Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Петропавл қаласындағы филиалы


Филиалының директоры


Аты-жөні: Әбуов Нұрболат Әскерұлы


Лауазымы, бөлімі: «Ш.Ш. Уәлиханов атындағы
Тарих және этнология институты» ШЖҚ РМК филиалының директоры, Петропавл қаласы
Ғылыми дәрежесі, атағы: тарих ғылымының кандидаты

Байланыс: e-mail: abuovnur@mail.ru

Өмірбаяны

20.05.1976 жылы Солтүстік Қазақстан облысы, Сергеев ауданы, Ленин ауылында әртүрлі жұмысшылар отбасында дүниеге келген. 1993 жылы Ленин орта мектебін бітірген. 1993 жылдан Петропавл қаласында тұрамын.

Білімі: жоғары

1998 ж. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, тарих-филология факультеті, «Тарих» мамандығы, Тарих мұғалімі біліктілігі берілді.

2001 ж. СҚМУ магистратурасын «Қазақстан тарихы, археология және этнология» мамандығы бойынша аяқтады.

2001-2003 ж.ж. – СҚМУ аспирантурасы.

Ғылыми дәрежесі:

2008 жылы тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін «1936-1957 жылдары халықтарды Қазақстанға депортациялау» тақырыбында диссертация қорғады (Солтүстік Қазақстан және Көкшетау облыстарының материалдарында). 070002 Отандық тарих мамандығының шифры (Қазақстан Республикасының тарихы).

Қосымша білім беру:

2020 ж. – М. Қозыбаев атындағы СҚУ «Moodle мысалында ақпараттандыру және цифрландыру жағдайында қашықтықтан оқыту жүйесі» курсының сертификаты (72 сағ.).

2021 ж. – оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің сарапшыларын оқыту курсының сертификаты / ҚР БҒМ, «Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық орталығы (72 б.).

Еңбек өтілі:

11.08.2022 ж. Петропавл қ. «Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты» ШЖҚ РМК филиалының директоры.

2012-2022 жж. аралығында М.Қозыбаев ат. СКУ «Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының доценті, меңгерушісі.

2011-2012 жж. доцент, «Педагогика» кафедрасының меңгерушісі;

2009-2011 жж. тарих ғылымдарының кандидаты, Қазақстан тарихы және археология кафедрасының аға оқытушысы;

2001-2008 жылдары Қазақстан тарихы және археология кафедрасының аға оқытушысы;

Марапаттары:

2014, 2015 ж. – М.Қозыбаев ат. СҚМУ ректорының грамоталары.

2014 – СҚО Білім басқармасының Грамотасы,

2014 – СҚО дін істері басқармасының Грамотасы,

2015 – Білім және ғылым министрінің грамотасы,

2016 – М. Қозыбаев ат. СҚМУ «Академик-Манаш Қозыбаев» медалі,

2016 – СҚО әкімінің Құрмет грамотасы,

2019 – ҚР БҒМ алғыс хаты.

2021 – ҚР БҒМ алғыс хаты.

Ғылыми қызығушылығы:

Ұлттық саясат, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Саясаттану, Этнология.

«Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Ғылым комитетінің» 1-ші ғылыми жобасында «Алтын Орда және одан кейінгі мемлекеттердің хан таңбалары мен жалданған грамоталарын анықтау (эвристика) және жіктеу» тақырыбы бойынша орындаушы қызметін атқардым. (ЖТН грант АРО8956286) ғылыми жетекші т.ғ.к., доцент Картова З.К 2020-2021 жж.

Жарияланымдары: 50-ден астам ғылыми мақаланың, 1 монографияның авторы, 5 оқу-әдістемелік құралдың авторы және бірлескен авторы.

Оқу-әдістемелік құралдар:

1) «Саясаттану» пәні бойынша дәрістер курсы» (2012 ж.),

2) Жастарды патриоттыққа тәрбиелеудегі «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы (2017 ж.),

3) «Қазақстандағы ұлттық саясат және ұлтаралық қатынастар тарихы» (2019 ж.),

4) «Солтүстік Қазақстан облысының поляктары» (2019 ж.),

5) «Қазіргі түркі әлемі» (2020).

Монография «Солтүстік Қазақстан және Көкшетау облыстарындағы жер аударылған халықтар (1936-1957 жж.)» монографиясы (2017).

Мақалаларменбаяндамалар:

1 Ibrayeva, A.a , Temirkhanova, A.b , Kartova, Z.a , Sadykov, T.b , Abuov, N.a, Pleshakov, A.a «Interdisciplinary approach to studying written nomadic sources in the context of modern historiology» (2021) Heritage Science, 9 (1), статья № 90, DOI 10.1186/s40494-021-00564-7, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2. ID57226360807 Процентиль – 94, Q1

2 Абуов Н.А., Бекмурзина А.Н., Аубакирова Г.Р. Ұлы Отан соғысының алғашқы айларындағы Солтүстік Қазақстан аумағында әскери жұмылдыру іс-шаралары // «ВЕСТНИК ВОЕННОГО ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН». Научно-образовательный журнал рекомендован КОКСОН МОН РК для публикации основных результатов по военному делу и безопасности № 2 (40), июнь 2021 г. С. 33-40,

3 Бимаканова З.Ш., Абуов Н.А., Картова З.К. «Қазақ –
жоңғар қатынастары мәселесі (ауызша деректер негізінде)» // «ВЕСТНИК ВОЕННОГО ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН». Научно-образовательный журнал рекомендован КОКСОН МОН РК для публикации основных результатов по военному делу и безопасности № 2 (40), июнь 2021 г. С. 57-63,

  1. Абуов Н. А. Ильясов Ш.А. «Деятельность генерал-губернатора Степного края Надарова И.П. (1906-1908 гг.)». Вестник Карагандинского университета. Серия «История. Философия. Право». – Караганда, 2019. – № 4 (96) С. 26-38,Республиканское издание (КОКСОН) http://rmebrk.kz/magazines/journal/show/5803
  2. Картова З. К., Абуов Н.А. «Применение дискурсивного анализа к актовым источникам Золотой Орды и последующих средневековых государств XIV-XVI веков» Вестник Карагандинского университета. Серия «История. Философия. Право». – Караганда, 2020. – № 4 (100) С. 57-67, Республиканское издание (КОКСОН) http://rmebrk.kz/magazines/journal/show/6526
  3. Abuov N. Religiousness of deported peoples as protest form of special settlers in the post-war years in North Kazakhstan. Kazahkhstan: Culture, Traditions, and Contemporary Issues (volume I), p. 22-24. 2012
  4. Бимаканова З. Ш., Абуов Н.А. «Создание и функционирование на территории региона исправительно-трудового лагеря особого назначения “КАРЛАГ”» LVI INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE«INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION» (Boston. USA. March 24-25, 2019) p. 20-24
  5. Абуов Н.А. История депортированных немцев в Северо-Казахстанской области в годы Великой Отечественной войны (Депортация немцев, трудовая армия, жизнь в условиях спецпоселения) // НЕМЦЫ КАЗАХСТАНА И СИБИРИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ. Материалы МНПК – 2017 г., с.6-14
  6. Абуов Н.А. «Источниковая база исследований депортаций народов в Северо-Казахстанскую область в 1936-1957 гг.» Сб. Ст. Второй конгресс историков Казахстана: сборник научных статей / Под общей ред. Е.Б. Сыдыкова. – Астана: Издательство ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2014. с. 213-218 гг.