Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Құжаттар жинақтары


2020


  1. Ұзақбай Құлымбетовтың мемлекеттік қызметі архив деректерінде. / Құрастырушылар: Г.М. Қаратаева (жауапты), Қ.О. Алғабаева, И.Б. Қонысбекова, Р.Е. Оразов, А.И. Текеев. – Алматы, 2020. – 725 б.  45 б.т. – URL: https://tengrinews.kz/books/uzakbay-kulyimbetovtn-memlekettk-kyizmet-arhiv-derekternde-430883/.
  2. Национально-освободительное движение в Казахстане в XIX – начале XX вв. Сборник документов / Сост. М.Р. Сатенова и Р.Е. Оразов – Алматы: Литера-М, 2020. – 463 с.
  3. Из истории Великой степи (последняя четверть XVIII в.). Сборник документов / под редакцией З.Е. Кабульдинова. / Сост. З.Е. Кабульдинов, Л.А. Чекалина, В.А. Сирик – Алматы: Литера-М, 2020. – 516 с. тех. редакция Маргулан А.С.