Modern zamanların Kazakistan tarihi bölümünün araştırma çalışmalarının ve faaliyetlerinin ana yönleri


Modern zamanların Kazakistan Tarihi Bölümü, Ch.Ch.’nin yapısal bölümlerinden biridir. Valikhanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü.
Bölümde yürütülen genel araştırma konusu, XVIII – XX yüzyılın başlarındaki çalışma dönemini kapsamaktadır. Bölümün ana görevleri:

  • modern zamanlarda Kazakistan tarihinin güncel konuları üzerine kapsamlı araştırmaların geliştirilmesi;
  • devrim öncesi dönemde Kazakistan topraklarındaki sosyo-politik süreçlerin araştırılması;
  • ulusal kurtuluş hareketleri, ayaklanmalar ve savaşların rolü ve öneminin incelenmesi ve değerlendirilmesi;
  • karmaşık, temel ve uygulamalı projelerin uygulanması;
  • toplu çalışmaların, monografların, belge koleksiyonlarının vb. genelleştirilmesinin yayınlanması;
  • personel rezervinin hazırlanması.