Governance


Borbasov Sayin Moldagalievich


Name: Borbassov Saiun Moldagalievich

Position: advisor to the Director of the C. C. Valikahnov Institute of history and ethnology  of the Committee of science of the Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan  

Academicdegree, academicrank: candidate of historical sciences, doctor of political sciences.

contacts: e-mail: Borbasov54@mаil.ru.

Bio: born on  3 of March 1954 in Mynbulak aul, Ayagoz district, East-Kazakhstani oblast.

Education:higher.

1961-1971 – Mynbulak secondary school.

1971-1976 – history department of the S.M. Kirov Kazakh state university.

Borbassov graduated from aspirantura, in 1983 he defended candidate dissertation and earned the degree. In 1999 he defended the doctor dissertation «National processes and national policy in the post-totalitarian Kazakhstan».

Professional experience:

1976-2000 – Semipalatinsk pedagogical institute as lecturer, senior lecturer,  assistant professor.

1985-1996 – for over 11 years was the head of the humanities department. In 1997-2000 after rebranding the institute into the university washed dean of Semipalatinsk state university.

2001-2007  – professor of Abay university, Almaty.

2007-2012 – professor of the Kazakh national agrarian university.

2012-2017 – head of himanities department of O. Suleimeniov  social-humanitarian institute and provost.

2017-2018 – head of the chancellery department of the Abay state university  

2018 – onwards advisor to the Director of the C. C. Valikahnov Institute of history and ethnology  of the Committee of science of the Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan  

S.M.Borbassov was awarded by the state:

«Advanced worker of the people education of the Kazakh SSR»  (1991);

«Honorable worker of the education of the Republic of Kazakhstan» (2003);

«For the achievement in the development of science in the  Republic of Kazakhstan» (2008);

«Gratitude of the President of the Republic of Kazakhstan Благодарность» (2011);

«20 years of independence of the Republic of Kazakhstan» (2011).

Researchinterests:history, contemporary political power, ethnic politics, conflict studies and international politics. Renovation of political thought in cognitive studies and political reality modernization are in the focus of research interests. He is the head of research projects: the VI volume of the program-target financing «Elaboration of the academic edition «History of Kazakhstan since early times until present» in seven volumes».

He became a public figure, active participant of the public and political life of the city and republican bodies and platforms.  For some years he was the member of the onomastic commission of the Almaty city adminsitration. He is in charge of the of the internal affairs department of the city administration, actively propagates the   Message of the President of the Republic of Kazakhstan, organizes the TV and radio programs on social-political issues.

Publications:he is authorof 4 monographs, 3 manuals, over 200 articles.

In the monorgraph «National processes and national politics in Kazakhstan» (1995) Borbassov  wasthe first in the national political science proved the reasons for the soviet regime crisis in the nationalities politics.

In 1999 in the doctorate dissertation «National processes and national policy in the post-totalitarian Kazakhstan» Borbassov indicated the ways to maintain stable inter-ethnic relations and reinforce the language issue.

Borbassov S.M. in the monograph «Understanding sovereignty» (2000) research the issues on power system in Kazakhstan. In the manual «Contemporary political processes» (2011) Borbassov analyzed the sources of modern day political conflicts, lessons of Iraq, Afghanista and nature of terrorism.  He contributed about 100 articles in the  National encyclopedia  of Kazakhstan. In 2019 he published a book «Қазіргі жаһандық үрдістер тарихы және әлемдік саясат» he analyzed political culture issues. 

Main publications:

1.АҚШ – еліміздің  стратегиялық серіктесі // Егемен Қазақстан. 4 қаңтар, 2018  ж.

2.Ауғанстанға тыныштық керек // Егемен Қазақстан. 29 қаңтар, 2018 ж.

3.Транзитті әлеуетті тиімді пайдалану қажет// Егемен Қазақстан. 7 наурыз, 2018 ж.

4.Долгорочный проект // Вечерняя Алматы. 12 апреля, 2018 г.

5.Жалпыадамзаттық құндылықтар әлемі//Егемен Қазақстан. 4 маусым, 2018 ж.

6.Рухани жаңғыру – зәрулік // Актуальные вопросы развития методики преподавания истории и гуманитарных дисциплин на современном этапе развития казахстанского образование: Материалы республиканской научно-практической конференции. 10 апреля 2018 г. Алматы: Каз НПУ. 2018.-с.4-5.

7.Личность Темирбека Жургенова в истории и культуре Казахстна // Модернизация образования,культуры и искусства Казахстана и Центральной Азии,как  уникальный опыт трансформации национального сознания, посвященный 120 летию Т.К.Жургенова. Алматы, 1-2 ноября 2018 г. с.18-19.

8.Саясат феномен // Айқап.№1. 2018.15-20 б. 

9.Астана – халықаралық келісімдер алаңы // «Астана, Президент, Тәуелсіздік» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Түркістан,2018.68-74 беттер.

10.Қазақстан Елбасы арқылы әлемге танылды //Айқын. 1 желтоқсан, 2018 ж.

11.Президенттік биліктің тиімділігі //Алматы ақшамы 20 қараша, 2018 ж.

12.Халықаралық бедел және сыртқы саясат //Егемен Қазақстан. 5 қараша2018 ж.

13.Қазақ  ұлтына мәдени жаңару алып келді // Алматы ақшамы.8 желтоқсан, 2018 ж. 5 б.

14.Бес  милиллиондай адамның өмірін құтқарып қалды (Ангела Меркель туралы)  //Аңыз адам. № 16. 2018. 25 б.

15.Қазақстан стратегиялық ойыншыға айналуы керек // Заң.14 желтоқсан.2018.

16.1986 жылғы Алматыдағы Желтоқсан көтерілісінің Семейдегі жаңғырығы.: Алматы. 1986.

17.Желтоқсан// Айғақ-кітап. 12 том / Құрастырушы Т.Айтбайұлы. Алматы, «Толғанай Т».2018.398 б. 243-256 бб.

18.Ұлт тарихы туралы толғаныс// Егемен Қазақстан. 17 қаңтар, 2019.

19.Д.Қонаев – саяси көшбасшы // Материалы международной научно-практической конференции «Академик Д.А. Қонаев» в рамках  программы «Великие люди великой степи» по статье Первого Президента РК, Елбасы «Семь граней великой степи» .- Алматы, 2019. С.45-57.

20.Бізде кездейсоқ адамдар сайлауда жеңіске жете алмайды // Заң. 2019.23 сәуір.

21.Духовное наследие лидера партии «Алаш» А.Бокейхана в контексте формирования идеи казахской государственности // Исторический ежегодник (труды ученых ИИиЭ) Алматы,2019.-с.-37-44.

22.Ғылымды қаржыландыру маңызды мәселе// Егемен Қазақстан .2019. 19 тамыз. 8 бет.

23.Қазақ мемлекеттілігі және Алашорда. Ұжымдық монография.- Алматы: «Литра-М», 2018. -720 б./ 714-717/.

24.Қазақстан тарихы. Энциклопедия. Алматы: «Литра-М», 2019.-848 б.- /91-92,

25.Мемлекеттік тіл – Қазақстан халқын топтастыруш // «Этносаралық келісімнің қазақстандық моделі қазіргі әлемдік феномен ретінде» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы,2019.-380 б. /45-53/

27.Тәуелсіздік- тәңір сыиы //Алматы ақшамы 2019. 12 желтоқсан.17 26.Зейнетақы жүйесінің тиімділігі қандай //Заң.2019. 6 қыркүйек.1б.

28.Оспан батыр (1899-1951) // Великие имена Великой степи: Сб. материалов.-Алматы: Литера-М,2019.-640 с.(С. 431) 

29. Әл-Фараби танымындағы қалалар //Алматы ақшамы.2020.6 ақпан.8-9

30.Магжан Жумабаев (1893-1938) // Великие имена Великой степи. Сб.материалов. Алматы: Литера-М, 2019. – С. 495 – 496.

31.Қазақ ұлттының этнографиялық келбетінің айнасы. «Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының  дәстүрлі жүйесі» 5 томдық энц. / Ғыл. ред. және жоба жетекшісі Н. Әлімбай. -Алматы: «Әлем Даму Интеграция»ЖШС,2018/. Сын-пікір // Электронный научный журнал «edu. E-histori. kz» 2020. № 1.С. 1/5-5/5.

32.Politics as a phenomenon // Исторический ежегодник. Сб. трудов ученых ИИиЭ им.Ч.Валиханова.-Алматы,2020.-340 с.(172-176)

33.Қазақстан Республикасы.- Қазақстан тарихы.Энциклопедия. 2 т.Алматы: «Литера М»,2019.-862 б.(473-498)

34.Қ.К.Тоқаев; Оспан батыр;Ұлттық келісім // Қазақстан тарихы.Энциклопедия. 3 т. Алматы: «Литера М»,2020.-823 б.(195-196; 487-489;591-592)

35.Қожаберген батыр Жәнібекұлы. Монография. Алматы:Planeta Press,2020.-416 б.

36.Қазіргі жаһандық үрдістер тарихы және әлемдік саясат.Монография.Алматы: Қаз ҰАУ,2019.-238 б.

37.Оспан батыр – ұлтжандылық үлгісі // «Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласын жүзеге асыру аясындағы Отан тарихындағы тұлғаның рөлі» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарының жинағы. Алматы қ. 19 қараша 2019 ж. 470 б. (36-40).

38.Отбасының құлдырауы әлеуметтік теңдікті әлсіретті // Заң.2021.23 ақпан.5 б.

39.Алашшыл Семейдегі «кіші» Желтоқсан//Қазақстан дәуірі.2021.8 сәуір.7 б.; 15 сәуір. 10 б.

40.Қызыл террор қасіреті // Астана ақшамы.2021. 25 мамыр. 8 б.

41.Әлмерек-қолбасшы,би,абыз //Электрондық ғылыми журнал «Түркістан хабаршысы». 2021 № 1.

42.Қазақ кітапханасы// Қазақ әдебиеті.2021. 30 шілде.10-11 б.

43.Тарихи шындыққа зәрулік//Егемен Қазақстан.2021.5 қараша.7.б.

44.Билік халыққа қалтқысыз қызмет еткенде мемлекет дамиды// Заң.2021.14 желтоқсан.6б.

45.Ауғанстан бұлғағы: Діни радикализм қаупінен қалай қорғанамыз//Қазақ әдебиеті.2021.13 тамыз.

46.Ықпалды парламент.Ол қандай болуы керек//Ақиқат.2020.№5.54-65 бб.

47. Духовное наследие лидеров партии «Алаш» в контексте формирования идей казахской госдарственности// ‘’ edu.e-histori“ 2021.№2.

48. «Сарыарқа» газеті қазақ қауымын демократиялық ел болу жолындағы күреске бастаушы// «edu.e-histori» 2022. №1.

49.  Оспан батыр Ісләмұлы: өмірі мен қызметі.Монография. 410 б./ Баспаға тапсырылған/

50. «Қаңтар қасіретінің» сабақтары // Қазақ әдебиеті.2022. 11 наурыз.1,6-7 бб.

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаттағы басымдылықтары: Қазіргі жағдайы және негізгі мәселелері // Отан тарихы.2021 №4.191-203 бб.