kubeevКөбеев Рүстем Жаулыбайұлы

1978 ж. Алматы қаласында дүниеге келді.

2000 ж. Абай атындағы ҚазҰПУ Халықаралық қатынастар факультетін үздік аяқтады.

2000-2004 жж. – Абай атындағы ҚазҰПУ-де аспирантурада (қолданбалы және теориялық кафедра) білім алды.

2011 ж. бастап  ҚР БҒМ ҒК Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының ғылыми қызметкері.

Ағылшын (еркін), француз (сөздік арқылы), түрік тілдерін меңгерген.

 

Жарияланымдары:

  1. “From the Archive Data on Deportations (1941 and 1944)”//«Отантарихы», №1, 2013 г.,сс. 124 – 130.
  2. “SomeArchiveDataonthePartyMembershipoftheDeportees”//СборникIVмеждународнойнаучно-практическойконференциимолодыхученых-историков«Ғылыми қазына» и вклад молодых ученых», 21 мая 2013 г., сс. 8-9.
  3. “D.A. Kunaev – the Leader of Soviet Kazakhstan”//«Отантарихы», №1, 2012г.,сс. 78-82.
  4. “The President N.A. Nazarbayev’s Initiatives in the Framework of Partnership between the United Nations Organization and the Republic of Kazakhstan”//«Отантарихы», №4, 2012г.,сс. 20-22.