Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /var/www/iie/data/www/iie.kz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Басшылық – Құрманалина Нұргүл Нұрсұлтанқызы – Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Басшылық


Құрманалина Нұргүл Нұрсұлтанқызы


Аты-жөні: Құрманалина нұргүл нұрсұлтанқызы

Қызметі: ғалым хатшы

Ғылыми дәрежесі, атағы: PhD

Байланыс мәліметтері:  e-mail: nurgulca@mail.ru

Биографиясы

Құрманалина Нұргүл Нұрсұлтанқызы 1985 ж. 1-мамыр күні Алматы облысы Ақсу ауданының Сағабиен ауылында дүниеге келді. 2002 ж. сол жерде Т. Тоқтаров ат. орта мектепті үздік бітірді. 2002 ж. бері Алматы қаласында тұрады.

Білімі: жоғары

2002-2006 жж. – Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, тарих факультеті. Мамандығы: тарих және география (үздік диплом)

2006-2008 жж. – магистратура Абай атындағы ҚазҰПУ тарих факультеті. Мамандығы: тарих (үздік диплом)

2013-2016 жж. – PhD докторантура әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Ғылыми дәрежесі: 2017 ж. «Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресінің тарихнамасы (XVII-XVIII ғғ.)» тақырыбында PhD докторлық диссертациясын қорғады. Отандық кеңесші – т.ғ.д., профессор Т.Ә. Төлебаев, ал шетелдік кеңесші –  доктор Ширин Акинер (Ұлыбритания). Докторантура бағдарламасы бойынша Кембридж университеті жанындағы Орталық-Азия Форумында ғылыми тағылымдамадан өтті.

Кәсіби тәжірибесі:

2022 ж. – бүгінге дейін Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының ғалым хатшысы

2009-2019 жж. – Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтында лаборант, кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, жетекші ғылыми қызметкер, тарихнама, деректану және заманауи методология бөлімінің меңгерушісі

2009 ж. – Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы жалпыгуманитарлық дайындық факультетінің хатшы-референті, Алматы экономикалық колледжінде сырттай оқу бөлімінің методисті

2008 ж. – Қазақ спорт және туризм  академиясында лаборант, оқу-әдістемелік жұмыс бөлімінің әдіскері

2007-2008 жж. – Д.А. Қонаев музейінің қараушысы, экскурсия жүргізушісі

Ынталандыру:

2018 ж. – Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының «Үздік жас ғалымы» медаль мен сертификат

Ғылыми бағыты: ғылыми жұмыс бағыты қазақ-жоңғар күресінің тарихнамасы, Қазақстанның жаңа заман тарихнамасы және тарихы, ауызша тарих мәселелері, қазақтардың киелі жерлерінің зерттелуі, ағартушылық мәселелерімен байланысты.

8 ғылыми жобада орындаушы болды. Оның ішінде бір жобаның жетекшісі – «Қазақ хандарының, сұлтандарының және батырларының өмірі мен қызметінің беймәлім қырлары туралы құпиясыздандырылған Ресей мұрағаттары (18 – 19 ғасырдың бірінші жартысы)»

Жарияланымдар: отандық және шетелдік басылымдардағы  60-тан астам мақалалар мен шолулардың авторы.

Мақалалар және баяндамалар:

1 ХІХ ғ. қазақ қоғамындағы жатақтардың жағдайының орыс тарихнамасында зерттелуі //«Президенттің 2008 жылғы Халыққа жолдауына сәйкес туындаған қоғамдық ғылымдардың проблемалары» (тарих факультетінің магистранттарының мақалалар жинағы) Абай ат. ҚазҰПУ. – Алматы, 2008. – Б. 64– 69.

2 Шоңай батыр тарихынан // «Аудиовизуалды құжаттар тарихи білім жүйесінде» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 15 қараша 2013. / Жауапты ред. Н.К. Алпысбаева. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 252 б. – Б. 125– 128.

3 Ел аузындағы Көтентәуіп әулие тарихынан // Бекмаханов оқулары аясындағы «Е.Б. Бекмаханов және тарихи тұлғаларды тану мәселелері»: халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – Б. 107–110.

4 Из современной казахстанской историографии этнонима «калмык» // Материалы Международной (заочной) молодежной научно-практической конференции «Наука в современном мире» / под общ. ред. А.И. Вострецова. – Нефтекамск: РИО ООО «Наука и образование», 2015. – С. 13–15.

5 Қазақ-жоңғар күресін зерттеудегі халық ауыз әдебиетінің орны // Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных статей VІІІ Междунар. научн.-практ. инт.-конф. – Переяслав-хмельницкий, 2015. – Вып. 8, ч. 2. – С. 58–61. https://iscience.in.ua/arkhyv/22-23-dekabria-2015/isctoricheskie-nauki-3/863-kaxak-gon-1.

6 Ойрат этнонимінің зерттелу тарихынан // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. – URL: http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/277 (бірл. авт. Төлебаев Т.Ә.).

7 Казахско-джунгарские отношения в трудах дореволюционных российских ученых // Bylye Gody. – 2016. – Vol. 41, Is. 3. – С. 753–760 (соавт. Тулебаев Т., Сексенбаева Г., Байгунаков Д.). – URL: http://bg.sutr.ru/journals_n/1472756644.pdf.

8 Қазақ-жоңғар күресі мәселелерінің 1920-1953 жж. зерттелуі // Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы. Тарих және саяси-әлеум. ғыл. сериясы. – 2016. – № 3 (50). – Б. 310– 315.

9 Некоторые вопросы современной российской историографии казахско-джунгарских отношений // Bylye Gody.– 2016. – Vol. 39, Is. 1. – С. 253-260. (соавт. Тулебаев Т., Алпысбаева Н.) http://bg.sutr.ru/journals_n/1458582608.pdf.

10  Жоңғарлар туралы қытай тарихнамасынан // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. – 2016. – № 3(82). – С. 54-60. (бірл. авт. Қанай Ө.)

11  Халық ауыз әдебиетіндегі қазақ-жоңғар күресінің кейбір мәселелері // Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғыл. сер. – 2016. – № 2 (49). – Б. 366– 371.

12 М. Тынышбаевтың Ақтабан шұбырынды… туралы тұжырымдарына орай // Интеграционные процессы в науке в современных условиях: матер. межд. научн.-прак. конф. – Прага, 2016. – Б. 138-141. https://elibrary.ru/item.asp?id=28169983.

13  История русско-крымских отношений: новая книга – новый взгляд // Евразийский союз ученых (ЕСУ) Ежемесячный научный журнал. №2(23) / 2016. Часть 3. – С. 141-143. (соавт. Тулебаев Т.А.) http://euroasia-science.ru/istoricheskie-nauki/istoriya-russko-krymskix-otnoshenij-novaya-kniga-novyj-vzglyad//.

14  Nomadic Empire and Its Enemy: The Views of English-speaking Historians // «The Ninth International Conference on Eurasian scientific development». Proceedings of the Conference. Austria, Vienna. 2016. – Р. 53-57. (co-author Tulebaev T.) http://ppublishing.org/upload/iblock/291/Conf-Eurasia-09.pdf.

15  Тәуелсіз Қазақстандағы қазақ-жоңғар күресінің зерттелу мәселелері // Отан тарихы. – №3. – 2017. – Б. 37–52.

16  Қазақ-жоңғар қатынасы алыс шетел зерттеушілерінің еңбектерінде // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. – URL: http://edu.e-history.kz/kz/publications/view/725. – 2017.

17 Просветительская работа царского правительства в Семиречье в начале ХХ века (по документам фонда заведующего переселенческим управлением Семиреченской области) // Bylye Gody. 2018. Vol. 49. Is. 3. September, 2018. – С. 1296–1306. https://bg.cherkasgu.press/journals_n/1535635865.pdf.

18 Қазақ-жоңғар соғысының тарихнамасынан (1953-1991 жж.) // Edu.e-history.kz электрондық ғылыми журналы. 2018. URL: http://edu.e-history.kz/kz/publications/view/846

19 К вопросу историографии сакральных объектов казахов Узбекистана // LINGVO-SCIENCE. – № 24. – 2019. – С. 3–5.20 Из истории деятельности общества «Талап» // Тенденции развития науки и образования. – 2021. – № 73. –Ч.8. – С. 162– 168. (соавт. Каипбаева А.Т.)