Жүзеге асырылатын жобалар


36 айға гранттық қаржыландыру жобалары. (2021-2023)