Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

ПЦФ жобалары


Жеті томдық «Қазақстан тарихы ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейін» академиялық басылымын әзірлеу


Жоба жетекшісі: Қабылдинов З.Е.

ЖТН: OR11465469

Басым бағыт бойынша: әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер; мамандандырылған ғылыми бағыт (кіші басымдық): гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі, қолданбалы пәнаралық зерттеулер. Рухани жаңғыру және Ұлы даланың жеті қыры.

Стратегиялық маңызды мемлекеттік міндет, оны шешу үшін бағдарлама әзірленді: Қазақстан Республикасының Президенті Қ. К. Тоқаевтың 2021 жылғы 5 қаңтардағы “Егемен Қазақстан” газетіндегі “Тәуелсіздік бәрінен қымбат” атты мақаласы. («Егемен Қазақстан» газ., 2021 жыл 5 қаңтар). 

Жобаның басталатын және аяқталатын болжамды күні: 01.04.2021 ж. – 31.12.2023 ж.

Өзектілігі. Қазақстан тарихы бойынша жаңа академиялық көптомдық басылымның әзірленуінің өзектілігі ҚР Президенті Қ-Ж.К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего»), атты мақаласымен тікелей байланысты. Онда тарихшыларға, әлемдік деңгейде қазақ халқының ежелгі заманнан бүгінге дейінгі шынайы көпғасырлық тарихымен таныстыру мақсатында, отандық тарих туралы білімді жаңарту мен көкейкесті ету бойынша нақты міндеттер жүктелген. ХХ ғасырдың екінші жартысы өз форматы бойынша еуроцентрлік отарлық жүйенің құлдырауымен және жаңа мемлекеттік құрылымдардың жекелеген акторлары ретінде халықаралық қатынастар аренасына шығуымен ерекшеленді. Алайда, сол кездегі халықаралық құқық жүйесі оларға әлемдік саяси-экономикалық үдерістің толыққанды қатысушысы болуға және тарихтың өз нұсқаларын әлемдік тарихи бетке енгізуге мүмкіндік бермеді. Биполярлық әлем ыдырағаннан кейін стратегиялық белгісіздік кезеңі басталды, оның барысында әлемдік тарих тұжырымын қайта форматтауға және оның мазмұнын бұрын үнсіз қалған халықтардың тарихын қоса отырып, жаңа интерпретациялы тарихпен толықтыруға мүмкіндік туады. Қазақстан халқы әлемдік тарихи үдерістің толыққұқылы субъектісіне айналды және әлемге өткенге деген өз көзқарасын білдіруге және жаңа әлемдік тәртіпті қалыптастырудың қазіргі үдерістеріндегі өз орнын анықтауға тиіс.

Жобаны әзірлеу нәтижесінде шетелдік ғылыми, қоғамдық және саяси топтар өкілдерінің Қазақстан тарихы, қазақтардың ежелгі заманнан бері терең тарихи тамыры бар, Қазақстанның ежелгі халқымен тарихи тағдырының, аумағының, тілінің, мәдениетінің бірыңғай ортақтығы бар автохтонды халық болып табылатындығы туралы нақты түсінігі болуы тиіс, бұл олардың Қазақстан Республикасына қатысты саяси көзқарастары мен ұстанымдарына оң әсерін тигізуі тиіс.

Бұл басылым Қазақстан тарихының жаңа мемлекеттік стандартын қалыптастырудың, сондай-ақ орта жалпы білім беру бағдарламасы мен университеттерге арналған оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың, Қазақстан тарихы бойынша барлық мектеп және университеттер оқулықтарының ғылыми негізі болады. 

Жоба пәнаралық болып табылады, Қазақстанның жаңа академиялық тарихын жазуға популяциялық генетиктер, физикалық антропологтар және палеогенетиктер (биология ғылымдарының өкілдері), өз жұмысында жаратылыстану ғылымдарының әдістерін қолданатын археологтар (радиокарбонмен танысу – физика әдісі және т. б.), қазіргі кезеңде Қазақстан экономикасының дамуы туралы жазатын экономистер, басқа да әлеуметтік ғылымдардың өкілдері қатысады, Қазақстан қоғамы оның дамуының әртүрлі кезеңдерінде және т. б. 

Бағдарлама мақсаты қазақ қоғамында еліміздің объективті, академиялық негізделген тарихына деген қызығушылық өсіп келе жатқандықтан, Қазақстан халқының ежелгі заманнан қазіргі кезге дейінгі саяси, экономикалық және этно-демографиялық тарихының үдерістерін бейнелейтін тарих ғылымының жаңа жетістіктері негізінде 7 томдық Отандық тарих бойынша академиялық басылымды әзірлеу.

Күтілетін нәтижелер:

 • Қазақстан тарихы бойынша академиялық ғылыми басылым жазылады және басып шығарылады (7 томдық);
 • Қазақстан тарихы дүниежүзі тарихы және өңірлік әлемдік тәртіп жүйесінің қалыптасуы мәнмәтінінде баяндалады;
 • шетелдік тарихнамадағы Қазақстан тарихын зерттеудің негізгі бағыттары мен тәсілдері анықталады;
 • Қазақстанның жалпы тарихы панорамасына қазақ әлемінің ыдырау себептері мен қазақ диаспорасы мен ирреденттердің қалыптасу себептерін, шетел қазақтарының тарихи жолының ерекшеліктерін, халықтың құрамында басқа да этностық топтардың пайда болуын талдау және қазіргі Қазақстан халықтарының ортақ тағдырын көрсету енгізіледі;
 • қазақ халқының этногенезі және өмірлік кеңістікті ұйымдастырудағы базалық мәдени практикалардың сабақтастығы бақыланады;
 • халық және мемлекеттілік тарихындағы тағдыршешті шешімдердегі есімнамалардың рөлі көрсетіледі;
 • жоғары оқу орындары мен жалпы орта білім беретін оқу орындары үшін базалық оқулықтар жазу үшін халық пен мемлекет тарихын түсіндіруде базалық білім беру стандарты айқындалады және ол 1996-2010 жылдардағы академиялық басылымның негізінде қалыптастырылған Қазақстан тарихын зерделеу жөніндегі алдыңғы мемлекеттік білім беру стандартының кемшіліктерін жою үшін ҚР Білім және ғылым министрлігінде бекітітіледі;
 • Қазақстан тарихындағы аса қызықты оқиғалар, тұлғалар бойынша ғылыми-танымал брошюралар шығарылып, БАҚ және әлеуметтік желілерде жарияланымдар жасалады;
 • «Қазақстан тарихы» курсының мазмұнына этноәлеуметтік және мәдени тарихи дереккөздер туралы мәліметтер енгізіледі;
 • ел мен халық тарихындағы оқиғалар (әлеуметтану, мәдениеттану, саясаттану, экономикалық пәндер, құқық, геосаясат, мемлекеттік басқару, этнология) пәнаралық тәсілдерді қолдану арқылы қаралады;
 • Web of Science базасының Science Citation Index Expanded-те индекстелетін рецензияланатын және (немесе)  Scopus базасында CiteScore бойынша 35-тен (отыз бестен) кем емес процентилі бар ғылыми басылымдарда 3 мақала және (немесе) шолу жазылды және жарияланады;
 • рецензияланатын шетелдік басылымдарда (РҒДИ) 5 (бес) мақала жазылады және жарияланады);
 • БҒСБК ұсынған ғылыми журналдардағы 25 мақала жарияланады;
 • жобаны ақпараттық сүйемелдеу жүргізіледі: 3 ғылыми конференция, 3 дөңгелек үстел; 3 семинар, БАҚ-та және ТВ-да 15 сұхбат;
 • елдің және адам капиталының зияткерлік әлеуетін қалыптастыруға бағытталған талдамалық, ғылыми-әдістемелік материалдар мен тәжірибелік ұсынымдар ғылыми басылымдарда мақалалар жарияланады.

Қол жеткізілген нәтижелер: 2021 жылға арналған жобаны іске асыру барысында томдардың құрылымдарын анықтау үшін онлайн методологиялық семинарлар өткізілді, 7 томдық тұжырымдама дайындалды, орындаушылардың тізімі жасалды (ғалымдар базасы 300 адам), Республикалық (1) ғылыми-тәжірибелік конференция өткізілді, барлығы – 23 мақала жарияланды, оның ішінде: Скопус – 3, рецензияланған шетелдік басылымдарда нөлдік емес импакт-факторы бар басылымдарда (РҒДИ) – 2, отандық (КОКСОН) рецензияланатын басылымдарда – 12, халықаралық конференцияларда – 6 және БАҚ – 27.

2021 жылға арналған жоба тақырыбы бойынша жарияланымдар тізімі:

Scopus базасында рецензияланатын ғылыми басылымдарда:

1. Yensenov, K.A., Karassayev, G.M., Naimanbayev, B.R., Oskembay, A.A., Ermukhanova, H.K. HISTORY OF REGIONAL RELATIONS IN FOREIGN POLITICAL ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN (1991-2014) // Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Vol. 28, No. 3, 2021 УДК 94:32. DOI: 10.37635/jnalsu.28(3).2021.119-128. (Scopus. Q3, 43 процентиль).

2. Karasayev, G.M., Ospanova, R.R., Naimanbayev, B.R., Yerimbetova, K.M., & Kairgaliyeva, G.K. HISTORY OF PARTNERSHIP RELATIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN WITH FAR ABROAD COUNTRIES (1990-2000) //Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Vol. 28, No. 3, 2021 109 УДК 9. 327 DOI: 10.37635/jnalsu.28(3).2021.109-118. (Scopus. . Q3,  43 процентиль.).

3. Kanat A. YENSENOV, Zhamilya M.-A. ASSYLBEKOVA2, Saule Z. MALIKOVA, Krykbai M. ALDABERGENOV, Bekmurat R. NAIMANBAYEV HISTORY OF POLE DIASPORA (ХІХ-ХХІ)// ASTRA Salvensis, no. 1/2021.  561-571. pp.(SCOPUS. Q 1, 94 процентиль).

 1. БҒСБК ұсынған ғылыми журналдарда:

1. Ажигали С.Е., Орынбаева Г.У. О научном наследии востоковеда, библиографа и этнографа Нигмета Сабитова и увековечении его памяти: конференция к 125-летию ученого // Отан тарихы. 2021. № 1. С. 201 – 210.

2. Шашаев Ә.Қ., Зикирбаева В.С., Мурзаходжаев Қ.М., Мрзабаева Р. Ж. авторлығымен: «Қазақстандағы алғашқы қоғамдық ұйымдардың ағартушылық қызметі» мақала // Отан тарихы. Ғылыми журнал, 2021. №2 (94). 157-169. ISSN 1814-6961

3. Шашаев Ә.Қ., А.Т., Тілеубаев Ш.Б., авторлығымен: «Қазақстанда құрылған қоғамдық ұйымдар»// Алматы университетінің Хабаршысы. №2(14) 2021. 154-159 бб.

4. Шотанова Г.А., Жанабаева К., Тургенбаева А.Ш., «Формульный стиль» и язык эпоса в Казахстанских и зарубежных источниках» // Scentific E-jornal edu.e-history.kz.

5.Шашаев Ә.Қ. Максутова А.Ә. М.Х. Ду ла ти дің «Та ри х-и -Ра ши ди » шы ға рма сы  – Мо ғо лста н та ри хы ны ң дерек көзі (XIV ғ. е кінші жа рты сы –XVI ғ. бірінші жа рты сы ) // Отан тарихы Ғылыми журнал,  №3 (64) 2021.  ISSN 1814 – 6961.

6.  Шашаев А.К., Селкебаева А.Т., «Талап»  қоғамы қызметінің тарихы // Modern European science-2021 * Volume 4: ISSN 2312-2773

7. Шотанова Ғ.А., Жетпісбай Н.Ы., Жаңа Елек шебінің құрылуы // Отан тарихы. – 2021. № 4 (баспада).

8. Еңсенов Қ.А. Қазақстан және Азия мемлекеттері арасындағы аймақтық көші-қон (1991-2011 жж.) // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих Сериясы. №3(102). 2021. 111-119 бб.

9. Сактаганова З.Г. Политические репрессии в Казахстане в 1920-1980-е гг.: этапы, последствия и проблемы реабилитации. Отан тарихы, №3, 2021г.

10. Көкебаева Г.К. «Түркістан ұлттық бірлестігінің» еуропа елдеріндегі қызметі. Отан тарихы, №3, 2021г.

11. Құдайбергенова А.И., Байдалы Р.Ж. Маңғыстау өңіріндегі аштық пен босқыншылық (1920 ж. соңы – 1930 ж. басы). Отан тарихы, №3, 2021г.

12. Мұхатова О.Х. Қазақстандағы 1920-1930-жылдардағы білім беру жүйесі тарихының тарихнамасы. Отан тарихы, №3, 2021г.

3. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағында:

1. Базылхан  Н.Их талын нүүдэлчдийн тахилын онгон цогцолборууд болон хүн чулуун дурсгалууд: түрэгийн үеийн угсаатан-соёлын онцлог(Археологийн судалгааны эх сурвалжууд.  1-р хэсэг)[Memorial complexes and stone sculptures of the nomads of the Great steppes: ethnocultural features of the Ancient Turkic period (Archaeological sources of research. Part-1)] // Алтаистика, түркология, моңғолистика. Халықаралық ғылыми журнал.-Астана: «Ғылым баспасы»,   2021. -№2. -7-61.

2. Камалов А.К. Устная история как методологическая основа изучения миграции 1950-1970 гг. из Китая в Казахстан // Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях поликультурного общества. Материалы международной научно-практической конференции. Алматы: Университет «Туран», 2021. С 22-29.

3. Кушкумбаев А.К. Джучи: основатель династии ханов Золотой Орды // GLOBAL-Turk. N 1-2/2021 С. 92-101.

4. Кушкумбаев А. К.«Золотая Орда», «Ак Орда», «Синяя Орда» в казахстанской и российской историографии ХХ века // Россия и Казахстан 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества. Нур-Султан – Москва, 2021. С. 30-46.

5. Кушкумбаев А.К. Культура эпохи Золотой Орды (1226-1502) // Proceedings of the International Conference Dedicated to the Memory of Academician Ubaydulla Karimov New Perspectives for the Study of Islamic Culture, History and Art in Uzbekistan. May 2021, Tashkent. Istanbul 2021. С. 243-252.

6. Abil Ye. Semiotic problems of studying the medieval history of Kazakhstan // Scientific Collection «InterConf», (76): with the Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference «Progressive Science and Achievements» (September 26-28, 2021). Doha, Qatar: Katara, 2021. 334 p. pp.185-190.

4. Шетелдік рецензияланатын басылымда (РҒДИ):

1. Шотанова Г.А. Жанабаев K., А.Ш. Тургенбаева,. «ФОРМУЛЬНЫЙ СТИЛЬ» И ЯЗЫК ЭПОСА В КАЗАХСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОЧНИКАХ. К. || Scientific E-journal «edu.e-history.kz» № 2(26), 2021. МРНТИ 17.71.07 DOI 10.51943/2710_3994_2021_2_1

2. Сабитов Ж.М. Интерпретация сведений «Зубдат ал-фикра» в научном труде А.А. Порсина // Золотоордынское обозрение. 2020. Т. 8, № 3. С. 552–562

5. БАҚ:

1. Жетпісбай Н.Ы. Жаңа ұлттық тарихтың жазылуына тың серпін // Алматы ақшамы. – 2021 ж. 23 қыркүйек (№ 115).

2. Выступление К.У. Торланбаевой на телеканале Хабар в проекте «Тарих айнасы», 12 октября 2021 г. ссылка на эфир: https://.yotube.com/watch?v=-0_h6XX7wvU

3. Выступление А.М. Досымбаевой на телеканале Хабар в проекте «Тарих айнасы», 12 октября 2021 г. ссылка на эфир: https://.yotube.com/watch?v=-0_h6XX7wvU

4. Орынбаева Г.У. Из истории катаганов (доклад) // Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы этнической истории Южного Казахстана в контексте изучения этносоциальной структуры и традиционной культуры казахов» (20 мая 2021 г., Гылым Ордасы)

5. Шашаев Ә.Қ. Аблай хан және «Ұлы даланың ұлы тұлғаларының» ұлықталуы. // Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Хабаршысы («Халықаралық қатынастар және Аймақтану сериясы). №2(44) 2021. ISSN 2411-8753(Print).

6. Орынбаева Г.У. Про красные караваны // Прикаспийская коммуна. 2021. 27 апреля. С. 7.

7. Орынбаева Г.У. История болезни // Вечерний Алматы. 2021. 20 мая. С. 19.

8. Шашаев Ә.К. Түркі дүниесі тұтастығы қай деңгейде?// Тәлім ТВ. 11.09.2021

9. Орынбаева Г.У. Геноцид народной культуры // Прикаспийская коммуна. 2021. 1 июня. С. 2.

10. Шашаев Ә.К. Ежелгі дүние жәдігерлері мен мәдениеті // Хабар ТВ. «Тарих айнасы» бағдарламасы. 21.09. 2021.  

11. Тілеубаев Ш.Б. «Тәуелсіздікті алудан гөрі сақтап қалу қиын: тарихшы ғалымның пікірі» // «Жетісу» газеті, 17.09.2021.

12. Тілеубаев Ш.Б. «Бүгін – Саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау» // «Жетісу» телеарнасы, 17.09.2021., 19:30.

13. «Казахи никогда не были голубоглазыми блондинами» – историк

https://www.caravan.kz/news/kazakhi-nikogda-ne-byli-goluboglazymi-blondinami-istorik-784644/amp/

14. Когда возникла Золотая Орда. 28 Октября 2021.  https://www.inform.kz/ru/kogda-voznikla-zolotaya-orda_a3854893/amp

15. Тарихшы: Нағыз қазақ көк көзді еуропоид болған деген түсінік қате.//: https://baq.kz/news/othernews/tarihshy-zhaksylyk-sabitov-nagyz-kazaktar-kok-kozdi-europoidtar-bolgan-degen-tusinik-kate/

16. Борьба по-казахски за наследство Джучи хана // https://zonakz.net/2021/06/28/borba-po-kazaxski-za-nasledstvo-dzhuchi-xana/

17. История + генетика = знание // https://kstnews.kz/newspaper/1077/item-69826

18. Во всех странах безумствуют мракобесы, дорвавшиеся до должностей — ученый о странах Центральной Азии. https://almaty.tv/news/obschestvo/1521-ne-zabyvaya-predkov-dgiteli-kazakhstana-ukrashayut-doma-semeynym-drevom/amp

 19. Золотая Орда в казахстанской историографии ХХ века. Айболат Кушкумбаев. //  https://www.youtube.com/watch?v=EJJ07gi8HiY&t=2s

20. Происхождение Урусхана pro&contra. Часть 1. Докладчик Сабитов Жаксылык // https://www.youtube.com/watch?v=Yko4kdl23sg&t=248s

21. История Улуса Джучи // https://www.kazpravda.kz/articles/view/istoriya-ulusa-dzhuchi

22. Почему правители Улуса Джучи никогда не называли свое государство Золотой Ордой https://kazpravda.kz/news/kultura/pochemu-praviteli-ulusa-dzhuchi-nikogda-ne-nazivali-svoe-gosudarstvo-zolotoi-ordoi?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

23. Интервью Е.Абиля на канале «Хабар 24»: https://www.youtube.com/watch?v=n7DjnqkxLYk&list=PLp24ICzT-V_y4kN-  BndQXHOGNxYh0B&index=24

24. Интервью Е.Абиля на канале «Қазақстан тарихы»: https://www.youtube.com/watch?v=Su9HtrrpaT8&list=PLp24ICzT-V_y4kN-12xBndQXHOGNxYh0B&index=23

25. Шаукенова З.К. Закономерный шаг на пути развития институтов местного самоуправления// https://vecher.kz/zarema-shaukenova-zakonomerniy-shag-na-puti-razvitiya-institutov-mestnogo-samoupravleniya?fbclid=IwAR2VRKnWIciW-8zCEEUAPOJCUuCwys1dqcD-0FToru94ZhpfoA-dVkp4IqI 14 июля 2021

26. Қарасаев Ғ.М., Жаксыгельдинов Ж.Н. ҚР-ның ХХ ғасырдың 90 – жылдарындағы ЕО елдерімен байланысы (мақсаты, барысы, маңызы) 09 Наурыз 2021. Источник: https://e-history.kz/kz/history-of-kazakhstan/show/32461/?sphrase_id=52576.

27. Қарасаев Ғ.М., Еңсенов Қ.А. Тәуелсіз Қазақстан және  Орталық Азия мемлекеттері (ынтымақтастық, ықпалдастық және түсіністік тарихынан) (1991-2000 жж) Источник: https://e-history.kz/kz/history-of-kazakhstan/show/32611/

28. Выступление А.К. Жумадилов на телеканале Хабар в проекте «Тарих айнасы», 12 октября 2021 г. ссылка на эфир: https://.yotube.com/watch?v=-0_h6XX7wvU

Зерттеу тобының мүшелері:

Қабылдинов Зиябек Ермұқанұлы– Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор – 54 жаста, еңбек өтілі – 29 жыл, жоба жетекшісі, ҚР БҒМ «Жылдың үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері (2017 ж.), 4 монография авторы, 7 оқу құралы,ҚР БҒМ ұсынған 3 оқулық пен хрестоматия, 500-ден астам ғылыми мақала, 3 ұжымдық монографияның бірлескен авторы. 40-тан астам ғылыми жобаның қатысушысы және жетекшісі (2000-2020 жж.) Оның жетекшілігімен 5 кандидаттық және докторлық диссертация қорғалды. Жұмыстың бағыты мен сипаты – БҒҚ, ғылыми бағдарламаға жетекшілік ету және үйлестіру. Қазақстанның көптомды тарихын дайындауға қатысу және жоғары рейтингті ғылыми мақалалар жариялау т. б. Жоба тақырыбы бойынша бағдарлама аясында архив құжаттарын жинаумен, материалдарды талдаумен және жүйелеумен, сондай-ақ шетелдік басылымдарда, БАҚ-та, сондай-ақ конференция материалдарының жинақтарына ғылыми мақалаларды жариялаумен айналысатын болады.

Бағдарламаның орындаушылық тобында жетекші ғалым-тарихшылар ұсынылып отыр. Мемлекет тарихы институтынан, Ә. Марғұлан атындағы археология институтынан, Р.Б. Сүлейменов атындағы шығыстану институтынан, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Л.Н. Гумилев атынлағы ЕҰУ және елдің өзге гуманитарлық ҒЗИ мен жоғары оқу орындарынан Қазақстан тарихының ежелгі дәуірден бүгінгі заман кезеңіне қатысты мамандандырылған жетекші тарихшылары тартылатын болады.

Бағдарлама орындаушыларының негізгі жарияланымдары туралы мәліметтер:

 1. Kabuldinov Z. «Alien Elements» in the Social Structure and Everyday Life of City Population in Northern Kazakhstan in the 1920s (as exemplified by Akmolinsk) // Life Science Journal. – 2014. – Vol.11 – Iss. 9 – P. 348-351. ISSN 1097-8135SJR_2014: 0,161 (Scopus) – 0,7 (coauthor – Kozybayeva M.M.).
 2. Kabuldinov Z. City Family of North Kazakhstan in 1920-1930s. // The Anthropologist. International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man. – 2015. – Vol. 22 (3) – P. 560-567 (Thompson Reuters) – 0,7 (coauthor – Kozybayeva M.M.) https://doi.org/10.1080/09720073.2015.11891916.
 3. Kabuldinov Z. The customs of politeness among Russian Kazakhs // The Anthropologist. International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man. – 2016. – Vol. 22 (3) – P. 560-567 (Thompson Reuters) (Absadykov A., Issenov, O., Aitmukhambetov, A., Berdyguzhin, L.) https://doi.org/10.1080/09720073.2016.11892142.
 4. Kabuldinov, Z. Civil and legal activities of the lawyer Turlybayev in Siberia at the beginning of the 20th century // Bylye Gody. – 2017. – Vol. 44, Is. 2. – P. 597-607 (Baidaly R.Zh., Aitmuhambetov, A.A., Nauryzbaeva, E.K.) DOI:10.13187 / bg.2017.2.597 – журнал имеет процентиль по CiteScore в базе Scopus – 87%.
 5. Kabuldinov, Z. Sultanmamet Sultan and His Diplomacy in Relations with the Russian Regional Authorities in the Area of the Middle Irtysh Region (the 2nd Half of 18th Century) // Istoriya. – 2019. – Vol. 1(75) – P.79-99. DOI: 10.18254 / S0002571-7-1.
 6. Kabuldinov, Z. Muslim prisoners of World War I in the camps of the triple alliance countries // Bylye Gody. – 2020. – Vol. 55. Is.1 – P. 352-359 (Kokebayeva, G.K., Mukhazhanova, T.N., Akhmetova, Y.T.). DOI: 10.13187/bg.2020.1.352 – журнал имеет процентиль по CiteScore в базе Scopus – 87%.
 7. Kabuldinov Z. Kazakh migrants within West Siberia during famine in Kazakhstan in the beginning 30-ies of  XX centure // Қазақстан мұрағаттары – Астана, 2012 – №3 (23)–С.19-23.
 8. Кабульдинов З.Е. Жумабай Шаяхметов – видный общественный и государственный деятель Казахстана// Доклады Казахской Академии образования. – Астана, 2011. – №3–4. – С. 84–88.
 9. Кабульдинов З.Е. Репрессии среди омских казахов: некоторые восстановленные страницы истории // IV Омские исторические чтения материалы региональной научной конференции – Омск, 2017. – С. 147-151
 10. Кабульдинов З.Е. Массовые откочевки населения  из республики и роль Турара Рыскулова в спасении голодающего казахского населения (в начале 30-х годов 20 века) // Сборник материалов Международной научной конференции на тему «Незабвенные великие личности казахской нации», приуроченная к 125 летию выдающегося государственного деятеля Турара Рыскулова. – Шымкент, 2019. – С. 20-26
 11. Кабульдинов З.Е. Особенности пребывания казахов-откочевников в Сибири (в начале 30-х годов 20 века) // Материалы Международной  научно-практической конференции, посвященной 25-летию Региональной общественной организации Сибирский центр казахской культуры  «Молдир» «Казахи в Ервазийском пространстве: история, культура и социокультурные процессы (Омск, 14-15 мая 2014 г.) – Омск, 2014 – С. 199-203.
 12. Абылхожин Ж.Б. Сталинизм и номадизм: К вопросу о силовой политике седентаризации в Казахстане в конце 1920-х – начале 1930-х годов // Феномен кочевничества в истории Евразии. – Алматы, 2007.
 13. Ажигали С.Е. Этапы развития нашей науки: этнологический департамент за 20 лет // Материалы международной научо-методической конференции «Вопросы этноархеологических исследований и межэтнических отношений Великой степи», посвященной 60-летию ученого-этнографа, д-ра историч. наук, проф. Калшабаевой Б.К. 4 июня 2020 г. – Алматы, 2020. – С. 58–68.
 14.  Әжігали С.Е., Әшім Б.Ә. XIX ғ. ортасы – XX ғ. басындағы Ақтөбе облысы мешіттерінің ерекшеліктері: 2019 жылғы Батыс Қазақстан кешенді этноархеологиялық экспедициясының кейбір нәтижелерінен // «XII Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Алматы: «Қазақ университеті», 2020. – 233–241 бб.
 15. Ажигали С.Е. Казахская этнографическая школа // Мысль. – 2020. – № 9. – С. 49–56. 
 16. Алдажұманов Қ. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс: себебі мен салдары // Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің тарихи маңызы. – Алматы: Орхон, 2016. – 70-80 бб.
 17. Алдажуманов К.С. КСРО-ның екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңы мен жылдарындағы сыртқы саясаты жүйесінде // Внешнеполитическая деятельность суверенного Казахстана: история и современность. – Алматы: Каз УМО и МЯ, 2016. – С. 49-54.
 18. Алдажұманов Қ.С. Торғай көтерілісі // Аңыз адам. – 2016. – № 5. 0,4 б.т.
 19. Алдажұманов Қ.С. Қазақстандықтардың соғыстың соңғы шайқастарына қатысуы // Казахстан в годы войны: вклад казахстанцев в Великую Победу. – Алматы: ТЭИ, 2016. –5-18 бб.
 20. Алдажуманов К.С.  Герои Великой Победы – казахстанцы. В 2- томах. Т.1, Т.2. Алматы – Астана: Фолиант, 2016 – научный консультант и член редколлегии.
 21. Алдажуманов К.С. О жизни и деятельности Т. Жанкелдина // Т. Жанкелдин: мемлекет қайраткері, ғалым, майдангер жазушы. – Алматы: Баспа, 2016. 0,5 п.л. 
 22. Алдажуманов К.С., Асанова С.А., Джунисбаев А.А. К истории формирования национальных войсковых соединений Казахстана в годы войны (на примере 105-й казахской кавалерийской дивизии) // электронный журнал «edu.e-history.kz». – 2018. – 4(16).
 23. Алдажуманов К.С. Голод и массовые политические репрессии 30-х годов в Казахстане // Общественно-политический журнал «Мысль». – 2018. – № 6.
 24. Алдажұманов Қ.С. Азат етілген аудандарға көмек// Қазақстан тарихы. Энциклопедия / Жалпы редакциясын басқарған Қабылдинов З.Е. Т. 1. – Алматы: «Литера-М» ЖШС, 2019. – 59-60 бб.
 25. Алдажұманов Қ.С. Екінші дүние жүзілік соғыс // Қазақстан тарихы. Энциклопедия / Жалпы редакциясын басқарған Қабылдинов З.Е. Т. 1. – Алматы: «Литера-М» ЖШС, 2019. – 676-678 бб.
 26. Алдажұманов Қ.С. Қазақстанда 1941 жылы жасақталған әскери құрамалар туралы // Отан тарихы. – 2020. – №3(91). – 161-177 б.
 27. Алимгазы Д. Түркеш қағанаты. Монография (саяси және мәдени-тарихи зерттеу. 692-766 ж). Бірінші кітап. – Алматы. Қаз ақпарат, 2005. – 185 б.
 28. Алимгазы Д. Ежелгі және орта ғасырдағы түркілер: тарихи зерттеулер. Алматы. ЖК С.Т. Жанәділов баспаханасында басылған. – Алматы, 2011. – 302 б.
 29. Balanovsky O., Zhabagin M. et al., Deep phylogenetic analysis of haplogroup G1 provides estimates of SNP and STR mutation rates on the human Y-chromosome and reveals migrations of Iranic speakers. PLoS One.2015;10(4):e0122968. (Q2/процентиль 90%), 21 цитирований, doi: 10.1371/journal.pone.0122968
 30. Борбасов С.М. Духовное наследие лидера партии «Алаш» А. Боекхана в контексте казахской государственности // Исторический ежегодник. – Алматы, 2019. – С. 37–44.
 31. Zhabagin M., et al., Development of the Kazakhstan Y-chromosome Haplotype Reference Database: Analysis of 27 Y-STR in Kazakh population. The International Journal of Legal Medicine.2019;133(4):1029-1032. (Q1/процентиль 73%), 7 цитирований, doi: 10.1007/s00414-018-1859-8
 32. Zhabagin M. et al., The Connection of the Genetic, Cultural and Geographic Landscapes of Transoxiana. Scientific Reports.2017;7(1):3085 (Q1/процентиль 93%), 11 цитирований, doi: 10.1038/s41598-017-03176-z
 33. Zhabagin M., Balanovska, E., Sabitov, Zh. et al. The Connection of the Genetic, Cultural and Geographic Landscapes of Transoxiana //Scientific reports. 2017. Т. 7. №. 1. С. 3085.
 34. Калыш А., Касымова Д. Репатрианты Казахстана: Казахстан в системе транснациональной миграции в условиях глобализации: учебное пособие / А.Б. Калыш, Д.Б. Касымова. – Алматы: Қазақ университеті. – 2015. – 364 с.
 35. Калыш А., Касымова Д. Пути интеграции оралманов в казахстанское общество: реалии и вызовы. Алматы: Казак университеті, 2013. 206 с.
 36. Karmin M. Sabitov, Zh. et al. A recent bottleneck of Y chromosome diversity coincides with a global change in culture //Genome research. 2015. Т. 25. №. 4. С. 459-466.
 37. Капаева А.Т. Исторические аспекты меценатства в Казахстане // Отан тарихы. – 2020. – № 2 (90). – С.107-122.
 38. Капаева А.Т. Роль женщин-ученых в становление академической науки Казахстана // Материалы международной научно-практической конференции «Вклад в науку ученых женщин государств Центральной Азии». – Ташкент, 2020. – С. 17-21.
 39. Капаева А.Т. Историческая память о войне в Казахстане // Материалы международной научно-практической «Великая Отечественная война в исторической памяти народа: изучение, интерпретация, уроки прошлого». – Новосибирск, 2020. – С. 34-45.
 40. Көкебаева Г.К., Сманова А.М. Қазақстанға жер аударылған поляктардың тағдыры // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, Тарих және әлеуметтік ғылымдар сериясы. – 2016. – № 1. – Б. 23-29.
 41. Kokebayeva G.K. et al. Prisoners of war of the Triple Alliance within Kazakhstan // Bylye gody. – 2015. – Vol.35. Is.1. – P. 152-158
 42. Kokebayeva G.K. Turkestan in the foreign political strategy of Germany in the first half of the 20th century // Bilig. –  2016. – Say 76. – P.117-137.
 43. Кокебаева Г.К. Основные направления политики нацистских властей по содержанию советских военнопленных // Всемирная история и международные отношения в Евразии в свете современной интеграции и модернизации. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – С. 52-57.
 44. Kokebayeva G. Russia and the establishment of the Hague system of international legal protection of the prisoners of war // Bylye gody. – 2017. – Vol.45, Is.3. – P. 978-985.
 45. Kokebayeva G. Repatriation of  Russian prisoners of war  in World War I // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. – 2017. – Vol.XX. – P.217-225. 
 46. Кокебаева Г.К. Из истории создания восточных легионов: предпосылки и статистика // Вестник КазНПУ, серия «исторические и социально-политические науки». – 2019. – № 1.‒ С. 89-97. 
 47. Көкебаева Г.К. Кеңес өкіметі және халықтардың өзін өзі билеу құқығы туралы мәселе // «Академик Кеңес Нұрпейіс және қазақ мемлекеттілігінің жаңғыру тарихы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы. – Алматы: Қыздар университеті баспасы, 2020. ‒ Б. 71-75.
 48. Құдайбергенова А.И., Мурзаходжаев Қ.М., Омарова Г.Ә., Жүнісова Б.Н. «АЛЖИР» тұтқын әйелдерінің материалдық-тұрмыстық ахуалы мен қапаста отыру жағдайы» (куәгерлердің естеліктерінен) // Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay. – 2019. – Т. 5.  – № 2. – 163-176 бб. (doi.org/10.31551/2410-2725-2019-5-2-163-176, РИНЦ ).
 49.  Кудайбергенова А.И., Калыбекова М.Ч. Концентрационные лагеря на территории Казахстана в 30-50-е годы ХХ века // Norwegian Journal of development of the Іnternational science. – 2019. – № 35. – part 3. – 21-24 p. (РИНЦ)
 50. Кудайбергенова А.И Они были безвинно осужденными женщинами // Annali D`Italia Scientific Journal of Italy. – 2020. – №11. – Vol. 3. – P.6-10. ISSN 3572-2436 (в соавторстве с Калыбековой М., Мурзаходжеевым К.М.) (РИНЦ).
 51. Кудайбергенова А.И., Мурзаходжаев К.М. Раненные душой узницы АЛЖИРа // Вестник Кыргызского государственного Университета имени Арабаева. – 2020. – № 1. – С. 7-14.
 52. Кудайбергенова А.И. Государственная политика СССР в отношении депортированных народов: проблемы разрушения национальной идентичности в 30-60-е годы ХХ века (в соавторстве с Калыбековой М., Ильясовой З.) // Отан тарихы. – 2019. – №2 (86). – С. 152-167. ISSN 1814 – 6961
 53. Құдайбергенұлы Б. Өлкетану: Тарих мұғалімдеріне арналған оқу-әдістемелік құрал. – Павлодар, 2014. – 37 б.
 54. Құдайбергенұлы Б. Топонимика Павлодарской области: Успенский район. Кн. 2. Павлодар, 2003. –75 с.
 55. Мұхатова О. Азаттық үшін азапқа төзген (Ж. Сәбитованың жеке тектік қоры құжаттары бойынша)// әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. – Тарих сериясы. – 2018. – №3 (8). –  122-131 бб.
 56. Mukhatova O. From the Russian Pre-revolutionary Historiography of the Great Silk Road // Bylye Gody. 2018. Vol. 48. Is. 2. pp. 588-597..
 57.  Мұхатова О. Қазақ даласындағы ұлт-азаттық қозғалыстар тарихының кеңестік тарихнамасы (ХХ ғасырдың 20-80-жылдары) // Отан тарихы. – 2020. – №1. – 17-29бб.
 58. Мұхатова О. Егеменді елдің реформаларымен қатар жүрген қайраткер (Мақсұт Сұлтанұлы Нәрікбаевтың жеке қор құжаттары бойынша) // Қазақ тарихы. – 2020. – №9. – 35-38бб.
 59. Pagani L. Sabitov, Zh. et al. Genomic analyses inform on migration events during the peopling of Eurasia //Nature. 2016. Т. 538. . 7624. С. 238-242.
 60. Tarlykov P.V. Sabitov, Zh. et al. Mitochondrial and Y-chromosomal profile of the Kazakh population from East Kazakhstan //Croatian medical journal. 2013. Т. 54. №. 1. С. 17-24.
 61. Tomsen M., Budak N., Lanin I., Kokebayeva G. und s.b. Religionsgechischichtliche Studien zum östlichen Europa.  ‒ Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2017. ‒  364 s.
 62. Тоқтабай А.У., Карамендина М.Ө., Өзбекстандағы өкіреш ата ескерткіші сыр шертеді // Отан тарихы. – 2020. – № 2(90). – 147–157 б.
 63. Тоқтабай А.У. Қазақстанның азаттығы шетел қазақтарының көзімен // Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки». 2020. – №3(66). – С. 452–459.
 64. Шашаев А.К.«Түркістан өлкесіндегі империялық-полицейлік қадағалаудың тарихы (1867–1917 жж.) / Тараз: Жүсіп Баласағұн атындығы Түркістан өлкесінің тарихын зерттеу орталығы. – Тараз: «BIG NEO SERVICE» баспасы, 2017 – 204 б. ISBN 978-601-7211-55-4).
 65. Шілдебай С.Қ., Кабдушев Б.Ж., Жұматов Д.С. Кеңестік Қазақстан: қазақ тілінде іс жүргізуді енгізу тарихынан // Scientific E-journal «edu.e-history.kz». – 2020. – № 4(24) (қазан-желтоқсан): http://edu.e-history.kz/kz/publications/view/1589.
 66. Шилдебай С., Алдажуманов К.С., Асанова С.А. Из истории Казахстана военного времени (1941-1945) // Scientific E-journal «edu.e-history.kz». – 2020. – № 4(24) (қазан-желтоқсан): http://edu.e-history.kz/kz/publications/view/1586.