Құқықтық құжаттар


Сыбайлас жемқорлық туралы ереже


Филиал туралы ереже және филиалды тіркеу туралы куәлік


ШЖҚ РМК аккредиттеу туралы куәлігі 13.09.2021 ж.


2021 ж. ШЖҚ РМК жарғысының түпнұсқасын сканерлеу.