Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Институт ардагерлері


РОМАНОВ Юрий Иванович


РОМАНОВ Юрий Иванович – (1.08.1929, Барнаул, Алтай өлкесі – 19.10.1998, Алматы) – тарихшы. 1952 ж. С.М. Киров ат. ҚМУ тарих факультетін бітіріп, ҚазССР ҒА ТАЭИ аспирант болды. 1956-63 ж. – Кеңес өкіметі тарихы бөлімінде ғылыми қызметкер, 1963-1972 жж. ин-тың ғалым хатшысы қызметін атқарды. 1963 ж. «Ресей Федерациясының шетелдік әскери араласу және азамат соғысы кезеңіндегі Қазақстанға көмегі» тақырыбында канд. дис. қорғады. 1965 ж. оған аға ғылыми қызметкер ғылыми атағы берілді. 1972-1986 жж. Коммунистік құрылыс тарихы бөлімінің аға ғылыми қызметкері, 1986-1989 жж. Қазақстанның индустриалды даму тарихы және жұмысшы тобының жетекші ғылыми қызметкері, 1989-1995 жж. Ин-т директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары болды.

Қалпына келтіру кезеңіндегі ҚазКСР тарихымен байланысты бірқатар ғылыми мәселелермен, Қазақстандағы ұжымдастыру тарихы, қазақстандық Алтайды электрлендіру бойынша зерттеулермен айналысты. Бүкілодақтық, республикалық ғылыми-практикалық конференциялар мен семинарлардың қатысушысы. Білікті мамандар даярлауда үлес қосты, яғни оның жетекшілігімен бір тарих ғылымдарының кандидатын дайындалды. «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталған.

Шығ.: Помощь Российской Федерации Казахстану в период иностранной интервенции и гражданской войны (1918- 1920 гг.); Дружба, рожденная в борьбе. – А.: Наука, 1964; По плану В.И. Ленина. История строительства энергетической базы Казахстанского Алтая. – А.: Наука, 1977; История рабочего класса Советского Казахстана. Т.2. – А.: Наука, 1988; Роль войск «Туркестанского фронта» в хозяйственном и культурном строительстве Казахстане // Труды ИИАЭ АН КазССР. 1957, т.4; Военная помощь Российской Федерации в первый период гражданской войны. // Изв. АН КазССР, серия истор., 1959, вып.1; Военно-экономическая помощь Центральной России Казахстану 1919-1920 гг. // Труды ИИАЭ АН КазССР, 1960; Итоги электрификации Казахстана в период довоенных пятилеток. В кн.: Рабочий класс и индустриальное развитие СССР. Всесоюзная научная конференция. – М., 1972; Герои Социалистического труда – казахстанцы. Очерки. т.1, т.3. – А.: Казахстан, 1969; От плана ГОЭЛРО к сплошной электрификации. В кн.: Великий Октябрь – главное событие XX века. – А.: 1979; Образование и деятельность Кирвоенкомата. – В кн.: Всегда на чеку. – А.: Казахстан, 1971; Обсуждение Советской историографии Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате. // История СССР, 1968, №6; Подготовка квалифицированных рабочих кадров в Казахстане в 70-е годы. // Изв. АН КазССР, сер. общ. наук, 1985, №1; Социалистическое строительство в Казахстане в восстановительный период. (Составитель сб. документов). – А.: Наука, 1962; Великая Октябрьская социалистическая революция в Казахстане. Летопись событий. – Алма-Ата: Наука, 1967; Выйдет ли правда из стен архивов // Каз. Правда, 1988.

Әдеб.: Қазақстанның тарих ғылымы: Ш. Уәлиханов атынд. Тарих және этнология ин-ның 60-жылд. арн. – Алматы, 2005;

З. Төленова, А. Қали