Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Монографиялар


2018


  1. Apendiyev T.A., Tulebaev Т., Shashaev А. Factory industry of Turkestan // Editions du JIPTO (France), 2018. – 134 p. ISB 978-2-35175-060-5.
  2. Әпендиев Т.Ә. Қазақ мемлекеттілігі және Алашорда. Ұжымдық монография / Әзімхан Кенесарин. Базарбай Мәметов. − Алматы: «Литера-М» ЖШС, 2018. – 523– 583 бб. Ұжымдық монография.
  3. Кабульдинов З.Е. Султанмамет султан: государственный деятель, дипломат и батыр / Тех. редакция А.С. Маргулан. Издание 1-е. – Алматы, 2018. – 304 с. – URL: https://www.twirpx.com/file/3280972/.