Etnoloji ve Antropoloji Bölümü’nün araştırma çalışmalarının ve faaliyetlerinin ana yönleri


Etnoloji ve Antropoloji Bölümü, Ch.Ch.’nin önde gelen yapısal bölümlerinden biridir. Valikhanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü. Bölümde yürütülen genel araştırma konusu, hem geçmiş tarihsel dönemlerde hem de modern dönemde Kazakistan topraklarında ve ötesinde Kazak halkının ve etnik gruplarının etnografyası, etnolojisi ve antropolojisi ile ilgili tüm konuları kapsamaktadır. :
• ilgili araştırma yönergelerinin geliştirilmesi;
• kapsamlı, temel projelerin uygulanması; yeni, gelecek vaat eden araştırma dallarının geliştirilmesi;
• kapsamlı saha araştırmasının organizasyonu ve yürütülmesi;
• toplu ve monografik çalışmaların genelleştirilmesi;
• Personel eğitimi.
Bölüm personelinin mevcut aşamadaki araştırmalarının ana stratejik yönleri aşağıdaki ilgili alanlardır: diasporanın tarihi ve kültürü, etnoarkeolojik yönün daha da geliştirilmesi, etnososyoloji ve antropoloji, «Kazak etnografyasının başarılarının yayınlanması. yirminci yüzyılın 2. yarısının okulu» vb.