Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Монографиялар


2023


 1. Абусеитова М.Х., Жугенбаева Г.С., Султангалиева Г.С., Ошан Ж., Жумагулов К.Т.,т.б. Каталог карт по истории и культуре Великой степи (древность, средневековье, новое время). – Алматы: Шығыс пен Батыс, 2023. – 244 с.
 2. Абылай хан және іргелес мемлекеттер мен халықтар – Ұжымдық монография. – Алматы: ИП «Радуга» / Арнайы редактор: Ж.Ж. Жеңіс. – 2023. – 350 б..
 3. Атырау облысының тарихы көне заманнан бүгінге дейін. Үш томдық. – Алматы, 2023. – 390 б.  ЖШС «Литера-М», 2023. ISBN 978-601-80874-9-3.
 4. Дәулетхан Ә., Ошан Ж., Сауырқан Е., Шығыс Түркістандағы дүрбелеңмен өткен қырық жыл (1912-1952). – Алматы, ИП «Мадияр». –2023. – 304 б.
 5. Жеңіс Ж.Ж. Жетінші Ел. Жаңа Қазақстанның жаңа ұлттық идеологиясы. –  Алматы: Алгоритм, 2023. – 200 б.
 6. Жеңіс Ж. Ежелгі және ортағасырлық Тұран мен Иран. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. – Алматы, Эверо, 2023. – 228 б.
 7. Жетпісбай Н.Ы. Жоламан Тіленшіұлы бастаған көтеріліс. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. – 416 б. ISBN 978-601-217-845-6.
 8. Козыбаева М.М. История повседневности городского населения Северного Казахстана в 20-30-х гг. XX века.  – Алматы: Институт истории и этнологи имени Ч.Ч. Валиханова, 2023. – 230 с. (в печати).
 9. Козыбаева М.М. и другие Массовые политические репрессии в Казахстане и процессы реабилитации. Коллективная монография. – Алматы, 2023 (в печати).
 10. Ошан Ж., Қабылдинов З.Е., Әбсадық А.А., Қуанбай О.Б., Бейсембаева А.Р., Сауырқан Е., Тылахметова А.С. «Абылай хан және іргелес мемлекеттер мен халықтар». – Алматы: ИП «Радуга», 2023. – 350 б.
 11. Реконструкция золотоордынского городища Актобе Лаэти: источниковедческий и историографический аспекты. Коллективная монография. – Алматы: ИП «Радуга», 2023. – 230 с. ISBN 978-601-7342-85-2.
 12. Сәрсембина Қ.Қ., Сәрсембина Ү.Қ. Рухани болмысты күйрету және дін өкілдерін қудалау саясаты (1918–1938 жж.). – Ақтөбе, 2023. – 270 б.
 13. Шығыстың сөнбес жұлдызы – Дубек Шалғынбай., Құраст. Ә. Дәулетханұлы, Ә. Ахметұлы. – Алматы: «Bilge» баспасы, 2023. – 194 б.