DEVLET MÜSTEŞARI YERLAN KARİN, SİYASİ ZULÜM KURBANLARININ TAM BERAATINA İLİŞKİN DEVLET KOMİSYONU’NUN ÇALIŞMALARINA KATILAN ENSTİTÜ ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR MEKTUPLARI GÖNDERDİ


27 Mart 2023 tarihinde Ş.Ş. Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Müdürü Z. E. Kabyldinov, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Müşaviri E.T. Karin, Siyasi Baskı Kurbanlarının Tam Beraatına İlişkin Devlet Komisyonu’nun çalışmalarına katılan Enstitünün tarihçi-bilim adamlarına teşekkür mektuplarını teslim etti.

Siyasi Zulüm Kurbanlarının Tamamen Aklanması için Devlet Komisyonu çalışmalarına aktif katılımı ve ulusun tarihi ile ilgili materyallerin hazırlanmasındaki büyük çalışması için Ş.Ş. Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Müdürü, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Sorumlu Üyesi, Ph.D., Profesör Kabyldinov Z.E., Enstitünün Astana Şubesi Müdürü, Ph.D. Kozybaeva M.M., Yardımcısı Bilim Direktörü, Ph.D. Tileubayev Ş.B., halkla ilişkiler müdür yardımcısı, Ph.D. Abdulina A.T., önde gelen araştırmacı, Ph.D. Borbasov S.M., önde gelen araştırmacı, Ph.D. Kalybekova M.Ş.’nin yanı sıra Ş.Ş. Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü’nün Astana şubesinin önde gelen araştırmacıları Ph.D. Nurbayev J.E. ve Sarsembina K.K. teşekkür mektuplarıyla ödüllendirildi.

Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Müsteşarı, Siyasi Zulüm Kurbanlarının Tam Beraatına İlişkin Devlet Komisyonu Başkanı Yerlan Karin:

“Siyasi zulüm kurbanlarının tamamen beraat etmesi için devlet komisyonunun çalışmalarına aktif olarak katıldığınız, ülke tarihinin beyaz sayfalarıyla ilgili materyalleri araştırıp bulduğunuz, hazırladığınız ve ilk derlemeyi yayınladığınız için içtenlikle teşekkür ederim!

Mesleki bilgi ve becerileriniz, kapsamlı deneyiminiz ve sıkı çalışmanız, devlet komisyonuna verilen görevlerin yerine getirilmesinde çok yardımcı oldu. Siyasi baskı kurbanlarıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırmakta, arşiv malzemelerini düzenlemekte harika bir iş çıkardınız.

Devlet komisyonunun çalışmaları gelecekte de devam edecek ve zulüm kurbanlarıyla ilgili koleksiyonların yayınlanmasına devam edilecektir.

Gelecekteki araştırma çalışmalarınızda size başarılar diliyor, aileniz için sağlık ve esenlik diliyorum!”

Astana şehri, 2023.