Tag: Публикации

 • Кожа М. Памятники средневековой резьбы по дереву из г. Туркестана

  Кожа М. Памятники средневековой резьбы по дереву из г. Туркестана

  Город Туркестан один из немногих городов Центральной Азии, где выявлено более десятка высокохудожественных образцов средневекового прикладного искусства – резьбы по дереву. В первую очередь это двери усыпальницы ханаки – мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави, которые покрыты многоплановой резьбой с замысловатыми мотивами растительного и эпиграфического характера. Посетивший памятник в 1876 г. француз Ш.-Е. Ужфальви особо отметил великолепие […]

 • Асылбек М.Х., Асылбекова Ж.М. Население Казахстана между Всесоюзными переписями населения 1926 г. и 1939 г.

  Асылбек М.Х., Асылбекова Ж.М. Население Казахстана между Всесоюзными переписями населения 1926 г. и 1939 г.

  Это был крупный период в истории Советского Союза, в том числе и Казахстана, вплоть до 1936 г. входившего в состав Российской Федерации в качестве автономной республики (до 1924 г. – Киргизская АССР, после – Казакская АССР), а с 1936 г. ставшего Казахской ССР. Именно в эти годы были проведены (в основном) форсированная индустриализация, насильственная коллективизация […]

 • М.Х. Асылбек Көпұлттықтың нәтижелері мен салдары

  М.Х. Асылбек Көпұлттықтың нәтижелері мен салдары

  Жақында ғана, 2014 ж. 5 желтоқсанда Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Франция Республикасының Президенті Франсуа Олландпен кездесуінде «Біздің елімізде 100-ге жуық ұлттың өкілі тұрады, олар тең құқыққа ие, тілдері мен мәдениеті қорғалған. Түрлі этностардың тілінде оқытатын мектептер жұмыс істейді. Діни конфессиялар қызмет істеп, мінәжат орындары салынуда. Біз осылайша адамның маңызды құқықтарын қамтамасыз етудеміз. […]

 • A. ДЮСЕНБАЕВ К 550-летию казахской государственности и 100-летию Ильяса Есенберлина

  A. ДЮСЕНБАЕВ К 550-летию казахской государственности и 100-летию Ильяса Есенберлина

                  Главное однако в том, что “КОЧЕВНИКИ” обладают своей ценностью и литературной судьбой, независимых ни от прошлых, ни от теперешних коңюктур. Чингиз Айтматов   Переоценка ценностей в условиях строительства нового суверенного государства у нас, как и в других республиках постсоветского пространства, уже произошла. Многие выдающиеся личности прошлого времени […]

 • Қ.М. Мурзаходжаев Жарқын болашақ біздің қолымызда

  Қ.М. Мурзаходжаев Жарқын болашақ біздің қолымызда

  Теңіздегі кемедей шайқалып тұрған мына заман «ойынның ережесін» өзін белгілеп отырады. Алмалы-төкпелі бұ заман әлемді дүр сілкіндірген, күш-қайраты тасыған қаншама қоғамды жердің қойнауына тапсырған. Уақыт өте келе әр ел ішкі және сыртқы өзіндік сынақтарға тап келіп отырады. Осындай «үндеуге» дұрыс «жауап» қайтара алған қоғам ғана дамуға мүмкіндік ала алады. Мұны жақсы түсінетін ұлт көшбасшысы үсітіміздегі […]

 • М.А.-Х. Асылбек Көптомдық «Қазақстан тарихы» туралы

  М.А.-Х. Асылбек Көптомдық «Қазақстан тарихы» туралы

  2012 жылдан бастап бірнеше жыл қатарынан «Қазақстан тарихы» көптомдығын дайындау жұмыстарын Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне қарасты тарих ғылымы саласындағы төрт институт жүзеге асыруда. Олар: Алматыдағы Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты (директоры-ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі Х.М. Әбжанов), Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институты (директоры-ҚР ҰҒА корреспондент-мүшеі Б.А. Байтанаев),  Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты (директоры-филология […]

 • Уалтаева А.С. КОНСТИТУЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ В РЕТРОСПЕКТИВЕ

  Уалтаева А.С. КОНСТИТУЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ В РЕТРОСПЕКТИВЕ

  В этом году исполняется 19 лет Конституции Республики Казахстан. За эти годы наше государство, развиваясь демократическим путем, добилось значительных успехов в экономике, в социальной сфере. У граждан Казахстана появилась стабильная уверенность в будущем. Становление и укрепление государственных институтов привело к единой системе управления, пробудив политическую активность всего общества. Народ Казахстана, участвуя в государственном управлении, осознал […]

 • К.Т Сантаева Елбасының Ұлытаудағы Сұхбаты: Елдің Бүгіні мен Ертеңі

  Таяуда Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен Жезқазған өңірінде болып қайтқаны белгілі. Осы сапарында  Ұлытауға қатысты тарихи жайларды алға тарта келіп, ұлт мәселесі жөнінде де көп ойларын ортаға салған еді. Әсіресе, мұнда айтылған мемлекеттік тіл, ата дін, елдің бүгіні мен ертеңі, Еуразиялық одақ жайындағы мәселелер ешкімді бейжай қалдырмағаны анық. Және ең бастысы, Елбасымыз осы сұхбатында өзін […]

 • М.Х. Асылбек О подготовке многотомной Истории Казахстана

  М.Х. Асылбек О подготовке многотомной Истории Казахстана

  Уже несколько лет, начиная с 2012 г. идет подготовка многотомной истории Казахстана, которую осуществляют четыре института Министерства образования и науки Республики Казахстан. Это: в Алматы – Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова (директор – член-корреспондент НАН РК Х.М. Абжанов), Институт археологии им. Маргулана (директор – член-корреспондент НАН РК Б.А. Байтанаев), Институт востоковедения им. Р.Б. […]

 • К вопросу об изучении межэтнических отношений в Казахстане

  К вопросу об изучении межэтнических отношений в Казахстане

  Межэтнические отношения, как чрезвычайно тонкая сфера межчеловеческих взаимодействий, нуждаются в непрерывном внимании, мониторинге и контроле. Конечно, на современном этапе мы, казахстанцы, можем гордиться сегодняшней стабильностью в нашем мультикультурном обществе, которая выглядит почти благодатью на фоне происходящих в мире межцивилизационных столкновений и войн. В преддверии Дня Конституции, например, необходимо отметить, что в этом основополагающем документе немало […]