Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

ПЦФ жобалары


Шетелдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеу


ЖТН OR11465477 БНҚ жобасы / бағдарламасы жөнінде ақпарат

Ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарлама тақырыбының атауы: «Шетелдік аудиторияға арналған Қазақстанның қысқаша тарихын жазу». Өтінім берілетін ғылымды дамытудың басым бағытының атауы: Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер. Өтінім берілетін мамандандырылған ғылыми бағыттың атауы, зерттеудің түрі: Гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі, қолданбалы, пәнаралық зерттеулер: Рухани жаңғыру және Ұлы даланың жеті қыры. 

Мемлекеттік стратегиялық маңызды міндетті шешу үшін бағдарлама жасалды: ҚР Президенті Қ.К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» бағдарламалық мақаласы («Егемен Қазақстан» газ., 2021 жыл 5 қаңтар). 

Бағдарламаны іске асыру орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко к-сі, 28

Бағдарламаны бастаудың болжанған күні және бағдарламаның ұзақтығы: 01.01.2021 ж. – 31.12.2022 ж. 

Бағдарламаға өтінім беруші-ұйымдастырушы: Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты. 

Бағдарламаны орындаушылар (бағдарламаны жүзеге асыруға қатысатын барлық субъектілердің аты): жетекші тарихшы ғалымдар – ежелгі дәуірден бүгінге дейінгі Қазақстан тарихының жекелеген кезеңдерін зерттеуші мамандар. 

Бағдарламаның мақсаты – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған іс-шаралар шеңберінде Дүниежүзілік тарих мәнмәтінінде қазақ халқының көпғасырлық тарихы туралы объективті білімді қалыптастыру үшін жаңа тұжырымдамалық тәсілдер тұрғысынан шетелдік қауымдастық үшін ғылыми-көпшілік сипаттағы Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеу. 

Бағдарламаның міндеттері:

– Қазақстан тарихының өзекті мәселелерін тұжырымдамалық тұрғыдан қайта қарастыру және ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері мен оқиғаларын бөліп көрсету, Қазақстан аумағындағы мемлекеттік құрылыстың, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамудың ерекшеліктерін, Ұлы дала халықтарының әлемдік мәдениет пен өркениетке қосқан үлесін анықтау;

 • елімізде және шетелде жарияланған Қазақстан тарихы бойынша ғылыми және танымал ғылыми әдебиеттерді жинақтау және талдау;
 • Қазақстан туралы сараптамалық пікірлерді анықтау;
 • отандық және шетелдік мұрағаттар қорларындағы Қазақстан тарихы бойынша мұрағат материалдарын анықтау және зерделеу;
 • жетекші отандық тарихшы-ғалымдарды тарта отырып, ғылыми ұжым құрып, Қазақстанның қысқаша тарихы дайындау үшін редакциялық алқалар жасақтау;
 • шетелдік оқырмандардың ерекшеліктерін ескере отырып, Қазақстанның қысқаша тарихының құрылымын, тарихи мәліметті ұсынудың әдіснамалық тәсілдерін қолдануды, көрнекі материалдарды ұсыну қағидаттарын, т.б. мәселелерді талқылау мақсатында дөңгелек үстел өткізу; Қазақстан тарихының өзекті және пікірталас тудыратын мәселелерін талқылау үшін республикалық және халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялар, кейіннен конференция материалдарын жеке жинақтарда жариялау үшін дөңгелек үстелдер өткізу;
 • Қазақстанның қысқаша тарихын қазақ/орыс тілдерінде дайындалатын ұжымдық еңбек тараулары мен бөлімдерінің әрқайсысына қатаң ғылыми сараптама жүргізу, қосарланған жасырын рецензиялауды ұйымдастырып, соған орай авторларға толықтырулар мен түзетулер енгізуге қайта жіберу;
 • редакцияланған ғылыми материалдардың соңғы нұсқаларын ағылшын тіліне аудару;
 • Қазақстанның қысқаша тарихы үлгісінің соңғы нұсқасын ғылыми және көркем редакциялау;
 • «Ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі Қазақстанның қысқаша тарихы» ғылыми-көпшілік басылымдарын 3 тілде дайындау;
 • ҚР СІМ және шетелдік дипломатиялық өкілдіктер мен консулдық мекемелер қызметкерлерінің алдында 3 тілде дайындалған Қазақстанның қысқаша тарихы таныстыру.

Ұсынылып отырған бағдарламаның мақсаттары мен міндеттері «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2019-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы», «Архив-2025», «Рухани жаңғыру» сияқты мемлекеттік ғылыми бағдарламалардың талаптарына сәйкес айқындалған және «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының талаптарына жауап береді.

Бағдарлама Елбаы Н.Ә. Назарбаевтың 2017 жылғы 12 сәуірдегі «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», 2018 жылғы 21 қарашадағы «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық мақаласы; «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №827 Қаулысы; ҚР Президенті Қ.К. Тоқаевтың 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Қазақстан Жаңа нақты ахуалда: әрекет ету уақыты» Жолдауы; ҚР Президенті Қ.К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» бағдарламалық мақаласы («Егемен Қазақстан» газ., 2021 жыл 5 қаңтар) сияқты стратегиялық құжаттарда қойылған міндеттерді шешуге бағытталған.

Күтілетін нәтижелер:

Кешенді зерттеу нәтижелері 1 ғылыми-көпшілік сипаттағы «Ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі Қазақстанның қысқаша тарихы» кітабында, 2 конференция материалдар жинағында ұсынылатын болады. Бағдарлама шеңберінде Arts and Humanities Citation Index индекстелетін және (немесе) Scopus базасында CiteScore бойынша процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымдарда 2(екі) мақала, рецензияланатын шетелдік басылымдарда (РҒДИ) 4 (төрт) мақала және отандық басылымдарда (БҒСБК ұсынған) 10 мақала жариялау жоспарлануда. 

Бағдарламаның ғылыми жетекшісі – Қабылдинов Зиябек Ермұқанұлы – Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының директоры, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, тарих ғылымдарының докторы, профессор.

Негізгіорындаушылар:

 1. Әбдіров Мұрат Жеткергенұлы – Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының бас ғылыми қыметкері, Қазақ ұлттық білім беру академиясының академигі, тарих ғылымдарының докторы,профессор (Қазақстан, Алматы қ.). 
 2. Торланбаева Кенже Өскенбайқызы – тарих ғылымдарының докторы,профессор (Қазақстан, Алматы қ.)ORCID: 0000-0003-0343-8887.
 3. Әбіл Еркін Аманжолұлы – Мемлекет тарихы институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы,профессор (Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ.).

Author ID Scopus – 55801644900; ORCID ID 0000-0001-8722-3992; Researcher ID in Publons AAS-1229-2020.

 1. Темірғалиев Радик Жексенбайұлы – тарихшы, «Аспандау» ғылыми-білім беру қорының басқарма мүшесі (Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ.). ORCID: 0000-0002-0905-2363. 
 2. Абдулина Ақсұнқар Тұрсынқызы – Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты этнология және антропология бөлімінің меңгерушісі, тарих ғылымдарының кандидаты (координатор) (Қазақстан, Алматы қ.) ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8556-3432.
 3. Сақтағанова Зауреш Ғалыжанқызы – Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті этномәдени, тарихи, антропологиялық зерттеулер орталығының директоры, тарих ғылымдарының докторы,профессор (Қазақстан, Қарағанды қ.). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5881-482X. Индекс Хирша.
 4. Аяған Бүркітбай Гелманұлы – Мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы,профессор (Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ.).

Қосымша жобаны орындауға Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының қызметкерлері тартылды..

2021 ж.негізгінәтижелері:

1. 2021 ж. 22 шілдеде «Қазақстанның ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі қысқаша тарихы (шетелдік аудитория үшін)» басылымын әзірлеу әдістемесі, қағидаттары және жобаны іске асыру тетігі» тақырыбында методологиялық дөңгелек үстел өткізілді.

2. Архивтік құжаттарды анықтау және жинау мақсатында Нұр-сұлтан қаласына ғылыми іссапар (21-30.07.21) жүзеге асырылды, Нұр-сұлтан қаласының мемлекеттік архивінде XX ғ. басындағы Қазақстан тарихы бойынша 14 құжат анықталды және көшірілді.

3. Сонымен қатар, Ресей Федерациясында Санкт-Петербург қ. (22.08. – 06.09.2021), Омбы қ. (02-26.08.2021), Мәскеу қ. (09-30.10.2021) зерттеу тақырыбы бойынша архив құжаттарын, ғылыми әдебиеттерді анықтау және жинау мақсатында шетелдік ғылыми іссапарлар жүзеге асырылды. 

Санкт-Петербургтегі Ресей мемлекеттік тарихи архивінде 26 сақтау бірлігінен 587 кадр архив құжаттары сканерлеуге және суретке түсіруге берілді; Ресей Ұлттық кітапханасының қорында сақталған 27 басылымнан 495 кадр сканерлеуге және суретке түсіруге берілді.

Омбы облысының тарихи архивінде архив материалдары зерделеніп, 400-ге жуық парақ көлемінде құжаттар алынды. Мәскеуде Ежелгі актілердің Ресей мемлекеттік архивінде жұмыс нәтижесінде 108 архив құжаттары зерттелді (980 б.).

4. 2021 жылғы 28 қыркүйекте «Шетелдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеу» мемлекеттік тапсырма мен бағдарламалық-нысаналы қаржыландырудың ғылыми жобасын орындау шеңберінде ҚР БҒМ ҒК Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтында «Қ.-Ж.К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын іс жүзінде жүзеге асыру аясында шетелдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің өзектілігі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция өткізілді.

5. Нәтижелер мақалаларда, методологиялық дөңгелек үстел мен республикалық ғылыми-практикалық конференциядағы баяндамаларда, конференция материалдарының жинағында көрсетілген. Ғылыми және ғылыми-көпшілік мақалалар жарияланды: БҒСБК басылымдарында – 9, шетелдік рейтингтік журналдарда (РҒДИ) – 2, республикалық журналдарда – 5, БАҚ-та – 8, баяндамаларда – 7, конференция материалдарының жинағында – 43. 

6. Жоба бойынша екі тілде (орыс және ағылшын, көлемі – 150 б., бір жарым интервалмен) аралық есеп дайындалды. 

2022 ж.негізгі жоспарлар:

– ұжымдық еңбектің орыс тіліндегі қысқаша тарихын көрсететін «ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі Қазақстанның қысқаша тарихы» тараулары мен параграфтарының әрқайсысына қатаң ғылыми сараптама жүргізу, мәтіндерді антиплагиаттан тексеруді, кейіннен олардың авторлары ескертулер бойынша пысықтай отырып, қосарланған жасырын рецензиялауды ұйымдастыру.

– редакцияланған ғылыми материалдардың соңғы нұсқаларын қазақ және ағылшын тілдеріне аудару;

– Қазақстанның қысқаша тарихы макетінің соңғы нұсқасын ғылыми және көркем редакциялауы;

– 3 тілде «Ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі Қазақстанның қысқаша тарихы» атты ғылыми-көпшілік кітапты басып шығару;

– Қазақстан тарихының өзекті және пікірталас мәселелерін талқылау үшін халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізу, кейіннен жинақта материалдарды жариялау;

– ҚР СІМ қызметкерлері алдында Қазақстанның қысқаша тарихын 3 тілде таныстыру;

– БҒСБК басылымдарында – 5, шетелдік рейтингтік журналдарда (РҒДИ) – 2, Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index Web of Science базасында индекстелетін және (немесе) Scopus базасында CiteScore бойынша кемінде 35 (отыз бес) процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымдарда жариялау – 2, БАҚ-та – 5. 

– Жоба бойынша қорытынды есепті екі тілде (орыс және ағылшын) дайындау.

Жобабойынша2021жылғыжарияланымдары

IҒылымимақалалардышетелдікрейтингтікжурналдардажариялау (РҒДИ)

 1. Калыбекова М.Ш., Кабульдинов З.Е. Из истории политических репрессий казахов в Республике Узбекистан: историографический обзор проблемы // The scientific heritage. – 2021. – № 72. – С. 15–18 (РИНЦ).
 2. Калыбекова М.Ш., Касымова Д.Б. Роль и место Казахстана военно-стратегических планах СССР в послевоенное время // The scientific heritage. – 2021. – № 74. – С. 3–8 (РИНЦ)

IIБҒСБКжурналдарындағы жарияланымдар:

 1. Бейсембаева А.Р., Кабульдинов З.Е. Предпосылки, причины и ход выбора в ханское достоинство султана Уали // Вестник КазНу. Серия историческая. – 2021. – № 1. – С. 47–57).
 2. Абдулина А.Т. К практике миссионерской деятельности Русской православной церкви в Семиречье // Отан тарихы. – 2021. – № 2. – С. 66–79.
 3. Абдулина А.Т. Воспоминания очевидцев о голоде 1930-х гг. в Казахстане: вопросы источниковедения и отражение повседневности // Отан тарихи. – 2021. – № 3. – С. 92-100.
 4. Касымова Д.Б., Кудайбергенулы Б. Некоторые аспекты вопросов языковой политик в послевоенное время и позиция руководства Казахской ССР // Отан тарихы. – 2021. – № 2 (94). –С. 114–126.
 5.  Kuanbay О.В. The colonial policy of the Russian empire in relation to the Kazakhs of the West Siberian governorship in archival documents (ii half of XIX c.) // Отан тарихи. – 2021. – № 3. – С. 67-74.
 6.  Муканова Г.К., Байжуманова З.Б. Ахмет Байтурсынов и Смагул Садвокасов: консенсус в поисках национально-государственной идентичности // Отан тарихи. – 2021. – № 3. – С. 84-92.
 7. Сактаганова З.Г., Коровушкин Д.Г., Байгожина Г.М. Советская национальная политика в Казахской ССР в 1946-1991 гг.: историография проблемы // Отан тарихи. – 2021. – № 3. – С. 15-23.
 8.  Сактаганова З.Г. Политические репрессии в Казахстане в 1920-1980-е гг.: этапы, последствия и проблемы реабилитации // Отан тарихи. – 2021. – № 3. – С. 136-144.
 9. Torlanbayeva К. Colonial Russia’s policy towards islam in Kazakhstan (based on the materials of the Orenburg state archive) // Отан тарихи. – 2021. – № 4 (в печати).

IIIБасқа да отандық ғылыми журналдардағы жарияланымдар:

 1. Абдулина А.Т. Первая научно-этнографическая энциклопедия // Қазақ тарихи. – 2021. – № 4. – С. 19–22.
 2. Аяган Б.Г., Калиева М. Ш., Сатанов А.Б. Ислам в Казахстане: история распространения и современность // Электронный научно-образовательный журнал «История». – 2021. – T. 12. – Выпуск 5 (103). – URL: https://history.jes.su/s207987840015887-4-1/ (дата обращения: 03.08.2021).
 3. Әбікей А.М., Утегалиева А.Ж., Саурыкова Ж.С. 1928-1929 жж. Қазақ байларын тәркілеу науқаны // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 3(27), 2021. – URL: https://edu.e-history.kz/kz/publications/view/1678 (дата обращения: 03.08.2021)..
 4. Торланбаева К.У. Некоторые исследования по истории тюрков // Шыгыс. 2021. – № 1. – С. 46–56.
 5. Шашаев Ә.Қ., Құрманалина Н.Н., Қоңқабаева А.Н. Сәбитовтың қоғамдық-ғылыми мұрасы мен өмірінің бастапқы кезеңі // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. – 2021. № 3(27). – URL:https://edu.e-history.kz/kz/publications/view/1684 (дата обращения 2021-09-20).

IVКонференция жинақтарындағы жарияланымдар:

 1. Абдиров М.Ж. Праказахстан: предки казахов в древнейшей и древней истории края // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 29-34.
 2. Абдулина А.Т. К вопросу о возникновении жузов у казахов // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 57-62.
 3. Абдулина А.Т. Казахский язык: формирование и особенности // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 53-57.
 4. Абиль Е.А. Методологические принципы репрезентации национальной истории в «Краткой истории Казахстана» // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 195-198.
 5. Айтмухамбетова Б.А. К. 175-летию великого акына казахского народа – Жамбыла// Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 237-245.
 6. Ақпар А. В. В. Радловтың түркі ескерткіштерін зерттеуі // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 198-204.
 7. Апендиев Т.А.Архивы говорят: реабилитация и память // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 205-207.
 8. Аяган Б.Г. Дезинтеграция СССР по архивным материалам и в воспоминаниях современников // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 150-158.
 9. Әбікей А.М. ХХ ғ. 20-шы жылдар соңындағы қазақ ауылындағы кәмпеске // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 158-165.
 10. Бекетай Қ.Қ. Қазақ этносының қалыптасуындағы алты сан алаштың орны мен маңызы // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 65-70.
 11. Белоус С.Г. Аграрная политика Российской империи в Казахстане в конце XIX ‒ начале XX вв. // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 89-92.
 12. Белоус С.Г. Инструментарий устной истории в лаборатории историка // Парадигма современной науки глазами молодых: сборник материалов ХV международной научно-практической конференции, посвященной памяти основателей Костанайского филиала «ЧелГУ» Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова (г. Костанай, 12 апреля 2021 г.). – Костанай, 2021. – С. 634‒636.
 13. Белоус С.Г. Человек на войне: устные свидетельства казахстанцев // История России с древнейших времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды: сборник статей Международной научно-практической школы-конференции молодых ученых (11‒14 октября 2021 г.) / Отв. ред.: Ю.А. Петров, О.А. Плех; Министерство науки и высшего образования РФ; Институт российской истории РАН; Совет молодых ученых ИРИ РАН. ‒ М.: Институт российской истории РАН. 2021 г. ‒ С. 362‒370.
 14. Бобров Л. А., Новоселов В.Р. Сабля-инсигния хана Аблая и хана Вали из собрания оружейной палаты Московского Кремля // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 207-212.
 15. Дәулетхан Ә. Құрманғазы Сағырбаев: өмірі мен творчествосы // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 255-265.
 16. Досымбаева А.М. Развитие культур тюркских народов на территории Казахской степи и Восточной Европы в средневековый период // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 71-75.
 17. Ескекбаев Д. XX ғасырдың орта кезеңіндегі Қазақстандағы аграрлық мәселелер Ресей мұрағаттық деректерінде // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 165-171.
 18. Жеңіс Ж.Ж. Шыңғысхан империясы көне түркі мемлекеттілігінің мұрагері // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 35-40.
 19. Жунусова Б.Н. Казахская степь в XIX веке глазами ссыльного поляка// Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 93-102.
 20. Кабульдинов З.Е. Предки, детские годы и юношество Жумабая Шаяхметова // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 265-270.
 21. Қаипбаева А.Т. Патшалық Ресей тұсындағы түркістан өлкесі: білім беру ісінің ұйымдастырылуы // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 105-108.
 22. Қажет А. «Хан атпақ» («Хан талапай») ойынын қайта жаңғыртсақ… // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 62-64.
 23. Касымова Д.Б. Некоторые аспекты развития политической культуры казахов Китая в годы Второй мировой войны // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 172-178.
 24. Конкабаева А. 106-я Национальная кавалерийская дивизия: история формирования и трагическая судьба // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 179-182.
 25. Лебаев Ф.Р. Қазақ халқының көрнекті ұстаз-ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 270-278.
 26. Максутова А.А. М.Х. Дулатидің «Тарих-и-Рашиди» деректерінің орта ғасырлар тарихындағы орны // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 217-221.
 27. Мурзаходжаев Қ.М. 1921-1922 жж. Қазақстандағы ашаршылық мәселесін зерттеуде назар аударуды талап ететін кейбір мәселелер (Ақтөбе облысының мемлекеттік архивінің құжаттары негізінде) // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 182-184.
 28. Омарбекова А.О. Қазақтың дәстүрлі қыз бала тәрбиесі // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 76-81.
 29. Оралова А.А. Конституция – халық бірлігі мен мемлекет тәуелсіздігінің берік негізі // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 221-225.
 30. Сактаганова З.Г. Документы о последствиях коллективизации и убыли скота в Казахстане: из фондов государственного архива Карагандинской области // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 184-188.
 31. Саркенова К.А. 1921–1922 жылдардағы қазақ даласындағы ашаршылық мәселесінің зерттелуі // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 188-194.
 32. Сарманова С.Р. Традиционная культура немцев Казахстана в контексте проблемы идентичности // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 225-228.
 33. Смагулов Б.К. 150-летию первого казаха – чемпиона мира по борьбе Хаджимукана Мунайтпасова // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 278-282.
 34. Смагулова А.М. Культурный ландшафт Восточного Казахстана в контексте междисциплинарности: к постановке проблемы // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 229-236.
 35. Табылдиева О.Д. Патшалық әкімшілік реформалардың Маңғыстау өңірі басқарылуы мен сот жүйесіне әсері // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 109-111.
 36. Тасболатұлы Б. Қаңлы мемлекеті-қазақ мемлекеттілігінің негізі // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 40-48.
 37. Темиргалиев Р.Т. Значение фактора джунгарской угрозы в казахско-русских переговорах начала 30-х гг. XVIII в. // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 112-117.
 38. Тілеубаев Ш.Б. Жетісудағы 1916 жылғы көтеріліс және хан сайлау дәстүрінің қайта жаңғыруы // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 117-122.
 39. Торланбаева К.У. Тюркская эпоха в истории Казахстана через призму степной цивилизации // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 48-52.
 40. Торланбаева К.У. Достойнейший из достойнейших сынов казахской земли // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 283-285.
 41. Туякбаев М.Қ., Саипов А. Ескі Түркістан пантеоны // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 81-88.
 42. Тылахметова А.С. Абылай ханның дипломатиясы: ішкі және сыртқы саясаты // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 122-134.
 43. Шашаев Ә.Қ. Түркістан өлкесіндегі полицейлік мекемелердің тарихы// Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). – Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. – С. 134-149.

V Бұқаралық ақпарат құралдарындағы (БАҚ) жарияланымдар:

 1. Абдулина А.Т. Казахстан: интерес к своей истории // Вечерняя Астана. – 2021. – 30 августа.
 2. Абдулина А.Т. За строкой Послания // Вечерняя Астана. – 2021. – 14 сентября.
 3. Әбіль Е. Бізде бір тұтас тарих жоқ // Астана ақшамы.  – 2021. – 30сентября. – С. 4.
 4. Белоус С.Г. Главной целью Казахстана является создание конкурентоспособной нации // Вечерний Алматы. – 2021. – 1 мая. – URL: https://vecher.kz/glavnoy-tselyu-kazakhstana-yavlyaetsya-sozdanie-konkurentosposobnoy-natsii-7126 (дата обращения 2021-09-20).
 5. Кабульдинов З.Е. Изучение Улуса Джучи – работа ради будущего // Казахстанская правда. – 2021. – 8 июня. – URL: https://www.kazpravda.kz/news/ruhani-zhangiru/izuchenie-ulusa-dzhuchi–rabota-radi-budushchego (дата обращения 2021-09-20).
 6. Кабульдинов З.Е. Ғылымды қолдау – болашақты ойлау // Астана ақшамы.  – 2021. – 7 сентября. – С. 4.
 7. Сактаганова З.Г. 1920–1980 жылдардағы Қазақстандағы саяси репрессия: кезеңдері мен салдары // Ана тілі, 2021. – № 40 (1612). – 7–13 қазан. – 9 б.
 8. Торланбаева К.У. Выступление на телепроекте «Тарих айнасы» по теме «Жетысу в истории номадов» // ТВ «Хабар». – 2021. – 2 сентября. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=-0_h6XX7wvU (дата обращения 2021-09-20).

VIБаяндамалар:

 1. Абдулина А.Т. О международном опыте в издании кратких историй и механизме реализации проекта по разработке Краткой истории Казахстана для иностранной аудитории // Методологический круглый стол «Методология, принципы разработки издания «Краткая история Казахстана с древнейших времен до наших дней» (для иностранной аудитории) и механизм реализации проекта» (г. Алматы, Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК, 22 июля 2021 г.).
 2. Абдиров М.Ж. О методологических подходах в освещении истории Казахстана в период древности и ранних кочевников для зарубежных читателей // Методологический круглый стол «Методология, принципы разработки издания «Краткая история Казахстана с древнейших времен до наших дней» (для иностранной аудитории) и механизм реализации проекта» (г. Алматы, Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК, 22 июля 2021 г.).
 3. Абиль Е.А.Цивилизационный подход в репрезентации национальной истории: Краткая история Казахстана как история Степной цивилизации // Методологический круглый стол «Методология, принципы разработки издания «Краткая история Казахстана с древнейших времен до наших дней» (для иностранной аудитории) и механизм реализации проекта» (г. Алматы, Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК, 22 июля 2021 г.).
 4. Аяган Б.Г. К опыту подготовки иллюстрированной истории Казахстана: методология // Методологический круглый стол «Методология, принципы разработки издания «Краткая история Казахстана с древнейших времен до наших дней» (для иностранной аудитории) и механизм реализации проекта» (г. Алматы, Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК, 22 июля 2021 г.).
 5. Кабульдинов З.Е. Об основных принципах и задачах по реализации государственного задания по созданию Краткой истории Казахстана для иностранной аудитории // Методологический круглый стол «Методология, принципы разработки издания «Краткая история Казахстана с древнейших времен до наших дней» (для иностранной аудитории) и механизм реализации проекта» (г. Алматы, Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК, 22 июля 2021 г.).
 6. Торланбаева К.У. Тюркская эпоха в истории Казахстана через призму Степной цивилизации // Методологический круглый стол «Методология, принципы разработки издания «Краткая история Казахстана с древнейших времен до наших дней» (для иностранной аудитории) и механизм реализации проекта» (г. Алматы, Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК, 22 июля 2021 г.).
 7. Темиргалиев Р.Д. Как добиться интересного и доступного текста в научно-популярных изданиях по истории Казахстана // Методологический круглый стол «Методология, принципы разработки издания «Краткая история Казахстана с древнейших времен до наших дней» (для иностранной аудитории) и механизм реализации проекта» (г. Алматы, Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК, 22 июля 2021 г.).

VI Жоба бойынша жинақтар:

1 Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «Независимость превыше всего» (Алматы, 28 сентября 2021 г.). Алматы: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2021. (Қ.-Ж. К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласын жүзеге асыру аясында «Шетелдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің өзектілігі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы (Алматы, 28 қыркүйек 2021 ж.). Алматы: Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, 2021.)