Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Институт истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова

Руководство


Женис Жомарт Женисулы


Ф.И.О.: ЖЕНИС ЖОМАРТ ЖЕНИСУЛЫ

Должность: ведуший научный сотрудник

Ученая степень, звание: к.и.н., PhD

Контактные данные: e-mail: zhozhengis@gmail.com

Образование: высшее

1990–1995 гг. – Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, факультет востоковедение. Специальность: историк-востоковед, переводчик персидского языка.

2007-2009 гг. – магистратура Национального университета обороны имени Первого Президента – Лидера нации, специальность: военное и административное управление.

Учёная степень: в 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию по всеобщей истории: «Духовные и политические аспекты завоевания Ирана средневековыми тюрками». Научный руководитель – д.и.н., проф. С.М. Сыздыков. Научную стажировку проходил в Тегеранском университете и в университете Бехешти (Иран).

Профессиональный опыт:

2021 г. по настоящее время – ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова

2019-2021 гг. – старший преподаватель УИЯДК

2015-2017 г. – заведующий отделом иранистики КазНУ имени аль-Фараби

2009-2015 г. – заведующий кафедрой общественных дисциплин Национального университета обороны имени Первого Президента – Лидера нации

2001 – 2007 г. – старший научный сотрудник института тюркологии МКТУ им. Яссауи

1996-1998 гг. – младший научный сотрудник института востоковедение АН РК

Поощрения:

2017 г. – Диплом 1 степени Ассоциации ВУЗ-ов Казахстана за лучшее исследование по истории Казахстана.

Научные интересы: научные интересы связаны с изучением истории духовных процессов в средневековых тюркских государствах, в Золотой Орде и в Казахском ханстве, а также вопросы идеологии и идеологических процессов в средневековых государствах. Был исполнителемв 9 научных проектах.

Публикации: автор более 100 статей и обзоров, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях.

Статьи, доклады и монографии (2019-2022 г.г.):

 1. Ежелгі және ортағасырлардағы түркі тайпалары мен Иранның мәдени, саяси қарым-қатынастары. Оқу құралы. -Алматы, «Қазақ университеті», 2017 жыл.
 2. “Түркі мемлекеттеріндегі дәстүрлі дүниетаным” монографиясы Алматы, 2022
 3. ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНДАҒЫ ЖҮЗДІК БӨЛІНІСТІҢ РУХАНИ-ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗІ ЖӘНЕ ОНДАҒЫ БИЛЕРДІҢ ОРЫНЫ//Абай атындағы ҚҰПУ Хабаршысы, «Тарих және әлеуметтік ғылымдар» сериясы, 3(70),  2021 77-83 беттер.
 4. SPIRITUAL-CULTURAL INFLUENCE OF IRAN TO KAZAKHSTAN AFTER PURCHASING  INDEPENDENCE\\«edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 2(10), 2017
 5. THE ROLE OF IRAN IN RELATIONS BETWEEN KAZAKHSTAN AND THE GULF COUNTRIES: HISTORICAL ANALYSIS\\«edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 2(10), 2017
 6. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА В СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВАХ И ИСЛАМ (VІІ-ХІІІ В.В.)\\«edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 2 сәуір-маусым 2020
 7. МОҢҒОЛ ИМПЕРИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛУ КЕЗЕҢІНДЕГІ  ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛ\\«edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 10 қазан-қараша 2021
 8. UNITED STATES-RUSSIAN CONFLICT OVER WEALTH AND OIL IN CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 7(45), 2021
 9. ҚОҢЫРАТ ТАЙПАСЫ ҒҰНДАРДЫҢ МҰРАГЕРІ РЕТІНДЕ. Отан тарихы\\ март 2022
 10. АЛАТАУ БАТЫР ТУРАЛЫ ШЫҒЫС ТІЛДЕРІНДЕ ЖАЗЫЛҒАН ДЕРЕКТЕРДІ ЗЕРТТЕУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ\\«Оғыздар мемлекетінің негізін қалаушы тұлғалардың бірі Қарақ хан мен қазақ ұлтының батырларының бірі Алатау батырдың ел бірлігін қалыптастырудағы алатын орындары мен өзара тарихи сабақтастығы» атты халықаралық ғылыми танымдық конференция материалдары. –Алматы, Даладизайн баспасы, 2021 жыл. 104-112 беттер
 11. ЖОШЫ ҰЛЫСЫ МЕН ИРАНДАҒЫ ЕЛХАНДАР МЕМЛЕКЕТІ АРАСЫНДАҒЫ САЯСИ ЖӘНЕ МӘДЕНИ ҚАТЫНАСТАР. Түркістан қаласында өткен “Ұлы Даланың жеті қыры: Ұлттық тарих уақыты” атты халықаралық ғылыми практикалық конференцияның материалдары. Түркістан, 20-21 қараша, 2019.
 12. PROSPECTS OF COOPERATION BETWEEN IRAN AND KAZAKHSTAN WITHIN THE FRAMEWORK OF THE “SILK ROAD ECONOMIC BELT” PROJECT\\ Материалы международной конференции “Transport Diplomacy and the Silk Roads”, Iran, Tehran, 2019, 317-331 беттер
 13. «ХОРАСАННЫҢ ТҮРКІ- ҚАЗАҚ МӘДЕНИ-РУХАНИ ТАРИХЫНДАҒЫ ОРЫНЫ» // Әл-Фараби атындағы ҚҰУ шығыстану факультетінің ұйымдастырған «Абай және парсы шайырлары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 25.12.20.
 14.  «Шыңғысхан империясы көне түркі мемлекеттілігінің мұрагері»\\ «Қ.Ж. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласын іс жүзінде жүзеге асыру аясында шет елдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің өзектілігі» атты Республикалық ғылыми практикалық конференция материалдарының жинағы, 28 қыркүйек 2021 жыл. 20-28 беттер.
 1. ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ТҮРКІ МЕМЛЕКЕТТЕРІНДЕГІ САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК ТӨҢКЕРІСТЕРДІҢ ДІНИ АСТАРЛАРЫ.          Қазақтану. Ұлт Академиясы журналы. № 1 (2020)
 2. Қазан хан. Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. Қазақстан Республикасы БжҒМ Ғылым Комитеті Ш.Ш. Уәлиханов ат. тарих және этнология институты. 2-том, 2019 ж.
 3. Қазан хандығы.     Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 4. Қазан түркі бірлігінің символы ретінде.           Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 5. Қырым хандығы.  Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 6. Қоқан хандығы.    Қазақстан.Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 7. Қызылбастар – түркі тілдес ұлыс.          Қазақстан.Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 8. ҚАДЖАРЛАР ӘУЛЕТІ.  Қазақстан.Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 9. Қалы кілем            .           Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 10. Қашқай халқы.      Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 11. Кеңес тарихи мағынасы. Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 12. Көшпелі өзбектер мемлекеті – қыпшақ тайпалары негізінде құрылған мемлекет (қ. Әбілхайыр хандығы).             Қазақстан.Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 13. Кутейбаның түркі иеліктеріне жорығы – араб әскерлерінің оңт. Қазақстан жеріне басып кіруі (705-715)    .           Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 14. Кушан патшалығы (б.з.б 1 ғ. – б.з. 5 ғ.) – орт. Азиядағы көне мемлекет.                 Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 15. Лақайлар.  Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 16. Манихей діні.       Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 17. Маңғытай руы.     Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 18. Маңғыт.     Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 19. Медресе шығу тарихы.    Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.
 20. Міржақып Дулатов\Миржакып Дулатов\Mirjakip Dulatov.                  «Қазақстан тарихы» интернет порталы, 2019 ж.
 21. Бейбарыс сұлтан\Султан Бейбарс\Sultan Beybars. «Қазақстан тарихы» интернет порталы, 2019 ж.