстырмалы талдау

Тарих

2 курс

14

Арыстанбекова К. Трансшекаралық және шекаралық аймақтардағы көшпелі халықтардың қарым-қатынастары: қазақтар, башқұрттар және қалмақтар (ХVІ-ХVІІІ ғғ. басы)

Тарих

2 курс

15

Жарасов А. Қазақтың дәстүрлі көшпелі және жартылай көшпелі шаруашылығының күйретілуі: ерекшеліктері, сабақтастықтары және қорытындылары (ХІХ ғ. екінші жартысы – ХХ ғ. басы)

Тарих

2 курс

16

Дүйсембаева Н.Б. Алаш қайраткерлерінің ғылыми-ағартушылық қызметі

Тарих

2 курс

17

Сыдыков А.Ж. IV-XI ғғ.  Византяи империясы және Түркі әлемі

Тарих

2010

18

АбдимомыновН.Т. Алтын Орданың сыртқы саясатының негізгі бағыттары

Тарих

2011

19

Оспанова А. Алғашқы Крест жорықтарындағы Батыс пен Шығыс

Жалпы тарих

2011

20

Курманалина Н.Н. Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресінің тарихнамасы

Тарих

2017

21

Кожабекова Ж.Б. Түрік қағанаты, оның Шығыс және Батыспен қарым-қатынасы (VI-VII ғғ.)

Тарих

2013

22

Нұсқабай П.Н. Орта ғасырлық қауым мәселелерінің тарихнамасы (XIX ғасырдың II – жартысы – XX ғасырдың басы)

Тарих

2014

23

Нурманова А.К. Оңтүстік-Батыс Еуропада жаңа қоғамдық қатынастар мен өркениеттің дамуы (IV-XIII ғғ.)

Тарих

2017

24

Маликов Б. Қазақ даласындағы болыстық билеушілер нституты: қалыптасуы, қызметі, құрылысы (XIX ғасырдың екінші жартысы – XX ғасырдың басы)

Тарих

Қорғалған жоқ

25

Алипова С.Б. Қазақстан палеолиті отандық және шетелдік археологтардың зерттеулерінде (1991-2011 жж.)

Тарих

2014

26

Касеналин А.Е. Сарыарқаның қола мен дәуірлері арасындағы өтпелі кезең ескерткіштері  (б.з.д. IX-VIIIғғ. )

Тарих

2014

27

Сисенбаева А.С. Жетісу аумағындағы репатрианттар: этномәдени және миграциялық үдерістері

Тарих

2014

28

Акымбек Е.Ш. Ортағасырлық Ақтөбе қаласының керамикасы (VIғ.– XIII ғ. басы)

Тарих

2015

29

Султаниярова А.Ж. Оңтүстік Қазақстандағы қазіргі этномәдени үдерістер

Тарих

2015

30

Рахимов Е.К. Этнография казаховРоссии в трудах отечественных и зарубежных исследователей (XVIII − начала XXІ вв.) 

Тарих

2017

31

Терекбаева Ж.М. Қазақ халқының дәстүрлі көлік жүйесі (XVIII – XX ғасырдың басы)

Тарих

2019

32

Жуматаева Р.С. Қазақстанды ежелгі дәуірлер мен ортағасырларда мекендеген жұрттардың әдет-ғұрыптарындағы жылқы (Мәдени генездік аспект)

Тарих

2019

33

Иманбекова А.А. Теоретические проблемы изучения традиционного хозяйства казахов XVIII − начала XX вв.

Тарих

2019

34

Байгараев Нурлан Алиевич Қазақ даласының әлеуметтік-мәдени және саяси даму үдерісіне жәдидшілдік идеясының ықпалы (ХІХ ғ. екінші жартысы – ХХ ғ. басы)

Тарих

2016

35

Шалкаров Данияр Орталық Азиядағы матуридийа тарихындағы Хусамад-динас-Сығнақидың алатын орны

Тарих

2016

36

НурмухамбетовАрдак 1618-48 ж. аралығындағы еурпалық 30 жылдық соғыс және Ресей

Еуропа тарихы

2013

37

Абдукадыров Нуржигит Момынбекович 18-19 ғғ. Осман империясының Еуропадағы сыртқы саясатының бағыттары

Жалпы тарих

2015

 

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

 

Аты-жөні

Диссертация атауы

Мамандығы

Қорғалған жылы

1

Саркулова Светлана Дуйсембиевна ХХ ғасыр басындағы шығармашылық иелерінің ағартушылық тарихы

Тарих

2012

2

Хамидуллина Динара Улыкпановна ХХ ғ. 1920-50 жж. Кеңес өкіметінің Қазақстандағы аграрлық саясаты (Батыс Қазақстан өңірінің материалдары бойынша)

Тарих

2012

3

Тажиева Салтанат Бейсенқызы ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанда жүргізілген әкімшілік реформалардың тарихы және тарихнамасы

Тарих

2013

4

Белоус Светлана Геннадьевна Русская интеллигенция в Казахстане (на примере деятельности Т.И. Седельникова, О.А. Шкапского и др.)

Тарих

2017

5

Болатхан Әлия «Айтылған тарих» отан тарихын зерттеудегі орны мен мүмкіндіктері

Тарих

2017

6

Бисембаева ЛяззатАмандыковна Верный уезі тұрғындарының күнделікті өмірі (1867-1917 жж.)

Тарих

2017

 

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

 

Аты-жөні

Диссертация атауы

Мамандығы

Қорғалған жылы

1

Байдалы Рауан Жомартұлы Айдархан Тұрлыбаевтың өмірі және қоғамдық саяси қызметі

Тарих

2018

2

СерубаеваАурикаТемирхановна Ш.Ш. Уәлихановтың Орталық Азияның ежелгі және орта  ғасыр тарихын зерттеуге қосқан үлесі

Тарих

2017

3

Купаева Айсұлу Корабековна Орхон ескерткіштеріндегі туынды сөздердің семантикалық ерекшеліктері

Тарих

2015

4

Маслов Халил Борисович Еуразияшылдық идеясының тарихи қайнар көздері мен бүгінгі жаңа үрдістер

Тарих

2015

5

Козыбаева Махаббат Маликовна Повседневная жизнь городского населения Северного Казахстана в 1920-30 г.

Тарих

2015

6

Бөгенбаев Нұрболат Ерденұлы Түрік дәуіріндегі Алтай өңірі: саяси тарихы және әлеуметтік-мәдени құндылықтары

Тарих

2014

7

Наханова Ляззат Аяновна Историко-семантическая интерпретация топонимов в Орхоно-Енисейских памятниках

Тарих

2014

8

Ярыгин Сергей александрович Кодификация символоввлати в культуреранних и средневековых кочевников ЦентральнойАзии

Тарих

2016

9

Құнанбаева Шолпан Боранбаевна Материалы музейныхсобраний г. Сакт-Петербурге как источник по истории традиционного казахского общества (XVIII- нач. XX вв.)

Тарих

2017

10

Молдабай Талғат Көне түрік жазу тарихы

Тарих

2016

11

Кабылтаева Самал Казизовна Роль батыров в сохранении целостности казахской государственности 18-19 вв.

Тарих

2017

 

 С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

 

Аты-жөні

Диссертация атауы

Мамандығы

Қорғалған жылы

1

Казбекова Айнур Татимбековна  Шешендер Шығыс Қазақстан облысында арнайы қоңыс жағдайында: интеграция саласындағы саясат және бейімделу тәжірибелері 

Тарих

 

2

Жириндинова Куралай Рымкановна ХХ ғасырдың 20-30-жылдарындағы қазақ ауылының «бай-феодалдарының» әлеуметтік портреті (Шығыс Қазақстан мысалында): тәркілеу бойынша мәліметтер қорының қалыптасуы және талдау. 

Тарих

 

3

Булгынбаева Аяулы Калымбековна  «Сайлау құқығынан айыру Шығыс Қазақстанның көшпелі халқын кемсітушілік және маргинализациялаудың  түрі ретінде».

Тарих

 

4

Карибаев Максат Серикович Шығыс Қазақстандағы этникалық репатрианттар: күнделікті тарихы 

Тарих

 

5

Ильясов Азамат Рифатович Қазақстан кеңістігіндегі саяси қуғын-сүргіндердің құрбандары жөніндегі тарихи жады 

Тарих

 

6

Тарина Гүлім Қуатқызы XX ғасырдың соңы мен XХI ғасырдың басындағы Шығыс Қазақстанның топонимикалық кеңістігінің тарихи эволюциясы 

Тарих

 

7

Жандыбаева Сауле Сериковна 1930-1950 жж. саяси репрессиялар: үш ұрпақтағы отбасы өміріне әсері (қазіргі Қазақстан материалдары бойынша) 

Тарих

 

8

Смагулова Кымбат Ерболатовна Шығыс Қазақстан қазақтарының XIX ғасырдың аяғы мен XXI ғасырдың басындағы ұрпақаралық байланыстарының дәстүрлері 

Тарих

 

9

Курманов Ернар Фархадович Қазақтардың 1989-2019 жылдардағы Қазақстандағы көші-қон үрдісі

Тарих

 

10

Мусаева Эльвира Абышкызы Егеменді  Қазақстандағы білім мен ғылым: аймақтық аспект 

Тарих

 

 

Е.А. БӨКЕТОВ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

 

Аты-жөні

Диссертация атауы

Мамандығы

Қорғалған жылы

1 Ильясов Шамиль Амангельдыевич Деятельность админстративного аппарата в системе органов колониального туправленияСтепногокрая (1897-1917 гг.)

Тарих

2017

2 Оспанова Динара Кенесовна Неправительственныеорганизации РКисторическийопыт и перспективыразвития

Тарих

2014

3    

Тарих

 

 

 

ӘЛ-МАШАНИ АТЫНДАҒЫ БАЗАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ

 

Аты-жөні

Диссертация атауы

Мамандығы

Қорғалған жылы

1

Рустем Қамшат 1929-1953 жж. Қазақстандағы сталинизм дәуірінің мәдениастары: басылымдарда цензура жүйесінің қалыптасуы

Тарих

 

2

Сарыбаев Мейрам Сейсенбаевич Орталық Еуропадағы постсоциалисттік елдермен Қазақстан Республикасының қарым-қатынастардың даму тарихы (1991-2009 жж.)

Тарих

 

3

Акатаева Алия Аскаровна XX ғасырдың соңы – XXI ғасырдың басы арасындағы Қазақстан-Қытай қарым-қатынастары (сауда-экономикалық аспекті)

Тарих

 

 

 

Қ.А. ЯССАУИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ

 

Аты-жөні

Диссертация атауы

Мамандығы

Қорғалған жылы

1

Алдабергенова Мөлдір Кеңесбекқызы  Ортағасырлық Қазақстан тарихын оқытуда  тарихи деректердің қолданбалық бағдарлылылғын дамыту (Оңтүстік  Қазақстан қалалары материалдары бойынша)

Тарих

2016

2

Әбікей Арман Мұратұлы Сұлтанбек Қожановтың қоғамдық-саяси және ғылыми-педагогикалық қызметі

Тарих

2014