Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Governance


Zhenis Zhomart Zhenisuly


Full name: ZHENIS ZHOMART ZHENISULY

Position: Leading Researcher

Academic degree, title: candidate of historical science, PhD

Contact details:

e-mail: zhozhengis@gmail.com

Biography

Born June 10, 1972 in the village. Karakur, Suzak district, Turkestan region. In 1988 he graduated from high school. G. Muratbaeva. Since 1990 lives in Almaty.

Higher education

1990–1995 – Al-Farabi Kazakh National University, Faculty of Oriental Studies. Specialty: historian-orientalist, translator of the Persian language.

2007-2009 – Master’s program of the National Defense University named after the First President – Leader of the Nation, specialty: military and administrative management.

Academic degree: in 2003 he defended his thesis on world history: spiritual and political aspects of the conquest of Iran by the medieval Turks. Scientific adviser – Doctor of Historical Sciences, prof. CM. Syzdykov. He had a scientific internship at the University of Tehran and at the University of Beheshti (Iran).

Professional experience:

2021 to present – Leading Researcher at the Institute of History and Ethnology named after Ch.Ch. Valikhanov.

2019-2021 – Senior Lecturer UYYADK

2015-2017 – Head of the Department of Iranian Studies of Al-Farabi Kazakh National University

2009-2015 – Head of the Department of Public Disciplines of the National Defense University named after the First President – Leader of the Nation

2001 – 2007 – senior researcher at the Institute of Turkic Studies of the MKTU named after. Yassaui

1996-1998 – junior researcher at the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan

Rewards:

2017 – Diploma of the 1st degree of the Association of Universities of Kazakhstan for the best research on the history of Kazakhstan.

Scientific interests: scientific interests are connected with the study of the history of spiritual processes in the medieval Turkic states, in the Golden Horde and in the Kazakh Khanate. As well as questions of ideology and ideological processes in medieval states. He was a performer in 9 scientific projects.

Publications: author of more than 100 articles and reviews published in domestic and foreign publications.

1.         Ежелгі және ортағасырлардағы түркі тайпалары мен Иранның мәдени, саяси қарым-қатынастары. Оқу құралы. -Алматы, «Қазақ университеті», 2017 жыл.

2.         “Түркі мемлекеттеріндегі дәстүрлі дүниетаным” монографиясы Алматы, 2022

3.         ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНДАҒЫ ЖҮЗДІК БӨЛІНІСТІҢ РУХАНИ-ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗІ ЖӘНЕ ОНДАҒЫ БИЛЕРДІҢ ОРЫНЫ//Абай атындағы ҚҰПУ Хабаршысы, «Тарих және әлеуметтік ғылымдар» сериясы, 3(70),  2021 77-83 беттер.

4.         SPIRITUAL-CULTURAL INFLUENCE OF IRAN TO KAZAKHSTAN AFTER PURCHASING  INDEPENDENCE\\«edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 2(10), 2017

5.         THE ROLE OF IRAN IN RELATIONS BETWEEN KAZAKHSTAN AND THE GULF COUNTRIES: HISTORICAL ANALYSIS\\«edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 2(10), 2017

6.         ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА В СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВАХ И ИСЛАМ (VІІ-ХІІІ В.В.)\\«edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 2 сәуір-маусым 2020

7.         МОҢҒОЛ ИМПЕРИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛУ КЕЗЕҢІНДЕГІ  ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛ\\«edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 10 қазан-қараша 2021

8.         UNITED STATES-RUSSIAN CONFLICT OVER WEALTH AND OIL IN CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 7(45), 2021

9.         ҚОҢЫРАТ ТАЙПАСЫ ҒҰНДАРДЫҢ МҰРАГЕРІ РЕТІНДЕ. Отан тарихы\\ март 2022

10.       АЛАТАУ БАТЫР ТУРАЛЫ ШЫҒЫС ТІЛДЕРІНДЕ ЖАЗЫЛҒАН ДЕРЕКТЕРДІ ЗЕРТТЕУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ\\«Оғыздар мемлекетінің негізін қалаушы тұлғалардың бірі Қарақ хан мен қазақ ұлтының батырларының бірі Алатау батырдың ел бірлігін қалыптастырудағы алатын орындары мен өзара тарихи сабақтастығы» атты халықаралық ғылыми танымдық конференция материалдары. –Алматы, Даладизайн баспасы, 2021 жыл. 104-112 беттер

11.       ЖОШЫ ҰЛЫСЫ МЕН ИРАНДАҒЫ ЕЛХАНДАР МЕМЛЕКЕТІ АРАСЫНДАҒЫ САЯСИ ЖӘНЕ МӘДЕНИ ҚАТЫНАСТАР. Түркістан қаласында өткен “Ұлы Даланың жеті қыры: Ұлттық тарих уақыты” атты халықаралық ғылыми практикалық конференцияның материалдары. Түркістан, 20-21 қараша, 2019.
12.       PROSPECTS OF COOPERATION BETWEEN IRAN AND KAZAKHSTAN WITHIN THE FRAMEWORK OF THE “SILK ROAD ECONOMIC BELT” PROJECT\\ Материалы международной конференции “Transport Diplomacy and the Silk Roads”, Iran, Tehran, 2019, 317-331 беттер

13.       «ХОРАСАННЫҢ ТҮРКІ- ҚАЗАҚ МӘДЕНИ-РУХАНИ ТАРИХЫНДАҒЫ ОРЫНЫ» // Әл-Фараби атындағы ҚҰУ шығыстану факультетінің ұйымдастырған «Абай және парсы шайырлары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 25.12.20.

14.       «Шыңғысхан империясы көне түркі мемлекеттілігінің мұрагері»\\ «Қ.Ж. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласын іс жүзінде жүзеге асыру аясында шет елдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің өзектілігі» атты Республикалық ғылыми практикалық конференция материалдарының жинағы, 28 қыркүйек 2021 жыл. 20-28 беттер.

15.       ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ТҮРКІ МЕМЛЕКЕТТЕРІНДЕГІ САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК ТӨҢКЕРІСТЕРДІҢ ДІНИ АСТАРЛАРЫ.          Қазақтану. Ұлт Академиясы журналы. № 1 (2020)

16.       Қазан хан.      Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. Қазақстан Республикасы БжҒМ Ғылым Комитеті Ш.Ш. Уәлиханов ат. тарих және этнология институты. 2-том, 2019 ж.

17.       Қазан хандығы.         Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

18.       Қазан түркі бірлігінің символы ретінде.    Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

19.       Қырым хандығы.       Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

20.       Қоқан хандығы.         Қазақстан.Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

21.       Қызылбастар – түркі тілдес ұлыс. Қазақстан.Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

22.       ҚАДЖАРЛАР ӘУЛЕТІ.       Қазақстан.Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

23.       Қалы кілем    .           Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

24.       Қашқай халқы.          Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

25.       Кеңес тарихи мағынасы.      Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

26.       Көшпелі өзбектер мемлекеті – қыпшақ тайпалары негізінде құрылған мемлекет (қ. Әбілхайыр хандығы).             Қазақстан.Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

27.       Кутейбаның түркі иеліктеріне жорығы – араб әскерлерінің оңт. Қазақстан жеріне басып кіруі (705-715)           .           Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

28.       Кушан патшалығы (б.з.б 1 ғ. – б.з. 5 ғ.) – орт. Азиядағы көне мемлекет.            Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

29.       Лақайлар.       Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

30.       Манихей діні. Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

31.       Маңғытай руы.          Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

32.       Маңғыт.         Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

33.       Медресе шығу тарихы.         Қазақстан. Тарих энциклопедиясы. 2-том, 2019 ж.

34.       Міржақып Дулатов\Миржакып Дулатов\Mirjakip Dulatov.             «Қазақстан тарихы» интернет порталы, 2019 ж.

35.       Бейбарыс сұлтан\Султан Бейбарс\Sultan Beybars. «Қазақстан тарихы» интернет порталы, 2019 ж.