Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Қазақ және Қырғыз тарихшылары қауымдастығының бірінші отырысы өтті.


2022 жылғы 14 шілдеде Қырғыз мемлекеттік университеті базасында. И.Арабаева Қырғызстан мен Қазақстан тарихшыларының алғашқы отырысын онлайн және офлайн форматта өткізді.

Аталған форумға екі елдің жетекші тарихшылары мен мұрағатшылары: ҚМУ ректоры  Арабаев атындағы профессор Т.Әбдірахманов және Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының дирек торы З.Е.Қабылдинов, Ж.Д.Бечеков ҚР директоры,Қырғызстан Дипломатиялық академиясының проректоры т.ғ. д., профессор З. К. Құрманов, т. ғ. д., профессор А. Жуманалиев, т. ғ. к., А. Куватова және басқа да ғалымдар қатысты.

Қауымдастықтың бірінші отырысы барысында келесі шешімдер қабылданды:

1) Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтын филиалын Қырғызстан елінде ашылуын мақұлдау;

Оның басшысы т. ғ. к. Ж.Байділдаеваны тағайындауды қабылдады.

2) Екі республиканың тарихшы ғалымдары мен мұрағатшыларының деректер базасын құру және алмасу;

3) Бірінші қазақ-қырғыз Тарихи жылнамасын басып шығаруға дайындалу;

4) Қырғызстанның көрнекті ғалымдарының жаңа академиялық басылымды жазуға қатысуын қолдау және “Қазақстан тарихы ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейін” 7 томдық басылымды жазу;

5) кітап шығаруды ұйымдастыру туралы мәселені ойластыру

Қырғыз тіліндегі шетелдік аудиторияға арналған            

“Қазақстанның қысқаша тарихы” туралы жазбаны ойластыру;

6) 2023 жылдан бастап екі мемлекеттің жас тарихшыларының жыл сайынғы жазғы мектебін өткізуді бастау;

7) Қырғызстанның 3 ғалымының Қазақстанның ғылыми журналдарына: “Отан тарихы”, “edu.e-history.kz“, Ұлттық жад және т.б. (және керісінше) енгізу;

8) Бірлескен ғылыми жобаларды гранттық қаржыландыруға өтінім дайындауды бастау.