Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

36 айға гранттық қаржыландыру жобалары. (2021-2023)


Атырау облысының ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі тарихы


Зерттеу нысаны: Атырау облысының тарихынан зерттелмеген үзінділерді зерттеу.

Жұмыстың мақсаты: Атырау облысының тарихы туралы терең, жан-жақты зерделеу және тұтас идеяны қалыптастыру болып табылады, және нәтижесінде үш томдық тарихи монография шығарылу.

Зерттеу әдістері: жоба әдістемесі объективтілік пен тарихизмнің жалпы принциптеріне негізделген. Сондай-ақ, жобада тарихнамалық зерттеулерге тән бірқатар әдделотер қолданылады: хронологиялық, тарихи-генетикалық, проблемалық, жүйелік әдделотер. Талдау әдделоі. дедуктивті және индуктивті әдделотер.

Жоба шеңберінде жүргізілген ғылыми зерттеулердің нәтижелері ҒЖБСҚЕК ұсынған отандық және шетелдік рецензияланатын журналдарда 6 мақала және Citescore бойынша кемінде 80 процентилі бар Scopus базасының тізбесіне кіретін журналда 1 мақала ретінде жарияланады. Нәтижелер қысқаша ақпарат түрінде де берілген: 2021 жылға – 0321РК00951, 2022 жылға – 0322РК00689.

ҒЗЖ нәтижелерін енгізу бойынша ұсыныстар: алынған деректерді Тарихи монографиялар, ғылыми-публицистикалық мақалалар, өмірбаяндық очерктер мен Отан тарихы бойынша оқулықтар жазу кезінде пайдалануға болады.

Алынған нәтижелердің әлеуметтік және экономикалық әсері жас ғалымдарды ғылыми-зерттеу саласына кеңінен тарту болып табылады. докторанттар мен магистранттар шетелдік индекстелетін журналдарда мақалалар жариялау арқылы отандық ғылымның беделін көтеруде.

Зерттеу нысанының дамуы туралы болжамды болжамдар: зерттеу нәтижелері Қазақстан тарихы және дінтану және басқа ғылымдар бойынша оқу материалдарын жаңа ғылыми білім ретінде байытуға және тарихи оқиғалар туралы бұрын белгісіз тұжырымдар жасауға көмектеседі.

Жобаның жаңалығы мынада: отандық ғылымда алғашқы кешенді ғылыми зерттеу әзірленді, оның нәтижесі Атырау облысының үш томдық тарихи монографиясын шығару болады. Бұған дейін Атырау облысының тарихы әлі тиісті қамтылмаған, өйткені өз кезегінде осы өңірдің бүкіл тарихын қамтып қана қоймай, экономика мен туризмнің дамуына ықпал еткен қажетті еңбек жоқ. Бұл тұрғыда жоба бойынша зерттеу нәтижелерінің бар ұқсастығы жоқ. Жоба бойынша 1000-ға жуық түрлі мұрағат материалдары мен 500 әдебиет қаралды.

Көптеген жазбалар тек жеке хронологиялық шеңбермен немесе белгілі бір оқиғамен шектеледі. Басқаша айтқанда, бұл еңбектер мұнайды игеру тарихы немесе балықшылар қоныстану тарихы және т.б. сияқты тар бағыттағы тарихқа ғана арналған. Бұл тұрғыда жоба бойынша зерттеу нәтижелерінің бар ұқсастығы жоқ. Атырау облысының тарихын толыққанды зерделеу қазақстандық тарих ғылымының әлемдік ғылыми кеңістікке интеграциялануына ықпал етіп қана қоймай, Атырау облысын Қазақстанның маңызды өңірлерінің бірі ретінде көрсетеді. Алынған нәтижелер қазақстандық тарих ғылымының екі саласы – Қазақстан тарихы мен жалпыға ортақ тарихтың тоғысында орналасқан өңірлік тарих ғылымындағы жаңа бағыттың қалыптасуына да айтарлықтай әсер етеді. Өз кезегінде, бұл зерттеуде пәнаралық әдістерді әзірлеу және түйіндік мәселелерді шешу үшін негіз болып табылады. Атырау облысының аумағы.ол Хазар, Ноғай және Алтын Орда құрамында болды. Өз кезегінде Ресей империясының құрамына енген және КСРО құрамындағы ҚазКСР облыстарының бірі ретінде Қазақстан тарихында ғана емес, Каспий маңы мемлекеттері елдерінде де орасан зор тарихи-экономикалық және мәдени рөл атқарды. Сонымен қатар, тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан Республикасы шет мемлекеттер арасында Атырау мұнайын жеткізу туралы шарт жасасты. Осы тұрғыда осы жобаның нәтижелері ұқсас жобалар арасында ерекше мәртебеге ие болды, өйткені онда Атырау облысының жергілікті тарихы ғана емес, сонымен қатар бүкіл отандық өнеркәсіптік кәсіпкерліктің даму тарихы да көрініс табады. Бұл тұрғыда бірінші және ауқымды тарихи монографияның басылымы халықаралық ауқымда да белгілі бір маңызға ие.

Осы жобаның орындаушылары Қазақстан тарихы мен мәдениеті үшін өзекті және құнды құжаттарды іздеу және жинау мақсатында жақын және алыс шет елдердің мұрағат мекемелеріне бірқатар археографиялық экспедициялар өткізуден тұратын түрлі ғылыми жобаларға қатысты. Археографиялық экспедициялар барысында алынған құжаттар осы зерттеуді жүргізуге негіз болды, өйткені олар Атырау облысының тарихын одан әрі зерттеуге мүмкіндік туғызды. Бүгінгі таңда қазақстандық және ресейлік архивтерде Атырау облысының барлық бағыттар бойынша толық тарихын талдайтын кешенді ғылыми зерттеу үшін жаңа деректерді анықтауға мүмкіндік беретін құжаттардың едәуір көлемі қалып отыр.

2021-2023 жылдары үш тілде 3 томдық “Атырау облысының тарихы” монографиясы, мұрағаттық құжаттар жинағы және халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы дайындалды. Монографияны дайындау барысында бұрын қолданылмаған соңғы мұрағаттық материалдар пайдаланылды.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша:Scopus – 1 Деректер базасында шетелдік ғылыми басылымда мақала, нөлдік емес импакт-факторы бар отандық басылымдарда мақалалар (КОКСОН ұсынған) – 6 жарияланды.

2021-2023 жылдары Ресей архивтерінің қорлары мен істеріне (Астрахань, Орынбор, Санкт-Петербург, Мәскеу) осы жобаның критерийлеріне сәйкес келетін құжаттарды анықтау, архивтік құжаттар мен материалдарды жобаны іске асыруға жеткілікті көлемде жинау (монография мен құжаттар жинағын дайындау) тұрғысынан шолу жүргізілді.

Жоба бойынша жарияланымдар (2021-2023жж.)

2021 жыл

Республикалық және халықаралық конференциялардағы Жарияланымдар:

 1.              М. Әбілсейіт. «Ортағасырлық Сарайшықтың Ұлық Ұлыс тарихындағы маңызы» мақаласы 2021 жылы 28 қазанда Атырау қаласында өткен «Ұлық Ұлыс – Алтын Орда» Халықаралық ғылыми практикалық конференция.
 2.              Д. Салқынбек. «Зұламат аштықтан ауа көшкен боздақтар» Қазақстандағы аштық:жаңа деректер мен пайымдаулар атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы.Алматы: АЭжБУ,2021 жыл 26 мамыр.
 3.              К. Саркенова. «1921–1922 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНДАҒЫ АШАРШЫЛЫҚ МӘСЕЛЕСІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ» // «Қ.-Ж.К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын жүзеге асыру аясында шетелдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің өзектілігі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция (2021 жыл 28 қыркүйек) материалдары

БАҚ:

 1. Саркенова К.1921 – 1922 ЖЫЛДАРДАҒЫ НӘУБЕТКЕ – 100 ЖЫЛ! // Қазақстан дәуірі газеті. – 2021. – №4 (қаңтар)
 2. Салқынбек Д. Қанай Боранбаевқа 125 жыл. Қазақ газеті. 2021ж. 31 тамыз
 3. Салқынбек Д. Қазақ үкіметін басқарған Ораз Исаев. Қазақ газеті. 2021ж. 11 мамыр.
 4. Салқынбек Д. Қазақ үкіметін басқарған О.Исаев. Қазақ газеті. 2021 ж. 18 мамыр.
 5. Салқынбек Д. Ұрпақ үшін төгілген тер. Қазақ газеті. -2021ж. 21 қыркүйек Жұмағұлов Б. С. Жанкешті күрескер // ATYRAY. -2021. -№47
 6. Жұмағұлов Б. С. Атырау облысының тарихы: көне заманнан бүгінгі күнге дейін // ATYRAY. -2021. -№45
 7. Жұмағұлов Б. С. Тарихты шынайы, кәсіби тұрғыда жазу керек // ҚҰЛСАРЫ. -2021. -№25(892)
 8. Жұмағұлов Б. С. Тарихты шынайы, кәсіби тұрғыда жазу керек // ҚЫЗЫЛҚОҒА. -2021. -№21(7225)
 9. Әбілсейіт М. Алтын Орда Ұлық Ұлыс орталығы // ATYRAY. -2021. -№84 (20585). – 22 қазан. -1, 4 б.
 10. Әбілсейіт М. Ортағасырлық Сарайшық – Ұлық ұлыстың бір бөлшегі // EGEMEN QAZAQSTAN. -2021. -№203(30182). -26 қазан. – 9 б. https://egemen.kz/article/294139-ortaghasyrlyq-sarayshyq-%E2%80%93-ulyq-ulystynh-bir-bolshegi
 11. Әбілсейіт М. Сарайшық туристік мекенге айналады. // NarynTany. -2021.-№ –. Қараша
 12. Әбілсейіт М. Алтын Орда тарихы – қазақтың тарихы. // NarynTany. -2021.-№ –. Қазан
 13. Халидуллин Г. «Сарайшық мәдениет һәм керуен жолы» // ATYRAU. -2021. -№87 (20583). 2 қараша.

2022 жыл

Отандық басылымдардағы мақалалар (ҒЖБСҚЕК ұсынған):

 1.              Бердыгужин Л.Б., Сарсенов А.С., Жумагулов Б.С. Становление казахского ханства: новый взгляд на историю. Отан тарихы. Ғылыми журнал №2 (98), 2022. 54-63 беттер.
 2.              Ш.Нагимов, Б.С. Жұмағұлов Ежелгі түркі жазбаларындағы Қазақстан тарихына қатысты деректер. Абай атындағы ҚазҰПУ. Хабаршы «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы №1 (72), 2022. 183-192 беттер.
 3.              Ермұханов Е.Н., Салқынбек Д.И. Ыдырыс Мұстамбайұлы қайраткер тұлғаның Кеңестік ОГПУ жендеттерімен күресі. Абай атындағы ҚазҰПУ. Хабаршы «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы №2 (73), 2022. 240-250 беттер.
 4.              Касенов М.С., Халидуллин Ғ.Х. Атырау – Каспий аймағының қола дәуірі ескерткіштері.

Республикалық және халықаралық конференциялардағы Жарияланымдар:

 1.               Халидуллин Г.Х. – Атырау қаласының негізделуіне болған себептер. «Атырау қаласының тарихы: бастауы мен бүгіні» атты дөңгелек үстел материалдары. Атырау қаласы. 2 маусым 2022 жыл
 2.              Жұмағұлов Б.С. – Атырау қаласы ерте дүниеден қазіргі күнге дейін. «Атырау қаласының тарихы: бастауы мен бүгіні» атты дөңгелек үстел материалдары. Атырау қаласы. 2 маусым 2022 жыл
 3.              Мұхтар Ә.Қ. – «Сарайшық» қазақ хандығының астанасы.  «Атырау қаласының тарихы: бастауы мен бүгіні» атты дөңгелек үстел материалдары. Атырау қаласы. 2 маусым 2022 жыл
 4.               Ермұханов Е. – XIX ғасырдың II жартысы XX ғасырдың басындағы Гурьев қаласының экономикалық және мәдени дамуының кейбір мәселелері.  «Атырау қаласының тарихы: бастауы мен бүгіні» атты дөңгелек үстел материалдары. Атырау қаласы. 2 маусым 2022 жыл
 5.               Саркенова К.А. – Атыраудың этнографиялық тарихы.  «Атырау қаласының тарихы: бастауы мен бүгіні» атты дөңгелек үстел материалдары. Атырау қаласы. 2 маусым 2022 жыл
 6.               Нагимов Ш. – Мұрат Мөңкеұлы шығармаларындағы Атырау өлкесі тарихының деректері.  «Атырау қаласының тарихы: бастауы мен бүгіні» атты дөңгелек үстел материалдары. Атырау қаласы. 2 маусым 2022 жыл
 7.              Жумагулов Б.С. –«Атырау облысының тарихы көне заманнан бүгінгі күнге дейінгі» жобасының дайындалу барысы: жүзеге асырылған жұмыстар және алдағы міндеттер. «Атырау облысы тарихының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы қаласы, 2022 жылғы 17 маусым.
 8.               Мұхтар Ә.Қ. – Сарайшық – қазақ хандығының астанасы. «Атырау облысы тарихының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы қаласы, 2022 жылғы 17 маусым.
 9.                Халидуллин Г.Х. – Атырау қаласының тарихы 1640 жылдан бастала ма? «Атырау облысы тарихының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы қаласы, 2022 жылғы 17 маусым.
 10. Нагимов Ш., Абдулов А. – Мұрат Мөңкеұлы шығармаларындағы Атырау өлкесі тарихының деректері. «Атырау облысы тарихының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы қаласы, 2022 жылғы 17 маусым.
 11. Саркенова К.А. – Солүстік-Шығыс Каспий аймағын мекендеген ру-тайпалар туралы деректер. «Атырау облысы тарихының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы қаласы, 2022 жылғы 17 маусым.
 12. Ермұқанов Е.Н. – Жаңа замандағы Атырау облысы тарихының кейбір мәселелері (XVIII – XX ғасырдың басы). «Атырау облысы тарихының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы қаласы, 2022 жылғы 17 маусым.
 13. Саркенова К.А.Солтүстік-Шығыс Каспий аймағындағы алшын бірлестігі // Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 2022 жылдың 16 мамырында профессор У.Х. Шалекеновтың 100 жылдығына арналған «Қазақстан археологиясы мен этнология ғылымының өзекті мәселелері: қазіргі практикасы мен даму бағыты» тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – А.: Қазақ ұлттық университеті, 2022
 14. Жұмағұлов Б.С.: 1. Сейсенбі 31 мамыр 2022 жылы «Құныскерей Қожахметов және саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау: тарихы мен тағылымы» атты конференцияға қатысып, «Қазақстанның Батыс өңіріндегі 1921-1922 жылдардағы аштық: себебі мен зардабы» тақырыбына баяндама жасады;
 15. Жұмағұлов Б.С.: Атырау қаласында 27-28 қазан 2022 жылы Атырау облысының әкімдігі, «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КЕАҚ, «Халықаралық қазақ тілі қоғамы» РҚБ ұйымдастырған «Қазақстанның Батыс өңіріндегі саяси қуғын-сүргін: жаңа деректер мен зерттеу ұстанымдары» Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның пленарлық мәжілделоінде «XX ғ. 20-30 жылдарындағы халық наразылығы мен көтерілделотерінің ортақ ерекшеліктері» тақырыбына баяндама жасады.
 16. Халидуллин Ғ.Х.:  Сейсенбі 31 мамыр 2022 жылы «Құныскерей Қожахметов және саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау: тарихы мен тағылымы» атты конференцияға қатысып, «Қожахметұлы Құныскерей туралы деректерге шолу» тақырыбына баяндама жасады;
 17. Салқынбек Д.И.: Соғыс тұтқындарының тауқыметті тағдыры. //Қазақ тарихы. 2022, №2. 16-19 бб.;
 18. Салқынбек Д.И.: Алаш қайраткерлерінің қоғамдық саяси өмірінің беймәлім беттерінен. «Тарихтан тағылым – өткенге тағызым» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы. Арқалық, 2022 ж. мамыр; 3. Озық ойлы орыс гуманисі. // Қазақ тарихы. 2022, №2. 11-16 бб.
 19. Ермұханов Е.Н.: Зұлмат жылдар жаңғырығы. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Алматы қалалық комиссиясы қандай жұмыстар атқарып жатыр? Almaty aqshamy. №59 (6194), 28 мамыр , сенбі, 2022 жыл. 8-9 беттер;
 20. Ермұханов Е.Н.: Архивы боли. Как работает городская комиссия по вопросам реаблитации жертв политических репрессий. Вечерний Almaty. Вторник, 31 мая 2022г. № 60 (14010)

БАҚ:

 1.             Б.С. Жұмағұлов «EGEMEN QAZAQSTAN» газеті №136 (30365) 20 шілде, сәрсенбі, 2022 жыл 11-бетте бір беттік мақала жариялады: «Елі үшін туған есіл ер!»;
 2.             Б.С. Жұмағұлов Сейсенбі 31 мамыр 2022 жылы «Құныскерей Қожахметов және саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау: тарихы мен тағылымы» атты конференцияға қатысып, «Қазақстанның Батыс өңіріндегі 1921-1922 жылдардағы аштық: себебі мен зардабы» тақырыбына баяндама жасады;
 3.             Б.С. Жұмағұлов Атырау қаласында 27-28 қазан 2022 жылы Атырау облысының әкімдігі, «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КЕАҚ, «Халықаралық қазақ тілі қоғамы» РҚБ ұйымдастырған «Қазақстанның Батыс өңіріндегі саяси қуғын-сүргін: жаңа деректер мен зерттеу ұстанымдары» Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның пленарлық мәжілделоінде «XX ғ. 20-30 жылдарындағы халық наразылығы мен көтерілделотерінің ортақ ерекшеліктері» тақырыбына баяндама жасады.
 4.             Б.С. Жұмағұлов Қуғын-сүргін құрбандарын ақтау – ұрпақ парызы. Еуразия ендігінде телеарнасында 50 минуттық сұхбат. https://youtu.be/s-IZq1xsM00 5. Конференциядан видеоүзінді: https://m.facebook.com/story.php? Жоба мүшесі
 5.               Ғ.Х. Халидуллин: 1. Сейсенбі 31 мамыр 2022 жылы «Құныскерей Қожахметов және саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау: тарихы мен тағылымы» атты конференцияға қатысып, «Қожахметұлы Құныскерей туралы деректерге шолу» тақырыбына баяндама жасады;
 6.              Салқынбек Д.И.:  Соғыс тұтқындарының тауқыметті тағдыры. //Қазақ тарихы. 2022, №2. 16-19 бб.;
 7.              Салқынбек Д.И.:Алаш қайраткерлерінің қоғамдық саяси өмірінің беймәлім беттерінен. «Тарихтан тағылым – өткенге тағызым» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы. Арқалық, 2022 ж. мамыр;
 8.             Салқынбек Д.И.: Озық ойлы орыс гуманисі. // Қазақ тарихы. 2022, №2. 11-16 бб.
 9.             Ермұханов Е.Н.: 2022 жылдың 31 мамырында «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу» күніне орай Шалқар радиосында ұйымдастырылған арнайы хабарға қатысын сұхбат берді және 29 мамырда «Вечерняя Алматы,
 10. Ермұханов Е.Н. Д.Салқынбекпен: «Алматы ақшамы» газеттерінде жоба орындаушыларының бірі 1930 жылдардағы Қазақстандағы жаппай саяси қуғын-сүргін жөнінде кеңінен баяндалды.

2023 жыл

Архив жинағы:

1  1920-1930 жылдардағы Атырау аймағы. Құжаттар мен материалдар
жинағы. – Алматы: Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, Алматы: ЖШС «Литера-М», 2023. – 250 б.

Ұжымдық монография:

1 Атырау облысының тарихы көне заманнан бүгінге дейін. Үш томдық. 1-том. Ұжымдық монография. – Алматы: ТОО «Литера-М»,  2023. – 390 б.

2 История Атырауской области с древнейших времен до наших дней. В 3-х томах. Том 1. Коллективная монография.– Алматы: ТОО «Литера-М», 2023. – 390 с.

3 The History of Atyrau region from ancient times to the present day. Three volumes. Volume 1. Collective monograph. – Almaty:LLP «Litera-M », 2023. – 390 p

4  Атырау облысының тарихы көне заманнан бүгінге дейін. Үш томдық. 2-том. Ұжымдық монография. – Алматы: ТОО «Литера-М»,  2023. – 436 б.

5  История Атырауской области с древнейших времен до наших дней. В 3-х томах. Том 2. Коллективная монография. – Алматы: ТОО «Литера-М»,  2023.– 436 с.

6  The History of Atyrau region from ancient times to the present day. Three volumes. Volume 2. Collective monograph. – Almaty:LLP «Litera-M », 2023. – 436 p.

7  Атырау облысының тарихы көне заманнан бүгінге дейін. Үш томдық. 3-том. – Ұжымдық монография. Алматы: ТОО «Литера-М»,  2023.. – 496 б

8  История Атырауской области с древнейших времен до наших дней. В 3-х томах. Том 3. Коллективная монография. – Алматы: ТОО «Литера-М»,  2023. – 496 с.

9  The History of Atyrau region from ancient times to the present day. Three volumes. Volume 3. Collective monograph. – Almaty:LLP «Litera-M », 2023. – 496 p.

Халықаралық конференция жинағы:

1  «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ТАРИХЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. – Алматы: ТОО «Литера-М»,  Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, 2023. – 328 б.

2   Сборник материалов Международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ». – Алматы: ТОО «Литера-М»,  Институт истории и этнологиии имени Ч.Ч. Валиханова, 2023. – 328 с.

Отандық басылымдардағы мақалалар (ҒЖБСҚЕК ұсынған)

 1.     Назымбетова  Г.Ш., Халидуллин  Г.Х.XVIII-XX  ғасырлар-дағы  Атырау  облысы  аумағында  жүргізілген  геологиялық палеонтологиялық зерттеулердің тарихы. ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», No3(78), 2023г Стр-231-239. 
 2.     Бердіғожин Л.Б., Жұмағұлов Б.С., Алипова Д.Ж. Гурьев уезіндегі 1920  жылдардағы халық қозғалысы. ВЕСТНИК КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», No1(76), 2023г. Стр 48-59.  Публикации в

Республикалық және халықаралық конференциялардағы Жарияланымдар:

 1.              Ғ.Халидуллин, А.Д. Күнекеев Археологиялық зерттеулер мен жазба деректердегі Солтүстік Каспий аймағы. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ».  2023 год.
 2.            Әбілсейіт Мұқтар Сарайшық – қазақ хандығының астанасы. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ».  2023 год. 
 3.           Нағымұлы Ш., Бердіғожин Л.Б., Мирболатов С.М. 1921- 1923 жылдарғы Атырау өлкесінде болған  ашаршылық. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ».  2023 год.
 4.           Салқынбек Д.И. Атырау өңірі халқының балық кәсіпшілігі  (XVIII-XIX ғ.ғ.). Сборник материалов Международной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ».  2023 год.
 5.           Б.Жұмағұлов, Л.Бердіғожин, Д.Алипова Жаңа экономикалық саясат жылдарындағы Атырау өңірі.). Сборник материалов Международной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ».  2023 год.
 6.            Клара Саркенова Солтүстік-шығыс каспий аймағын мекендеген ру-тайпалар туралы деректер.). Сборник материалов Международной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ».  2023 год.
 7.            Ш. Нағимов, А. Абдулов Мұрат Мөңкеұлы шығармаларындағы атырау өлкесі тарихының деректері. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ».  2023 год.
 8.            Нағимов Шахман Атыраулық байлар: ескерусіз қалған қамқорлық.). Сборник материалов Международной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ».  2023 год.
 9.             Клара Саркенова Моғолстан этностары туралы бірер сөз.). Сборник материалов Международной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ».  2023 год.
 10. Ермуканов Еркин Нуратдинович, Бақытжанқызы Талшын Ж.Абдрахманов және қырғыз жеріндегі қазақ босқындары. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ».  2023 год.

Скопус

 1. Zhumagulov B.S., Salkynbek D.I., Ermukhanov E.N., Sarsenov F.S.,
  Sarkenova K.A  ‘TRADE DEVELOPMENT IN ATYRAU REGION (XVIII – EARLY XX CENTURY)’ ISVS e-journal 11.01: January, 2024