Polonya’nın Kazakistan Büyükelçisi Dr. Profesör Selim Hezbiewicz, “Polonya ve Litvanya Tatarlarının Tarihi” konulu bilimsel seminer verdi


24 Mart 2023 tarihinde Ş.Ş. Ualihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Eski ve Orta Çağ Kazakistan ve Komşu Ülkelerin Tarihi bölümü tarafından Polonya’nın Kazakistan’daki Yetkili Büyükelçisi Dr. Profesör Selim Hezbiewicz, “Polonya ve Litvanya Tatarlarının Tarihi” konulu bilimsel seminer düzenledi.

Müdür yardımcısı, Tarih Bilimleri Adayı Tleubaev Ş.B. başkanlığındaki bilimsel seminere Enstitünün bilim adamları ve genç araştırmacılar katıldı. Seminerde Altın Orda’nın son dönemlerinde Avrupa Tatarlarının kültürel ve siyasi tarihi hakkında değerli bilgiler sunuldu. Aynı zamanda bugünkü Polonya ve Litvanya’da yaşayan Tatarların aşiret yapısı ve etnik kültürel özellikleri, Avrupa medeniyetine ve tarihine katkıları hakkında da ilginç bilgiler paylaştı.

Seminere katılan bilim adamları ve genç araştırmacılar, Altın Orda mirasının bir parçası olan Avrupa Tatarları hakkında ilginç ve önemli sorular sordular. Oradaki Tatarların etnik ve dilsel yapısı ile kültürel durumuna özel önem verildi.

Sonunda, Enstitü uzmanları Kazakistan ve Polonya arasındaki kültürel bağlar hakkında konuştular ve gelecekte bilimsel ilişkilerin daha da sürdürülmesi ve çok sayıda bilimsel-pratik konferans ve eğitim programı düzenlenmesi, ilgili nitelikli bilim adamları arasında ortak istişareler yapılması çağrısında bulundular. Orta Çağ ve Altın Orda döneminde hem bilimsel hem de makaleler yayınlamak istediklerini dile getirdiler.