Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Институт истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова

Монографии


2023


 1. Абусеитова М.Х., Жугенбаева Г.С., Султангалиева Г.С., Ошан Ж., Жумагулов К.Т.,т.б. Каталог карт по истории и культуре Великой степи (древность, средневековье, новое время). – Алматы: Шығыс пен Батыс, 2023. – 244 с.
 2. Абылай хан және іргелес мемлекеттер мен халықтар – Ұжымдық монография. – Алматы: ИП «Радуга» / Арнайы редактор: Ж.Ж. Жеңіс. – 2023. – 350 б..
 3. Атырау облысының тарихы көне заманнан бүгінге дейін. Үш томдық. – Алматы, 2023. – 390 б.  ЖШС «Литера-М», 2023. ISBN 978-601-80874-9-3.
 4. Дәулетхан Ә., Ошан Ж., Сауырқан Е., Шығыс Түркістандағы дүрбелеңмен өткен қырық жыл (1912-1952). – Алматы, ИП «Мадияр». –2023. – 304 б.
 5. Жеңіс Ж.Ж. Жетінші Ел. Жаңа Қазақстанның жаңа ұлттық идеологиясы. –  Алматы: Алгоритм, 2023. – 200 б.
 6. Жеңіс Ж. Ежелгі және ортағасырлық Тұран мен Иран. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. – Алматы, Эверо, 2023. – 228 б.
 7. Жетпісбай Н.Ы. Жоламан Тіленшіұлы бастаған көтеріліс. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. – 416 б. ISBN 978-601-217-845-6.
 8. Козыбаева М.М. История повседневности городского населения Северного Казахстана в 20-30-х гг. XX века.  – Алматы: Институт истории и этнологи имени Ч.Ч. Валиханова, 2023. – 230 с. (в печати).
 9. Козыбаева М.М. и другие Массовые политические репрессии в Казахстане и процессы реабилитации. Коллективная монография. – Алматы, 2023 (в печати).
 10. Ошан Ж., Қабылдинов З.Е., Әбсадық А.А., Қуанбай О.Б., Бейсембаева А.Р., Сауырқан Е., Тылахметова А.С. «Абылай хан және іргелес мемлекеттер мен халықтар». – Алматы: ИП «Радуга», 2023. – 350 б.
 11. Реконструкция золотоордынского городища Актобе Лаэти: источниковедческий и историографический аспекты. Коллективная монография. – Алматы: ИП «Радуга», 2023. – 230 с. ISBN 978-601-7342-85-2.
 12. Сәрсембина Қ.Қ., Сәрсембина Ү.Қ. Рухани болмысты күйрету және дін өкілдерін қудалау саясаты (1918–1938 жж.). – Ақтөбе, 2023. – 270 б.
 13. Шығыстың сөнбес жұлдызы – Дубек Шалғынбай., Құраст. Ә. Дәулетханұлы, Ә. Ахметұлы. – Алматы: «Bilge» баспасы, 2023. – 194 б.