Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
Ш.Ш. УӘЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ ТАРИХ ЖӘНЕ ЭТНОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ
САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН ҚҰРБАНДАРЫН ТОЛЫҚ АҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК КОМИССИЯНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҚОЛДАУДЫҢ ЖОБАЛЫҚ КЕҢСЕСІ

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

2022 жылғы 15 қыркүйекте Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның қызметін қолдау жөніндегі жобалық Кеңсесі және Қазақстан Республикасы Ғылым және  жоғары білім министрлігі Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты «Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық құқықтық және саяси оңалтудың ғылыми-әдістемелік негіздері: саяси қуғын-сүргін құрбандарының жаңа санаттары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтеді. Конференция «20-50 жылдардағы Қазақстандағы жаппай саяси қуғын-сүргіндер: 20 ғасыр және оңалту процестері» атты OR11465470 ғылыми бағдарламаны іске асыру аясында өткізіледі.

Өздеріңізге белгілі, Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 24 қарашасындағы № 456 Жарлығымен Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссия (бұдан әрі – Мемлекеттік комиссия) құрылған болатын. Бұл комиссияның негізгі міндеті – тарихи әділеттілікті қалпына келтіруді аяқтау және саяси қуғын-сүргін құрбандарын толықтай саяси ақтау бойынша ұсыныстар әзірлеу. Осы маңызды шараларды жүзеге асыру мақсатында Қазақстандағы қуғын-сүргін бойынша отандық және шетелдік мұрағаттардың жаңа деректерін анықтау, жинақтау және талдау, ғылыми-сараптамалық қолдау көрсету, жабық мұрағаттарды құпиясыздандыру, оларды ғылыми айналымға енгізу, саяси қуғын-сүргін құрбандарының бірыңғай деректер базасын құру бойынша жұмыстар жүргізілуде.  Конференция барысында саяси қуғын-сүргін құрбандарының жаңа санаттарын анықтау жөніндегі Мемлекеттік комиссия жұмысының негізгі нәтижелерін талқылау жоспарлануда.

Конференцияда келесі бағыттар бойынша мәселелер талқыланады:

1. Қазақстандағы саяси қуғын-сүргіннің ерекшеліктері және қуғын-сүргін құрбандарын толық құқықтық және саяси ақтаудың ғылыми-әдістемелік мәселелері;

2. Қазақстанның тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығы үшін күрескерлерге, сондай-ақ ғылым, мәдениет және басқа да сала өкілдеріне қарсы қуғын-сүргін;

3. 1920 жылдардың соңы – 1930 жылдардың басында Қазақстанда кулактардың, байлардың, жартылай феодалдардың (орта шаруалардың) жойылуы;

4. Большевиктік-сталиндік үкіметтің шаруаларға қарсы күштеп ұжымдастыру, сатып алу және басқа да саяси науқандары;

5. Сталиндік депортациялар мен арнайы қоныс аударушылар;

6. Қазақстан аумағындағы ГУЛАГ лагерлері;

7. Дін қайраткерлеріне қарсы Қазақстандағы кеңестік репрессиялық саясат;

8. 1929-1931 жылдардағы халық көтерілістері мен наразылықтары;

9. 1916–1930 жылдардағы Қазақстаннан ауған мәжбүрлі босқындар және жад саясаты;

Конференцияға қатысу үшін тарихшылар, ғылыми-зерттеу институттарының ғалымдары, жоғары оқу орындарының, профессорлық-оқытушылық құрамның, мемлекеттік органдардың өкілдері, докторанттар, жас ғалымдар, БАҚ өкілдері шақырылады.

Уақыты: 2022 жылғы 15 қыркүйек, 11.00-14.00

Жұмыс форматы: конференция Zoom (идентификатор: _____, құпия сөз: ______) негізінде офлайн, онлайн режимінде өтеді.

Конференцияның жұмыс тілдері – қазақ, орыс, ағылшын тілдері.

Ұйымдастыру комитеті материалдар жинағын шығаруды жоспарлап отыр. Конференция бағдарламасына қосылу үшін ұйымдастыру комитетіне қатысушыларды тіркеу формасын ұсыну қажет (Қосымшаны қараңыз). Мұқият өңделген және өңделген мәтіндер ғана басылымға қабылданады.

Тіркеу формасы 2022 жылғы 20 тамызға дейін, баяндама (мақалалар) материалдары – 2022 жылғы 10 қыркүйектен кешіктірілмей қабылданады.

Мақаланың рәсімделуіне қойылатын талаптар:

Баяндаманы (мақалаларды, тезистерді) жариялау үшін материалдар келесі талаптарға қатаң сәйкес рәсімделуі керек: баяндама мәтіні (конференция тақырыбына қатысты және 7 беттен аспайтын) қазақ, орыс (немесе ағылшын) тілдерінде, тіркеу формасы MS Word мәтіндік редакторында терілуі керек; файл атауы мен жеке jpeg фигуралық файлдары автордың тегімен аталу керек.

1. Кестелер, диаграммалар, суреттердің аты болуы және Windows жүйесінде терілуі керек.

2. Бет пішімі: A4.

3. Жоғарғы жиектер – 2 см, төменгі жиектер – 2 см, оң жақ жиектер – 1 см, сол жақ жиектер – 3 см.

4. Шрифт: Times New Roman, KZ Times New Roman, кегль өлшемі – 12.

5. Жоларалық интервал – жалғыз.

6. Қызыл жолақ шегінісі: 1,0 см.

7. Ортасында кіші әріппен (қалың шрифт), аты-жөні. автор(лар). ТОЛЫҚ АТЫ. автор(лар), ғылыми дәрежесі, атағы (бар болса)

8. Төменде автор жұмыс істейтін мекеменің толық атауы және оның лауазымы көрсетілген.

9. Автордың толық аты-жөні астында баяндаманың тақырыбы ортасында БАС ӘРІППЕН (ҚАЛЫҢ ӘРІППЕН) көрсетіледі.

10. Абзац шегінісінен кейін бір интервал, тікелей баяндаманың (мақаланың) материалы.

11. Әдебиеттер (және дереккөздер) тізімі мақаланың соңында орналастырылады және шығармалардың аталу тәртібіне сәйкес құрастырылады. Мәтіндегі сілтемелер бастапқы бетті (қажет болған жағдайда) көрсете отырып, әдебиеттер тізіміне сәйкес сәйкес нөмір түрінде шаршы жақшаға қойылады, мысалы: [1, б. 2], [1, 2-b.] немесе [1, б. 2]. Барлық библиографиялық мәліметтер мұқият тексерілуі керек.

12. Кестелер, диаграммалар, суреттердің тақырыбы болуы және Windows ортасында терілуі қажет. Барлық сызбалар мен фотосуреттер жақсы контрастқа және кемінде 300 dpi қалпына ие болуы керек. Барлық иллюстрациялар дәйекті түрде нөмірленуі және тақырыпшалары болуы керек. Суреттің тақырыбы қысқа, бірақ мазмұны жағынан кең болуы керек. Кестелер көрнекі, аты, реттік нөмірі болуы керек. Кесте немесе сурет мәтінде жалғыз болса, нөмірленбейді. Мәтінде барлық кестелер мен суреттерге сілтеме жасалуы керек. Суреттер мен кестелер мәтінге қажетті жерге кірістіріледі.

13. Жалпы қабылданған сөздерден басқа сөздерді қысқартуға жол берілмейді. Қысқартулар толық транскриптімен бірінші рет айтылғаннан кейін ғана мәтінге енгізіледі (мысалы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясы – ҚР ҰҒА).

14. Ескертулер үстіңгі сызба түріндегі сандармен ресімделеді және дәйекті түрде нөмірленуі керек. Ескертулердің мәтіндері ЕСКЕРТПЕЛЕР бөлімінде мақаланың соңына сілтеме жасайды және үстіңгі сызық нөмірімен нөмірленеді. Мәтіндегі ескертулерге жол берілмейді.

Егер мақалада ЕСКЕРТПЕЛЕР мен ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ (ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕР) болса, онда ЕСКЕРТПЕ бөлімі бірінші орында болады.

15. Белгілерді унификациялау: тырнақшалар – «»; ғасырларда – рим цифрларымен, жылдар – арабша белгіленеді. Дефис (-) мен сызықша (-) қолданылуын ажырату керек. Соңғысы сандық, хронологиялық шектерді және т.б. белгілеу кезінде көрсетіледі: б. 89-92, 179-185-бб.; 1878–1879; 15-16 ғасырлар (соғусыз), немесе 15 ғасырдың соңы – 16 ғасырдың басы. (соғумен); 7–8 км; М.–Л. және т.б.

16. Табуляцияларды ЖАСАУҒА БОЛМАЙДЫ, сөздерді бос орынмен ерекшелемеңіз, автоматты режимде орындалатын командаларды, макростарды қолданыңыз, мәтінді үлгі ретінде сақтамаңыз.

17. Файлдардың атауы автордың тегі (мәтіндік файлдар үшін – Omarov_application.doc, Omarov_article.doc; иллюстрациялар үшін – Omarov_fig1.jpeg).

Редакция пішімдеу талаптарына сәйкес келмейтін мақалаларды қабылдамау құқығын өзіне қалдырады (төмендегі үлгіні қараңыз).

Баяндамаларды мына мекенжайға жіберіңіз:

Қазақстан, 050010, Алматы, көш. Шевченко, 28. ҚР ҒЖБМ Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, e-mail: aliya.aupenova@mail.ru, 87772412363 – Әупенова Әлия Укужановна.

ТЭИ  байланыс телефондары: тел./факс 8 (727) 261-67-19.

Байланыстағы тұлғалар: (ғылыми және ұйымдастыру мәселелерін шешу үшін)

Жобалық кеңсе (Нұр-Сұлтан) – PhD докторы, Қозыбаева Махаббат Мәлікқызы.

e-mail: koz.mahabbat_85@mail.ru, телефон: +7 777 367 80 83.

Ш. Ш. Атындағы Тарих және этнология институты (Алматы) – Смагулова Анар Мурзагалиевна – жоба үйлестірушісі, тарих магистрі, e-mail: anarsm75@gmail.com, тел.: +7 777 145 50 69.

МАҚАЛА РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ

Абдулина А.Т., ф.ғ.к. Ш. Ш. атындағы Тарих және этнология институты, этнология және антропология бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері   ТАРИХТАҒЫ ТҰЛҒА: ЗЕРТТЕУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ТӘСІЛДЕРІ   баяндама мәтіні, баяндама мәтіні, баяндама мәтіні   Пайдаланылған әдебиеттер мен дереккөздер тізімі:   1 Назарбаев Н.А. В потоке истории. – Алматы: Атамура, 1999. – 296 с. 2 Абусеитова М.Х. История Центральной Азии: концепции, методология и новые подходы // Материалы международной научно-теоретической конференции «К новым стандартам в развитии общественных наук в Центральной Азии». – Алматы: Дайк-Пресс, 2006. – С. 10–17. 3 Байтова А. Инновационно-технологическое развитие – ключевой фактор повышения конкурентоспособности // Казахстанская правда. – 2009. – № 269. – 28 июля.  

Тіркеу формасы (қазақ немесе орыс тілдерінде)

ер.  □                             әйел  □

ЧТегі 
 Аты 
 Әкесінің аты 
 Ғылыми дәрежесі, лауазымы 
 ұйым (ғылыми мекеменің, университеттің және т.б. атауы, оның орналасқан жері) 
 Электрондық пошта 
 Телефон/факс (халықаралық теру коды бар) 
 Баяндаманың тақырыбы 
 Қажетті техникалық құралдар 
 Қонақүйге тапсырыс беру керек (иә/жоқ) 

Құрметпен, ұйымдастыру комитеті